Berlinovo Apartment GmbH

Berlinovo Apartment GmbH

Hvert år uddeler vi Sustainable City Award til kunder, der har opnået enestående besparelser. Sådanne besparelser kan kun opnås gennem aktiv og styret administration og et stort engagement i at opfylde energimålene.

For Berlinovo har vejen til effektive og miljøvenlige bygninger været et langsigtet fokusområde. Ud over at optimere ved hjælp af Edge arbejder Berlinovo regelmæssigt med energidataene for at sikre, at der sker løbende forbedringer.

Alle disse faktorer går op i en højere enhed i vores projekt med Berlinovo Apartment GmbH, som er den seneste modtager af Sustainable City Award (2021). På blot ét år har de sparet over én million kilo CO2.

Constanze Dühring og Ute Rüße (til højre på billedet) får overrakt Sustainable City Award af Eva-Maria Metz og Janot Dohrmann (Kiona).
Foto: Constanze Dühring og Ute Rüße (til højre på billedet) får overrakt Sustainable City Award af Eva-Maria Metz og Janot Dohrmann (Kiona)

Den ansvarlige energiekspert fra Kiona, Janot Dohrmann, siger: "Berlinovo arbejder på eksemplarisk vis med at øge deres ejendommes effektivitet uden at miste fokus på lejernes interesser og ønsker om komfort. Dette projekt viser, hvordan miljømæssige og sociale hensyn kan forenes. Og sidst, men ikke mindst, at det betaler sig rent økonomisk."

Dette projekt viser, hvordan miljømæssige og sociale hensyn kan forenes. Og sidst, men ikke mindst, at det betaler sig rent økonomisk.

Janot DohrmannEnergiekspert, Kiona

Udgangspunktet

Berlinovo Apartment GmbH administrerer ca. 6.500 møblerede lejligheder i 31 boligkomplekser i Berlin. Virksomheden, der har næsten halvtreds års erfaring, er markedsleder inden for segmentet for korttidslejemål i Berlin. Men de havde udfordringer med at forbinde systemer af forskellige typer og indsamle de manglende data fra deres ejendomme.

Ejendommene opvarmes dels med gas og dels med fjernvarme via enstrengede og tostrengede rørsystemer. Før projektets start var det ikke muligt at verificere klager fra lejerne, hvilket medførte høje administrationsomkostninger til teknikerbesøg på stedet.

Derfor var formålet med projektet ikke blot at opnå besparelser via algoritmen, men også at etablere et energistyringssystem, som administrationsteamet kunne benytte.

Installation af Edge

På baggrund af disse fakta og formål blev det nødvendige sensorudstyr udvalgt.

Berlinovo fik installeret 685 rumsensorer i 30 bygninger, som måler temperatur og relativ luftfugtighed. Fordi rumsensorerne er trådløse og nemme at installere inde i en lejlighed, kunne kunden selv installere dem med telefonisk support fra Kiona. Sensorerne på varmeanlægget og de udendørs temperatursensorer/gateways (Edge Hub) blev installeret af en lokal el-installatør.

Energistyringen var oppe at køre på seks uger

Inden for kort tid var alle bygninger online. Kundeportalen blev konfigureret, og dataene var nu tilgængelige. Der blev taget særligt hensyn til systemets struktur, og navigationen blev konfigureret efter opvarmningstype. På den måde kan man hurtigt sammenligne forbrugstallene inden for hver enkelt gruppe.

Der bliver ikke alene holdt øje med forbruget og CO2-udledningen, men også med rumtemperaturerne, således at en alarm udløses, hvis de falder for meget.

Berlinovos energistyring understøttes af en årlig energianalyse fra Kiona. Algoritmen beregner løbende de potentielle besparelser. Det betyder, at en stor del af ejendommene kan drives ved hjælp af selvlærende energioptimering.

Resultater og fremtidsudsigter

Siden projektets start er energiforbruget til opvarmning reduceret med gennemsnitligt 19,8 kWh/m² på tværs af alle ejendomme sammenlignet med referenceåret 2018. Samtidig er CO2 udlednigen reduceret med over 1 million kg. Disse tal er baseret på målte forbrugstal renset for vejrmæssig variation.

Men vejen til optimering ender ikke her. Hvis en bygning skal gøres klimaneutral, kræver det en række tiltag, der skal planlægges og overvåges. Modulet Energy Target er designet til dette formål: På baggrund af de registrerede forbrugsdata simuleres vejen til klimaneutralitet via tiltag i Edge. På den måde kan man tydeligt fastslå, hvilke tiltag der kan indføres for at opnå den nødvendige CO2-reduktion.

Vil du læse mere om denne brugercase?

kontakter

Vil du gerne vide, hvordan du kan drive dine systemer på en mere effektiv måde?