Älykkäät rakennukset ja esineiden internet eli IoT

Esineiden internet eli IoT muuttaa ajattelu-, toiminta- ja kehittymistapojamme pysyvästi. Miten se toimii ja mitä hyötyä siitä voi olla? Lue lisää siitä, miten fyysistä maailmaa digitalisoidaan ja miten se auttaa älykkäiden rakennusten luomisessa.
  • Maria Sotberg

    Writer

julkaistu

päivitetty

Älykkäät rakennukset ja esineiden internet eli IoT
Kuva: metamorworks / Getty Images

Esineiden internet eli IoT on lyhyesti sanottuna älylaitteiden digitaalinen, yhdistetty maailma. Tällaiset älylaitteet ovat yhteydessä internettiin. Niihin kuuluu mm. antureita, jotka voivat viestiä ihmisten, internetin ja toistensa kanssa.

Pilviyhteyksien, massadatan ja mobiilitekniikan ansiosta tällaiset fyysiset laitteet voivat kerätä ja jakaa tietoja ilman ihmisen apua. Tiiviisti verkottuneessa maailmassamme tällaisia tietoja käytetään laitteiden tai laitteistojen toiminnan kirjaamiseen, valvomiseen ja säätämiseen. Näin fyysinen maailma kohtaa digitaalisen, ja ne kulkevat käsi kädessä.

IoT-esimerkkejä

Liitettyjen IoT-laitteiden määrä

IoT-laitteet ovat kaikkialla ympärillämme, ne lähettävät jatkuvasti tietoja ja "keskustelevat" muiden laitteiden kanssa. IoT-verkkoon liitettyjen laitteiden määrä kasvoi 8 prosenttia vuonna 2021, ja markkinatutkimusfoorumi IoT Analytics mukaan sen ennustetaan kasvavan vielä 22 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja saavuttavan 27 miljardia laitetta.

IoT:n tekniikka lienee useimmille meistä tuttua. Kenties paras esimerkki tästä on niin kutsuttu älykäs koti, jossa valaistusta, äänentoistoa, turvallisuusjärjestelmiä ja lämmitystä voi ohjata älypuhelimen kautta.

Tällaista tekniikkaa käytetään jo monissa yrityksissä, esimerkiksi autokorjaamoissa. Auto voi lähettää sinne tietoa ajetuista kilometreistä ja virheilmoituksista ennen huoltoa. Automaatioteollisuudessa laitoksen anturit puolestaan voivat kerätä tietoja paineesta, ilmasta, kosteudesta ja käytössä olevista laitteista, sekä optimoida eri yksikköjen välistä vuorovaikutusta.

Miten IoT:llä voidaan luoda älykkäitä rakennuksia?

Useimmille yrityksille rakennusten käyttökustannukset ovat suuri menoerä. Ei siis ole mikään yllätys, että yritysten omistajat ja johtajat etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehostaa rakennusten kiinteistöteknisiä järjestelmiä.

IoT-tekniikka yleistyy myös asuinkiinteistöissä, kuten taloyhtiöissä ja osakehuoneistoissa. Tällaisten rakennusten yhdistämisessä pilveen piilee tosin vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Kiinteistöt:  
* Täysin automatisoidut digitaaliset rakennukset 
* Avoin rakenne 
* Analyysit ja raportit 
* Laitteiden yhdistettävyys 
* Anturien muodostama verkosto  

Laitokset: 
* Optimoitu kapasiteetin käyttö 
* Älykäs mittaus 
* Energian hinnan ennakointi 
* Energian varastointi 
* Havainnointi ja mittaus  

Kaupungit: 
* Rakennusten ja yhteisöjen
välinen yhdistettävyys 
* Älykäs huolto, toimitus 
* IP-verkot ja laajakaista 
* Yhdistetty älykäs mittaus
Rakennukset, laitokset ja kaupungit ovat yhteydessä toisiinsa, ja niiden välisissä integraatioissa piilee suuria arvonlisäysmahdollisuuksia.

Kiinteistönhallinnassa IoT:n kautta voidaan hallita prosesseja ja tuottavuutta, jotta energiatehokkuuden lisäämiseksi tai päästöjen vähentämiseksi voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi IoT auttaa parantamaan sisäilman laatua pitämällä sisälämpötilan vakaampana. Se puolestaan yleensä vähentää sisälämpötilaan liittyviä reklamaatioita.

Kun IoT yhdistetään olemassa oleviin kiinteistöjärjestelmiin, kiinteistönomistajilla ja huoltohenkilöstöllä on paremmat mahdollisuudet seurata ja säätää kulutusta saumattomasti hetkessä.

Tietoa IoT-laitteista

IoT-laitteet, kuten langattomat anturit, ovat joustavia ja niitä voidaan käyttää kaikkialla. Siksi ne ovat erinomainen valinta kaiken valvomiseksi palvelinhuoneista ja veneistä autopesuloihin ja kuljetusajoneuvoihin. Asennus on yksinkertaista: asenna ne suoraan sinne, missä jotain mitataan.

Kun IoT-laitteet yhdistetään tekoälypohjaiseen IoT-alustaan, kuten Edgeen, alusta voi analysoida antureiden kautta saatuja tietoja, sekä visualisoida ja optimoida energiankäyttöä automaattisesti. Kiinteistön rakenteesta, ulkoisista vaikutuksista ja data-aineistosta saatavien, reaaliaikaisten analyysien avulla voidaan luoda kiinteistö, jonka kaikki osat toimivat paremmin. Tämä näkyy usein sekä energiankulutuksen että jätemäärien vähenemisenä ja sisäilman laadun paranemisena.

Itsenäiset ja joustavat IoT-alustat luovat saumattoman vuorovaikutuksen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden välille. Näin kiinteistöissä työskentelee ympäri vuorokauden eräänlaisia pikku apurien tiimejä, jotka tekevät rakennuksista älykkäitä.

Huippuälykkäiden rakennusten edut

Aiemmin huoltohenkilöt joutuivat tekemään kalliita käyntejä paikan päälle, mutta nyt ongelmiin voidaan puuttua digitaalisesti jo ennen kuin niistä edes tulee oikeita ongelmia. Vaikka useimmat rakennukset ovat nykyisin ainakin jonkin verran älykkäitä, ero piilee erilaisten ratkaisujen joustavuudessa. Jotkin ratkaisut ovat avoimempia ja itsenäisempiä, toiset taas joustamattomampia.

Algoritmien ansiosta ratkaisumme seuraavat kiinteistöjä jatkuvasti ja reagoivat, jos jokin ei toimi oikein. Tämä kattaa sekä fyysiset viat että sen, jos jossakin on säätövaraa käytön tehostamiseksi. Poikkeamat havaitaan nopeammin, eikä seurantaan ja analysointiin tarvitse enää käyttää aikaa.  

Muut edut:

Varmista kiinteistönhallintajärjestelmiesi mahdollisimman tehokas toiminta