BMS:n, SCADAn ja EMS:n väliset erot

Nämä lyhenteet saattavat vaikuttaa ensi silmäyksellä hyvinkin samanlaisilta, mutta mitä ne oikeastaan tarkoittavat? Entä mikä rooli niiden toiminnoilla on kiinteistönhallinnassa? Tässä blogiartikkelissa tarkastellaan BMS:n, SCADAn ja EMS:n määritelmiä ja eroja, sekä kerrotaan rakennusintegraatioalustojen ja muiden kokonaisratkaisujen eduista.
  • Silje Moan

    Marketing

julkaistu

päivitetty

Digital drawing used to illustrate technology integrated in a building, like a BMS, SCADA or EMS system.
Many people use these terms (and not always correctly) - but what do they mean? Well, there is a difference.

Teknisen kiinteistönhallinnan ja kiinteistöjen integraation maailmassa on kolme keskeistä järjestelmää, joita käytetään usein yhdessä tehokkaan toiminnan varmistamiseksi: kiinteistönhallintajärjestelmät (BMS = Building Management System), käytönvalvontajärjestelmät (SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition) ja energianhallintajärjestelmät (EMS = Energy Management System). Katsotaan seuraavaksi, miten ne sopivat yhteen.

BMS:n, SCADAn ja EMS:n määritelmät

Jotta asiat eivät mene liian monimutkaisiksi, keskitymme tässä blogiartikkelissa vain näihin kolmeen perinteiseen järjestelmään. Tutustutaan ensin järjestelmien määritelmiin, jotta ymmärrämme paremmin niiden roolit.

Mikä on BMS?

Kiinteistönhallintajärjestelmä eli BMS automatisoi ja keskittää rakennuksen lämmityksen, ilmanvaihdon, ilmastoinnin, valaistuksen, turvallisuuden ja muiden keskeisten järjestelmien hallinnan. Sen ensisijainen tehtävä on valvoa ja hallita näitä järjestelmiä niiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. BMS:n ensisijaiset käyttäjät ovat liike- ja teollisuusrakennusten kiinteistöpäälliköitä. BMS:n avulla he voivat valvoa, ohjata ja optimoida rakennuksen keskeisten järjestelmien suorituskykyä.

Mikä on SCADA?

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) on keskitetty järjestelmä, joka kerää ja analysoi reaaliaikaista tietoa anturien, laitteiden ja laitteistojen verkosta. SCADA luo käyttäjille yleiskatsauksen kiinteistön toiminnasta sekä tukee etäohjausta ja -hallintaa. Käyttäjät ja ylläpitöhenkilöstö käyttävät niitä tyypillisesti aloilla, joissa monimutkaiset prosessit ja järjestelmät edellyttävät jatkuvaa valvontaa ja ohjausta.

Mikä on EMS?

Energianhallintajärjestelmä eli EMS keskittyy rakennuksen energiankulutukseen. Se seuraa käyttötapoja, tunnistaa energiansäästömahdollisuuksia sekä auttaa optimoimaan järjestelmiä, jotta energiahävikki ja kustannukset saadaan minimoitua. EMS:ää käyttäviin henkilöihin kuuluvat pääasiassa liike-, teollisuus- ja asuinrakennusten kiinteistöpäälliköt, vastuullisuusjohtajat ja energiakonsultit.

Järjestelmien väliset erot

Vaikka kaikki kolme järjestelmää on tarkoitettu kiinteistön toiminnan hallintaan, niiden välillä on tiettyjä eroja. BMS vastaa ensisijaisesti yksittäisten kiinteistöjärjestelmien ohjauksesta ja valvonnasta, kun taas SCADAn reaaliaikainen tiedonkeruu ja analyysi auttaa seuraamaan koko rakennuksen tilaa. EMS keskittyy yksinomaan energiankulutukseen ja järjestelmien optimointiin, mutta se voidaan myös yhdistää BMS:ään ja SCADAan, jotta koko kiinteistöä ja sen järjestelmiä voidaan hallita kokonaisvaltaisemmin.

