Miksi kaikki puhuvat Proptechistä

Älyrakennukset, älykaupungit ja älykkäämpi maailma. Kaikki edellämainitut ovat synonyymejä Proptechille. Tekoälyn, koneoppimisen, IoT:n ja big datan kaltaiset teknologiat vievät ilmiötä eteenpäin. Se on digitaalinen vallankumous, joka ravistelee tuntemaamme kiinteistöalaa.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Åsmund Svinndal

    CBDO

julkaistu

päivitetty

Proptech
Photo by Scott Webb on Pexels

Kaikki puhuvat Proptechistä. Usein uudempien, suurempien ja parempien ratkaisujen yhteydessä. Uusia yrityksiä näiden teknologioiden edelläkävijöinä syntyy jatkuvasti. Tapa, jolla keräämme ja käytämme big dataa, on tulossa yhä tärkeämmäksi.

Mikä on Proptech?

Proptech, tai kiinteistöteknologia (jota kutsutaan myös nimellä Real Estate tech tai Realtech), voidaan tiivistää kaikiksi työkaluiksi, ratkaisuiksi ja tietotekniikaksi, joita käytetään optimoimaan tapaa, jolla ihmiset ostavat, myyvät, markkinoivat tai hallinnoivat kiinteistöjä. Kiinteistönhallinnassa se luo uusia mahdollisuuksia niin sijoittajille, omistajille, kiinteistöpäälliköille kuin vuokralaisillekin, ja tarjoaa kestävämpää liiketoimintaa maailmanlaajuisesti.

Uusi hämmennyksen maailma?

Kun uusia ratkaisuja ilmaantuu, kasvaa myös skeptisyys ja hämmennys niiden rinnalla. Teknologia on jokseenkin uutta, mutta kysymys pysyy samana – mitä arvoa näillä uusilla ratkaisuilla on? Omistajille, isännöitsijöille ja kiinteistön huollosta vastaavalle taholle on tärkeintä, että teknologiat toimivat yhdessä helpottaakseen arkea – ja pienentääkseen hiilijalanjälkeämme. 

Vastaus siihen, mitä arvoa Proptech tarjoaa, ei ehkä ole pelkästään teknologia itse, vaan arvo, joka syntyy yhdessä tekemisestä. Meille Kionalla Proptech ei ole pelkkä muotisana tai uusin asia, jota teknologian maailmassa kehitetään – se on ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusien teknologioiden kommunikoinnin keskenään. Se on tietojen kokoelma ja useita miljardeja tallennettuja datapisteitä, joita voidaan jakaa eteenpäin.

Se on tulevaisuuden ekosysteemi.   

Ekosysteemi keskellä muutosta

Ekosysteemiin kuuluvien tietojen jakaminen antaa meille mahdollisuuden kehittää teknologiaa edelleen ja hyödyntää sitä paremmin. Meidän on täytettävä vihreät tavoitteemme kestävillä ratkaisuilla. Uuden teknologian käyttö uusien ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi helpottaa globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Meillä on jo paljon toimenpiteitä käynnissä näiden saavuttamiseksi.   

Anturitekniikka on tullut jäädäkseen. Koneoppiminen ja tekoäly ovat alkua datavetoisille, älykkäille rakennuksille, jotka voivat ohjata itseään ja oppia jatkuvasti uusia malleja. Lisäksi tekoälyteknologia muuttuu koko ajan älykkäämmäksi.   

Viiden vuoden kuluttua itseoppiminen on osa kaikkien rakennuksia hoitavien arkea. Ehkä näemme virtuaaliantureita, jotka voivat ohjata rakennuksia koneoppimisen ja samantyyppisen rakennuksen historiatietojen avulla, kun olemassa olevasta rakennuksesta puuttuu tarvittava tekniikka.  

Tulevaisuudessa rajana ei ole se, mitä voimme kehittää, vaan se, kuinka paljon voimme luoda hyödyntämällä jo olemassa olevaa dataa.   

Tulevaisuuden teknologiat luodaan keräämällä ja jakamalla tietoa

Tämän päivän ydinosaamistamme on erilaisten järjestelmien integroiminen – tuotemerkistä riippumatta. Vahvuutemme on pysyä edellä kaikessa, mitä tietojen keräämisessä tarvitaan.   

Kannustamme kaikkia alalla toimivia jakamaan arvokasta tietoa kaikkien kanssa. Alan standardi, Kiona Ready, on todiste tästä – tai pikemminkin: vasta alkua. Tietojen jakaminen ei kuitenkaan riitä – tietojen on todella pystyttävä toimimaan yhdessä, jotta voimme luoda jotain todella hyödyllistä.

Kukaan yksittäinen toimija ei pysty ratkaisemaan kaikkea, ja hyvin toimiva ekosysteemi on ratkaiseva tekijä alan digitalisoinnin onnistumisessa. Ratkaisevaa on, että monet toimijat tulevat hyviksi omilla segmenteillään ja asiantuntijat keräävät erilaisia tietoja, ja kaikki tahot jakavat tietojaan muillekin.   

Proptech ei tarjoa arvoa vain tekijöilleen, vaan koko arvoketjulle. Tämä on alallamme todellista edistystä.

Joko sinä hyödynnät tekniikkaa, joka on valmis yhdistämistä varten?