Større effektivitet og mindre madspild med digital overvågning

Dagligvarebutikker med både store og små kølediske og kølerum, har brug for regelmæssig service og vedligeholdelse af deres kølesystemer, for at systemerne kan fungere optimalt. Det er noget, som NR Kyl har noteret sig.
  • Max Karlsson

    Head of Refrigeration, Sales

publiceret

opdateret

NR Kyl, a Kiona certified partner uses IWMAC to gain better efficiency and reduce food waste
Photo: www.nrkyl.se

NR Kyl AB, en certificeret Kiona-partner, er baseret i Göteborg og blev grundlagt i 2012. Virksomheden arbejder for at fremme pålidelig køleteknologi med klimavenlige kølemidler i dagligvarebutikker, restauranter og bygninger.

"Vi har serviceteams, der udfører reparation og service på eksisterende anlæg, og installatører, der bygger nye anlæg og bygger om, når butikkerne har brug for at opdatere og investere i mere moderne kølesystemer," siger Emil Sundgren, Service Manager hos NR Kyl AB.

Undgå nedetid og madspild

Overvågning og måling af kølesystemer er afgørende, hvis man vil undgå madspild og nedetid for køling.

"Alarmerne kan enten sendes til en alarmcentral eller direkte til os," siger Emil. "Vi ringer derefter til dagligvarebutikken og giver dem en anbefaling om, hvad de skal gøre.”

Tip:
Med digital overvågning kan fejl forebygges og udbedres hurtigt. Unødvendige og dyre udkald og besøg kan også undgås.

Når der kommer en alarm fra alarmcentralen, vurderer han, hvad der skal gøres, opretter serviceordrer og uddelegerer opgaven til den køletekniker, der er bedst egnet. Han er også ansvarlig for planlægningen af den forebyggende vedligeholdelse af butikkernes kølesystemer.

Digital overvågning

IWMAC-systemet bruges til at overvåge tilsluttede dagligvarebutikker døgnet rundt. Køleteknikere kan nemt forebygge og afhjælpe fejl via fjernbetjening, ved at installere sensorer og indstille parametre for temperatur, tryk, effekt og åbningsforhold.

"Det giver os mulighed for at levere et meget højt serviceniveau til vores kunder og hjælpe dem med at reducere madspild, undgå unødvendige forstyrrelser og sænke energiforbruget," siger Emil.

Med IWMAC kan jeg få vist temperaturgrafer, f.eks. over hvor meget køling der kræves til åbne kølediske i forhold til kølediske med skydelåger. Det er nemt at visualisere tingene for kunden og vise, hvad der sker ved forskellige temperaturer, og hvilken forskel det kan gøre for deres energiforbrug.

Emil SundgrenServicechef hos NR Kyl.

"I dag er det afgørende for kunden at have styr på energieffektivitet og optimering. Hver måling giver information om, hvordan køledisken, kølerummet eller køleskabet fungerer; du behøver ikke at være på stedet for at se det. Det resulterer i lavere udgifter til udkald, fordi du straks kan se, om der er behov for handling, eller om det kan vente. Målingerne giver også information om, hvordan man kan optimere forbruget, hvilket sparer både tid og penge."

Fra frys og køl til opvarmning

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

I september 2015 mødtes over 150 politiske ledere i New York for at vedtage FN's nye verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 fastsatte mål sætter dagsorden for bæredygtig udvikling i verden for de næste 15 år. Mål 12 omfatter et internationalt mål (12.3) om at halvere madspildet på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger og reducere fødevaretab i produktions- og forsyningskæder inden 2030.

En anden vigtig del af IWMAC er prognosekontrol og varmegenvinding. Ved at foretage justeringer kan dagligvarebutikker udnytte den overskydende energi fra kølediskene og omdanne den til varme.

"De fleste kølesystemer er udstyret med varmegenvinding. Det betyder, at energien kan udnyttes til at opvarme butikslokalet og det varme brugsvand i stedet for at blive afkølet på taget. Det reducerer behovet for at købe el fra elnettet og giver en bedre driftsøkonomi." Emil fortæller, at hele 75-80 % af kunderne udnytter den overskydende energi fra deres kølesystemer.

IWMAC har også funktioner til egenkontrol og HACCP-fødevarekvalitetskontrol.

"Virksomhedens ejer er ansvarlig for, at de fødevarer, forbrugeren køber, er sikre. Det betyder, at man skal holde styr på, om der er afvigelser fra normalen. Ved hjælp af digital overvågning kan vi se historikken og vurdere, om der er noget galt," siger Emil.

Kunden i fokus

Emil er overbevist om, at NR Kyl, ved at kende kundernes forretning og forstå deres udfordringer, kan tilbyde skræddersyede løsninger og pålidelig service.

Hvis et køleanlæg er af ældre dato, kan det være sværere at løse problemet, og det kan kræve flere besøg fra køleteknikeren. Det er nødvendigt, at kunden forstår hvorfor.

"Det er lidt ligesom med en gammel bil, der ikke kan køre – den ene gang er det et defekt tændrør, og næste gang kan det være en ødelagt ventilatorrem. Med digital overvågning kan vi være proaktive og arbejde med forebyggende vedligeholdelse, så kunden får en sikrere og mere smidig drift."

NR Kyl arbejder med digital overvågning i en dagligvarebutik
NR Kyl arbejder med digital overvågning i en dagligvarebutik. (Foto: www.nrkyl.se)

Du skal turde at tage betaling for viden

Før i tiden tog det lang tid at rette fejl i en køledisk. I dag har køleindustrien helt andre udfordringer, primært evnen til at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere.

"For den almindelige borger er kølebranchen ikke lige så kendt som andre fag, f.eks. elektriker, blikkenslager og maler. Det skaber en udfordring med at tiltrække dygtige medarbejdere og sikre en stabil arbejdsstyrke."

"En anden udfordring er manglen på uddannelsesmuligheder inden for køleteknologi. Den stigende efterspørgsel efter kvalificeret personale har ført til konkurrence om færdigheder og stigende lønkrav. Det betyder, at vi skal have modet til at tage betaling for den tid, vi bruger."

For vores kunder handler det om at kunne sove godt om natten og vide, at deres butikker har god fødevaresikkerhed, god produktkvalitet og minimalt madspild. Butikker, der har investeret i overvågning, har helt sikkert sparet penge.

Emil SundgrenNR Kyl

Han påpeger, at valget af køleleverandør er vigtigt.

"Man skal turde stille krav og vælge en person med et højt kompetenceniveau og et godt omdømme i branchen. Selvom mange kunder kigger på prisen, er den billigste sjældent den bedste i længden," siger han.

Rådgivning, overvågning og anbefaling af kølesystemer har forbedret effektiviteten og reduceret madspildet hos mange kunder. Det skyldes, at NR Kyl tidligt tog den nye teknologi og dens integration med avanceret digital overvågning til sig.

Er du interesseret i hvordan vores partnerprogram fungerer? Se vores løsninger til partnere!