Kokonaisratkaisun edut

Kaikkien näiden kolmen järjestelmän käyttö yhdessä voi merkittävästi sujuvoittaa kiinteistön toimintaa ja hallintaa. Niiden lisäksi tarvitaan kuitenkin keskitetty alusta, joka yhdistää järjestelmät saumattomasti tehokkuuden optimoimiseksi.

Juuri tässä ratkaisumme astuvat kuvaan. Kattava rakennusintegraatioalustamme yhdistää BMS:n, SCADA-järjestelmän, säätimen ja EMS:n tiedot, jotta saat kattavan kuvan kiinteistösi toiminnasta. Kun saat selkeän kuvan kaikista järjestelmistäsi, voit tehdä vankempiin tietoihin perustuvia päätöksiä ja hallita energiankulutusta paremmin. Se puolestaan johtaa kustannussäästöihin ja pienempiin ympäristövaikutuksiin.

Alustamme on yhdistettävissä kaikkiin teknisiin laitteistoihin ja talotekniikkajärjestelmiin tehokkaasti, jotta saat kaiken hyödyn irti tiedoistasi. Osa asiakkaistamme käyttää ratkaisujamme olemassa olevien ohjausjärjestelmiensä, kuten Citectin, Arrigon, EcoStruxuren ja Avevan, ohella.

Parempi tehokkuus yhdistämällä erilliset moduulit samalle alustalle

Alustamme mahdollistaa myös erillisten moduulien yhdistämisen olemassa oleviin ratkaisuihin. Alustamme voi parantaa tehokkuutta ja tarjota arvokasta tietoa kiinteistöstä, kun se yhdistetään muihin järjestelmiin, kuten jäähdytyksen tai LVI-järjestelmien ohjaukseen. Tällainen integrointi virtaviivaistaa kiinteistönhallintaa, jotta kaikki järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä.  

Tekoälyn ja älykkään logiikan yhdistäminen alustaamme lisää tehokkuutta entisestään. Edistyneiden algoritmien ja koneoppimisen ansiosta nämä teknologiat auttavat alustaa ennakoimaan mahdollisia ongelmia, suunnittelemaan ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja optimoimaan energiankulutusta dynaamisesti. Tekoälyn kautta saatavat tarkat tiedot voivat auttaa räätälöimään strategioita kullekin rakennukselle sekä tekemään toiminnasta älykkäämpää, tehokkaampaa ja vastuullisempaa. 

Vaikka Edgen ja Web Portin tai IWMAC:n ja Energinetin yhdistäminen on luonnollinen valinta, alustaamme voi yhdistää myös muiden toimittajien ratkaisuja ongelmitta. Tukemalla erilaisia alustoja ja järjestelmiä autamme asiakkaita valitsemaan juuri sellaisen ratkaisun, joka sopii parhaiten heidän tarpeisiinsa.

Yhdistä järjestelmäsi Kiona-alustaan ja hallitse niitä saumattomasti ja kokonaisvaltaisesti

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistönhallintajärjestelmät ovat kattava ratkaisu tekniseen kiinteistönhallintaan. BMS:llä, EMS:llä ja SCADA on kullakin oma tärkeä roolinsa tehokkuuden ja vastuullisuuden optimoinnissa. Edistyneen alustamme avulla kiinteistöpäälliköt ja talotekniikkaasiantuntijat voivat yhdistää järjestelmänsä ja varmistaa kokonaisvaltaisen kiinteistönhallinnan. Olemme panostaneet alustamme avoimuuteen ja joustavuuteen, minkä ansiosta se on yhteensopiva eri SCADA-alustojen kanssa ja monipuolinen ratkaisu monenlaisiin käyttökohteisiin.

Tekoäly mahdollistaa ongelmien ennakoinnin ja dynaamisen energiankulutuksen optimoinnin, mikä tekee jokaisesta rakennuksesta entistäkin älykkäämmän ja vastuullisemman. Tutustu tarkemmin siihen, miten alustamme voi tukea oman rakennuksesi toimintaa, ja lue lisää ratkaisuistamme.

Älä pelkästään hallitse rakennuksiasi – optimoi niitä.