Kriittiset resurssit ovat muutakin kuin elintarvikkeita

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten resurssien saatavuus Euroopassa pyritään turvaamaan kaikin tavoin. On asioita, joita tarvitsemme joka päivä. Näiden lisäksi on hyvä varautua kriisitilanteiden varalta – mutta miten suojelemme näitä resursseja? Arvokkaimmat asiat ovat usein myös kaikkein hauraimpia. Niiden suojeleminen vaatii jatkuvaa valvontaa ja valppautta.
  • Trond-Øystein Bjørnnes

    CEO, Kiona

julkaistu

päivitetty

Critical resources

Yksi välttämättömimmistä resursseistamme on ruoka. Monille myymäläpäälliköille elintarvikkeiden turvaaminen aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa. Mitä jos jokin niiden säilyvyyden kannalta olennainen järjestelmä pettää? Mitä jos se tapahtuu tänään? 

Yksi tehtävistämme Kionalla on luoda ratkaisuja jotka tuovat mielenrauhaa. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tehtävämme. Meillä on myös sosiaalinen velvollisuus auttaa turvaamaan nämä resurssit. Kyse on välttämättömistä elintarvikkeista, jotka on tarkoitettu ihmisten koteihin, ja joiden laatu on varmistettava. Kun pystymme suojelemaan niitä, vähennämme sekä ruokahävikkiä että ilmastovaikutuksia. 

Arkin vartijat 

Ruoan laadun varmistaminen ei tapahdu ainoastaan kaupoissa. Koko arvoketjua on valvottava tarkasti. Nykyään meillä on sekä järjestelmiä että ihmisiä, jotka valvovat keskusvarastoja eri puolilla mannerta. Varmistamme, että ruoka ei missään vaiheessa altistu väärille lämpötiloille – ja estämme hävikin syntymisen siellä, missä sitä voi syntyä.  

Elintarvikkeiden lisäksi on muitakin välttämättömiä resursseja. Lääkevarastot ovat myös riippuvaisia tinkimättömästä seurannasta, jotta elintärkeitä lääkkeitä ei tuhlata. Itse asiassa, monet lääkkeet ovat paljon herkempiä lämpötilojen vaihteluille kuin elintarvikkeet. Yhteiskunnan kannalta kriittiset lääkkeet vaativat erityisiä säilytysolosuhteita aina sairaaloiden apteekeista suuriin lääkevarastoihin asti.  

Huippuvuorilla, 1 300 kilometriä Napapiiriltä pohjoiseen, sijaitsee ehkä pyhin kaikista: Kansainvälinen siemenpankki. Itse arkki. "Tuomiopäivän holvi." Tämä holvi on osa ihmiskunnan äärimmäistä varmuusvarastoa. Kiona vastaa Huippuvuorten siemenpankin teknisten laitteiden, kuten kosteudenpoistojärjestelmän ja CO2 -koneen, energiankulutuksen ja lämpötilojen seurannasta. Olemme tästä aika ylpeitä. Meitä voisi jopa kutsua ”Arkin vartijoiksi”.  

Etäohjausta kriisin koittaessa 

Maapallon lämpötila on kohonnut, ja meillä on viimeiset hetket tehdä asialle jotain. Voimme antaa sinulle mahdollisuuden hallita rakennuksesi energiankulutusta missä tahansa oletkin. Vikatilanteessa voit estää ruokahävikin ja turhan energiankulutuksen syntymistä. Lisäksi kriisiaikoina toiminnasta vastaava henkilö voi laittaa rakennuksen "lepotilaan". Tällöin järjestelmät eivät turhaan kuluta arvokasta energiaa ja synnytä päästöjä.   

Mahdollisuus ohjata järjestelmiä etänä on välttämätöntä. Järjestelmiämme on käytössä sekä hoiva, -että palvelukodeissa. Jos kiinteistöstä vastaava taho tai partneri ei jostain syystä saisi mennä paikan päälle häiriön sattuessa, hän voi korjata tilanteen etänä. Mikäli hän tarvitsee neuvoja, hälytyskeskuksemme auttaa.

Kaikilla sankareilla ei aina ole univormua tai viittaa. Arjen sankarit ovat ihmisiä, jotka valvovat kaikkia näitä elintarvike -ja lääkevarastoja – tai vielä salaisempia asioita – 24 tuntia vuorokaudessa. Heidän tehtävänsä on reagoida heti, jos jotain tapahtuu.  

He ja järjestelmämme ovat turvaverkko kaikille näille kriittisille resursseille. 

Hallitse teknisiä järjestelmiäsi