GPNT zmniejsza zużycie ciepła dzięki Edge

Gdansk Science and Technology Park (GPNT)

Gdansk Science and Technology Park er et pulserende erhvervs- og teknologicenter, hvor snesevis af virksomheder har fundet et sted at drive deres forretning.

Selv om der er tale om relativt nye faciliteter (taget i brug i perioden 2011-2014), mente ejeren af komplekset, at der var et potentiale for at reducere varmeomkostninger ved at installere et intelligent termisk styresystem. Udbuddet om design og installation af et sådant system blev vundet af Kiona, der tilbyder vores Edge-løsning.

Om projektet

Moderniseringsprojektet i Gdańsk Science and Technology Park fokuserede på to bygninger, A og B, med et samlet brugbart areal på 25.300 m². Disse bygninger har et opvarmet areal på hhv. 9.800 m² og 9.140 m².

Bygningerne var oprindeligt udstyret med et traditionelt kontrol-, regulerings- og varmestyringssystem baseret på den aktuelle udetemperatur og en varmekurve. Parken bruger varme fra den kommunale forsyning til centralvarme, ventilation, varmt brugsvand og procesvarme.

Som en del af moderniseringsplanen planlagde man at opgradere det eksisterende varmesystem, der udelukkende var baseret på at måle udetemperaturen. Det nye system tager højde for en række forskellige faktorer som f.eks. prognosetemperatur, forventet sollys, nedbør, luftfugtighed og vindhastighed. Derudover overvåger det konstant den interne temperatur, bygningens termiske ydeevne og den aktuelle omgivende temperatur. Dette muliggør en mere præcis styring af varmefordelingen.

Installation

Et andet krav til det nye varmestyringssystem var, at alle dets elementer skulle være fuldt kompatible med det eksisterende bygningsautomatik i ejendommen. Målet var at undgå ombygning af de eksisterende tekniske installationer og bygningsautomatik. Derudover skulle det nye system også kunne køre traditionelt baseret på den aktuelle udetemperatur, hvis en vejrudsigt ikke er tilgængelig.

Edge-systemet, der er baseret på IoT-teknologi, er en løsning til styring, overvågning og optimering af varmeforbruget, og opfylder alle parkens krav. Takket være en "let" arkitektur baseret på et trådløst netværk (WM-Bus, Wireless Meter-Bus), tog installationsarbejdet kun to dage og forstyrrede ikke selve parkens daglige drift eller dens lejere.

Opnåelse af energimål

Den løsning, der er implementeret i Gdańsk Science and Technology Park, består af flere grundlæggende elementer: en enhed, der styrer driften af automatikken i varmecentralen, et netværk af interne temperatur- og luftfugtighedssensorer, en gateway, der letter kommunikation med cloudtjenester, samt WM-Bus-netværket, der forbinder alle netværkselementerne til gatewayen.

Til at overvåge temperaturen på fremløbs- og returrørene (der distribuerer varme fra det kommunale netværk til bygningerne) blev der installeret to trådløse batteridrevne kontaktsensorer.

  • I bygninger som f.eks. GPNT's bygninger reduceres varmeforbruget normalt med omkring 10 % efter installation af Edge.
  • Det er ensbetydende med et hurtigt investeringsafkast, hvor besparelser dækker de samlede omkostninger til systemet i løbet af blot nogle få måneder, navnlig når man tager de aktuelle energipriser i betragtning.

Det bedste er dog, at disse besparelser opnås næsten øjeblikkeligt, så bygningsejere og -administratorer ikke skal vente længe, før de kan se fordelene.

Vil du gerne vide, hvad Edge kan gøre for dig?

stemmer

  • Formålet med moderniseringen var at reducere varmeforbruget i GPNT-bygningerne i relation til centralvarme, ventilation og procesvarme og samtidig sikre varmekomfort for alle brugere. Først og fremmest forventede vi en reduktion af varmeudgifterne, men det var også et vigtigt aspekt for os at reducere udledningen af drivhusgasser og andre sundheds- og miljøskadelige stoffer, der genereres under varmeproduktionen.

    Andrzej Zaliński, Chefspecialist hos Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – firmaet, der driver parken

  • Sammenlignet med traditionelle termiske moderniseringsprojekter, der kan tage måneder, kan implementeringen af et intelligent system til styring af varmeforbruget gennemføres på blot nogle få dage. Faktisk kan bygningen være udstyret med det nye system allerede fire uger efter indgåelse af kontrakten. Det betyder, at man, selv om man skal starte fra bunden, kan opnå betydelige reduktioner i energiforbruget i løbet af den aktuelle opvarmningssæson.

    Michal Zaleski, Projektleder hos Kiona

kontakter

Få mere at vide om vores løsninger til bygningsstyring