Nem dataimport

Gør din datastyringsproces enklere.

Dusky blue skies

Nem dataimport

Kiona EMS tilbyder forskellige muligheder for at importere data for at imødekomme brugernes forskellige behov. Uanset om du foretrækker en problemfri integration med eksterne systemer, manuel dataindtastning eller import af data via filer, tilbyder vores EMS (Energy Management System) de nødvendige værktøjer til at gøre din datastyringsproces effektiv.

Træf informerede beslutninger baseret på dataindsigt i realtid hos Kiona EMS.

Træf informerede beslutninger baseret på dataindsigt i realtid

Med Kiona EMS kan du nemt integrere med eksterne systemer, importere data via filer eller manuelt indtaste måleraflæsninger. Den brugervenlige grænseflade og de omfattende funktioner gør det nemt for dig at træffe informerede beslutninger baseret på dataindsigt.

Dataimport via API

Modtag målerdata direkte fra REST API'er

Kiona EMS tilbyder en bekvem måde at importere målerdata på via sin REST API. Denne API kan sende målerdata direkte ind i systemet. Vi understøtter også mange typer tredjepartssoftware, hvor vi indsamler målerdata fra deres API'er – herunder data fra forsyningsselskaber eller andre systemleverandører. Derudover bruger vi API til at overføre data fra et andet Kiona-produkt som IWMAC eller Web Port.

Kiona EMS er i stand til at håndtere målerdata fra forskellige kilder. Vi konsoliderer alle dataene på ét enkelt centralt sted, hvilket giver et samlet perspektiv og samme udseende og følelse.

SFTP og import af e-mail

SFTP (Secure File Transfer Protocol) og e-mailimport

Vores system understøtter dataimport via SFTP (Secure File Transfer Protocol) og e-mailbaserede importer. Du kan importere data i forskellige filtyper som CSV, XML, TXT og andre tekstformater. Vi tilbyder en række færdigbyggede importformater, og du kan generere brugerdefinerede importformater, der matcher din specifikke datastruktur ved hjælp af vores formatgenerator.

Filimport bruges i vid udstrækning af BMS-systemer, SCADA-systemer, forsyningsselskaber og forskellige hardwareløsninger på stedet, såsom M-bus-gateways fra Elvaco.

Andre kilder

Manuelle målere med mobilapp

Med vores mobilapp til Android og iOS, kan du håndtere manuelle måleraflæsninger effektivt. Appen bruger QR-koder til at forenkle dataindtastning. Du kan oprette QR-koder i Energinet og derefter knytte dem til målere, så de er nemme at scanne. Appen indeholder også en liste over alarmer, så du kan administrere advarsler og få adgang til enkle rapporter for at få hurtig indsigt.

DataHub

DataHub er et it-system, der håndterer al datakommunikation mellem deltagere på elmarkedet. Systemet gemmer alle oplysninger om danske forbrugeres elforbrug, og vores integration er klar til brug.

Datapålidelighed

Omfattende tilgang til pålideligheden af målerdata

Datapålidelighed er grundlaget for informerede beslutninger, og Energinet anvender en omfattende tilgang til pålideligheden af målerdata. Der tages højde for funktioner som f.eks. automatiske alarmer for ukorrekte trinvise dataværdier, registrering af målerskift og håndtering af tællernulstilling.

Registrer og håndter huller i data

Vores system registrerer og signalerer fejl relateret til målerdatafrekvens og manglende data. Målere, der modtager trinvise rådata, kan konfigureres til at ignorere nulværdier, hvilket eliminerer behovet for at filtrere dem manuelt – det giver brugeren mulighed for at tilpasse håndteringen af huller i dataene og dermed sikre, at dataene er fuldstændige.

Implementer brugerdefinerede logiske udtryk

Udeluk eller håndter andre ekstreme værdier, og få kontrol over kvaliteten af jeres data. Kiona EMS kan oprette alarmer for overskridelse af minimums- og maksimumsværdier og manglende data. Advarslerne sendes til udpegede modtagere, vises på systemets alarmsider, i appen og sendes via e-mail.