Kiinteistöjen piilevä energiasyöppö – epäsuora energiankulutus

Jos olet kiinnostunut energian säästämisestä, tunnet luultavasti jo ilmeisimmät energiasyöpöt, mutta tunnetko myös ne vähemmän ilmeiset? Lue lisää epäsuorasta energiankulutuksesta ja siitä, miten saat pysäytettyä tällaiset piilevät hiilijalanjäljen kasvattajat.
  • Maria Sotberg

    Writer

julkaistu

päivitetty

Epäsuora energiankäyttö rakennuksissa
Kuva: bridixon / Getty Images Signature

Koska energian hinnat ovat korkealla ja energiariippuvuus on puhuttanut viime aikoina, energiankulutuksen vähentäminen on kaikkien mielessä.

Siksi oletkin jo luultavasti perehtynyt suoraan energiankäyttöön eli kiinteistön valaistuksen, lämmityksen, ilmastoinnin sekä muiden mekaanisten ja sähköisten järjestelmien kuluttamaan energiaan. Toinen energiankulutuksen muoto eli epäsuora energiankulutus jää kuitenkin usein vähemmälle huomiolle.

Mitä epäsuora energiankulutus on?

Epäsuoralla energiankulutuksella tarkoitetaan kiinteistössä käytettävien tavaroiden ja palvelujen tuotantoon, kuljetukseen ja hävittämiseen käytettävää energiaa. Se voi olla esimerkiksi energiaa, jota tarvitaan rakennusmateriaalien valmistukseen, tuotteiden kuljettamiseen tai jätteiden hävittämiseen.

Energiatietoa

Epäsuoraa energiaa kutsutaan toisinaan myös tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana käytetyksi energiaksi tai materiaaleihin sitoutuneeksi hiilidioksidiksi.

Vaikka epäsuora energiankulutus ei välttämättä olekaan niin näkyvää, se saattaa vaikuttaa merkittävästi kiinteistön koko hiilijalanjälkeen. Esimerkiksi yhden tiilen tuottamiseen tarvitaan arviolta noin 1 kWh:n verran energiaa, eli se on energiankulutukseltaan keskitasoa. Jos rakennukseen tarvitaan kuitenkin tuhansia tiiliä, niiden yhteenlaskettu epäsuora energiankulutus on huomattavan suuri.

Vastaavasti esimerkiksi betonin ja teräksen kaltaisiin rakennusmateriaaleihin kuluu niiden elinkaaren aikana paljon enemmän energiaa kuin esimerkiksi puuhun ja bambuun.

Epäsuoran energiankulutuksen vaikutukset kiinteistöjen energiasäästöihin

Epäsuora energiankulutus ja kiinteistöjen energiasäästöt kulkevat käsi kädessä, sillä epäsuora energiankulutus muodostaa suuren osan kiinteistön ympäristövaikutuksista. Tällaisen energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä on ratkaiseva keino säästöjen kasvattamiseen ja vastuullisuuden parantamiseen.

Tässä on muutamia toimenpiteitä, joilla epäsuoraa energiankulutusta voidaan vähentää:

1. Vastuullisten rakennusmateriaalien valitseminen

Kun kiinteistöön valitaan rakennusmateriaaleja, jotka ovat vastuullisesti hankittuja ja energiatehokkaita ja joiden elinkaaren aikana kuluu vain vähän energiaa, tuotannon epäsuora energiankulutus voi olla pienempi.

Valitse rakennusmateriaalit, joita tarvitaan käyttötarkoituksen ja odotetun elinkaaren kannalta.
Muista myös: Jos kiinteistöön valitaan materiaaleja, joilla on pienempi epäsuora energiankulutus, se voi toisinaan lisätä toiminnan energiankäyttöä. Toisaalta epäsuoralta energiankulutukseltaan merkittävämmät materiaalit voivat pienentää toiminnan energiankulutusta joissakin rakennuksissa. Tärkeintä on valita aina tarkoitukseen ja odotettavissa olevaan elinkaareen sopivia materiaaleja. Valokuva: Rodolfo Quirós / Pexels

Materiaalin tai koko kiinteistön elinkaaren aikana käytetyn energian arviointi on monimutkainen tehtävä. Olemassa olevien materiaalien uudelleenkäyttö, uusien kierrätysmateriaalista valmistettujen materiaalien valitseminen ja kiinteistön pitkän käyttöiän suunnittelu auttavat kuitenkin jo paljon. Lue lisää epäsuoran energiankulutuksen laskemisesta.

2. Taloteknisten järjestelmien optimointi

Automatisoimalla valaistusta, LVI-järjestelmiä, ilmanvaihtoa ja muita rakennusjärjestelmiä voidaan varmistaa, että järjestelmiä käytetään vain tarvittaessa. Näin voidaan vähentää energian haaskausta ja parantaa resurssien tehokkaampaa käyttöä, mikä lisää myös ympäristöhyötyjä.

Kun etsit jo valmiiksi sellaisia vaihtoehtoja, joihin voi yhdistää myöhemmin muita järjestelmiä tai ratkaisuja, voit varmistaa tehokkaasti, että kaikki on skaalattavissa tulevaisuutta varten (ja ettei mitään tarvitse vaihtaa).

3. Olemassa olevien rakennusten ja valmiin infrastruktuurin hyödyntäminen

Olemassa olevien rakennusten uudelleenkäyttö pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia, sillä se auttaa säästämään luonnonvaroja ja vähentämään syntyvän jätteen määrää. Se auttaa vähentämään myös uusien materiaalien tuottamiseen tarvittavia kasvihuonekaasupäästöjä.

Tarjoamme edullisia ratkaisuja, joilla nykyrakennuksista voidaan tehdä paljon älykkäämpiä olemassa olevien laitteiden päivittämisellä. Tämä onnistuu vain, jos järjestelmät pystyvät siirtämään tietoa keskenään. Avoin ja joustava alustamme on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen.

Haluatko tehdä rakennuksestasi vihreämmän? Siinä on omat haasteensa.

Rakennuksen energiajalanjäljen hahmottamiseksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki energia ja resurssit, jotka tarvitaan rakennuksen tuottamiseen ja käyttämiseen. Tämä pitää sisällään sekä suoran että epäsuoran energiankulutuksen.

Joustavien automaatioratkaisujen avulla voidaan saavuttaa entistä suurempia energiansäästöjä, mutta se on vain yksittäinen kokonaiskulutusta pienentävä tekijä. Myös olemassa olevien rakennusten uudelleenkäyttö, vastuullisten rakennusmateriaalien valitseminen ja tehokkaat jäteohjelmat ovat yhtä tärkeitä.

Nyt on aika ryhtyä edistämään älykkyyttä toden teolla. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseen liittyvällä älykkyydellä ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään huippumoderneja uusia rakennuksia. Älykkyyttä tarvitaan kaikissa olemassa olevissa rakennuksissa, joiden älykkyyden varmistaminen on nyt täysin mahdollista.