Porttisi vapauteen ja joustavuuteen

Kiona pyrkii paitsi luomaan avoimia, joustavia ja itsenäisiä ratkaisuja, myös aidosti toteuttamaan tätä konseptia. Tuotepäällikkömme Jon Åkerström kertoo mitä se tarkoittaa – ja miten ratkaisualustamme kehittyy matkan varrella.
  • Maria Sotberg

    Writer

julkaistu

päivitetty

Kiona-ratkaisualusta
Kiona-alustaa kehittävä tuote- ja innovaatiotiimi.

Jon Åkerströmillä on yli kahden vuosikymmenen kokemus tuote- ja järjestelmäkehityksestä. Hän tekee yhdessä tuote- ja innovaatiotiimimme kanssa tiivistä yhteistyötä kaikessa kiinteistöteknologiaan liittyvässä.

Koska ratkaisualustamme on pohjimmiltaan avoin ja muokattavissa oleva, kannustamme joustaviin ja itsenäisiin ratkaisuihin – ja priorisoimme niitä. Uskomme siihen, että avoimet, joustavat ja itsenäiset ratkaisut = enemmän mahdollisuuksia asiakkaille ja kumppaneille.

Emme vaadi käyttämään tiettyä infrastruktuuria tai laitemerkkiä. Emme sido sinua vuosikausiksi kalliisiin palvelusopimuksiin. Lisäksi ratkaisumme mahdollistavat riippumattoman, järjestelmien välisen tietoliikenteen, joka pidentää olemassa olevan infrastruktuurin käyttöikää.

Jon Åkerström

Innovaatioiden ja luovuuden saattaminen kumppaneidemme käyttöön tarkoittaa kuitenkin, että ratkaisualustaa on ajateltava kokonaisuutena pitäen samalla hintaa silmällä.

Kiona-ratkaisualustan luominen

Tuote- ja innovaatiotiimi on mukana kehitysprosessissa ja ottaa huomioon nykyiset strategiset tavoitteet, teknisten ratkaisuiden nykytilan, ehdotetut innovaatiot sekä asiakkaiden ja kumppaneiden tulevat tarpeet.

Lisäksi tiimi pitää itsensä ajan tasalla teknologioista, trendeistä ja kiinteistötekniikan uutuuksista. Toisin sanoen: ideoiden ja konseptien kehittäminen on jatkuva prosessi.

– Meillä on useita tukijärjestelmiä, jotka auttavat priorisoinnissa, kuten ideaportaali, palautekanavat, soveltuvat yhteisöfoorumit sekä asiakkaiden ja kumppaneiden haastattelut. Näin pystymme tunnistamaan markkinoilla ja eri segmenteissä asiakkaiden ongelmia, tarpeita ja tehtäviä, joita he yrittävät suorittaa. Tämä on loppujen lopuksi tärkein osa tuotekehitystämme, Åkerström kertoo.

Avoimet ratkaisut: ohjelmoitavia tai valmiita

Avoimuudella tarkoitamme monesti samaa kuin saavutettavuudella. Eli kaikkien tietojen pitäisi olla saatavilla missä tahansa muodossa silloin, kun niitä tarvitaan.

– Meillä on integraatioita lähes kaikkiin kiinteistöteknisiinlaitteisiin, ja tarjoamme avoimia rajapintoja kaikille tuotteillemme. Tuemme yli 25 tiedonsiirtoprotokollaa, yli 4 000 erilaista PLC:tä – joista jokaisella on vapaasti ohjelmoitavia muunnelmia – sekä valtavaa määrää IOT-ohjelmointirajapintoja ja langattomia standardeja, Åkerström jatkaa.

Voit siis käyttää valmiita älytoimintojamme ja analytiikkatyökaluamme, tai valita kolmannen osapuolen ratkaisun. Täysi vapaus ja vähemmän riskejä.

Kun tämä kaikki yhdistetään integrointialustan vapaasti ohjelmoitaviin tai valmiisiin toimintoihin, joilla ohjataan mm. ilmanvaihtoa, lämpöpumppuja, säätimiä, latauspisteitä ja niin edelleen, sähkönkulutuksessa voidaan saavuttaa suuria säästöjä.

Tilaa innovaatioille

Arkisessa työssämme suuressa roolissa on varmistaa, että toimintasuunnitelmamme heijastaa yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteitamme.

Åkerström korostaa, että on tärkeää kehittää työkaluja, jotka luovat kumppaneille ja asiakkaille mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia olla luova, sopeutua ja laajentua niin, että liiketoiminta voi olla aidosti innovatiivista. Vain tällä tavalla kehitys voi mennä eteenpäin.

Avoimen alustan ansiosta kiinteistönomistajat, urakoitsijat, jäähdytysasiantuntijat, huoltoteknikot sekä kiinteistö- ja käyttöpäälliköt voivat kaikki käyttää ja konfiguroida kutakin ominaisuutta ja räätälöidä tuotevalikoimaansa tarpeidensa mukaan. Sama koskee energia-asiantuntijoita, työntekijöitä, vuokralaisia ja kehittäjiä.

Mitä hyötyä siitä on kumppaneillemme ja asiakkaillemme? 

– Lyhyellä aikavälillä asiakkaat näkevät, miten nykyinen alustakehitys parantaa tuotteiden yhteistoimintaa, joka puolestaan tehostaa toimintaa välittömästi. Pidemmällä aikavälillä meillä on erittäin kunnianhimoinen tavoite: rakentaa Euroopan johtava kiinteistötekniikan alusta. Emme kuitenkaan ole visiomme kanssa yksin. 

– Toteutamme sen yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa, Åkerström toteaa lopuksi.

Toimi ennakoivasti missä tahansa – milloin tahansa.