Bedre effektivitet og mindre matsvinn med digital overvåkning av kjøledisker

Dagligvarebutikker med både store og små disker og kjølerom trenger regelmessig service og vedlikehold for at alt skal fungere optimalt. Da er NR Kyl en av de som rykker ut.
  • Max Karlsson

    Head of Refrigeration, Sales

publisert

oppdatert

Foto: www.nrkyl.se

NR Kyl AB er en sertifisert Kiona Partner som holder til i Göteborg, grunnlagt i 2012. De har som mål å fremme sunn kjøleteknologi med klimakloke kjølemedier i dagligvarebutikker, restauranter og bygninger.

– Vi har serviceteam som utfører reparasjoner og service på eksisterende anlegg, og installatører som bygger nye anlegg og bygger om når butikkene trenger å oppdatere og investere i mer moderne kjøleanlegg, sier Emil Sundgren, Service Manager hos NR Kyl AB.

Unngår driftsstans og matsvinn

Overvåkning og måling av kjølesystemer er avgjørende for å unngå driftsavvik og matsvinn.

– Alarmer kan enten gå til en alarmsentral eller direkte til oss, sier Emil. – Vi vil da ringe dagligvarebutikken og gi en anbefaling om hva de må gjøre.

Tips:
Med digital overvåkning kan feil forebygges og repareres raskt. Unødvendige og kostbare utrykninger kan også unngås.

Når det kommer inn en alarm fra alarmsentralen, vurderer han hva som må gjøres, skriver serviceordre og setter ut jobben til den kjøleteknikeren som er best egnet til jobben. Han er også ansvarlig for å planlegge det forebyggende vedlikeholdet av butikkenes kjøleanlegg.

Digital overvåkning

IWMAC-systemet brukes til å overvåke tilkoblede dagligvarebutikker døgnet rundt. Kjøleteknikere kan enkelt forebygge og justere feil eksternt ved å installere sensorer og stille inn parametere for temperatur, trykk, effekt og åpningsgrad.

– Dette gjør at vi kan tilby kundene våre et svært høyt servicenivå og hjelpe dem med å redusere matsvinn, unødvendige avbrudd og få lavere energiforbruk, sier Emil.

Med IWMAC kan jeg vise temperaturgrafer, for eksempel hvor mye kjøling som kreves for åpne disker kontra kjøledisker med dører. Det er enkelt å visualisere dette for kunden og vise hva som skjer ved ulike temperaturer og hvilken forskjell det kan gjøre for energiforbruket.

Emil SundgrenService Manager hos NR Kyl.

– I dag er energieffektivitet særlig viktig for kunden å ha oversikt over. Hver måling gir informasjon om hvordan disken, rommet eller kjøleskapet fungerer, og du trenger ikke å være på stedet for å se det. Dette gir lavere kostnader fordi du umiddelbart kan se om det er behov for tiltak eller om det kan vente. Du får også informasjon om hvordan du kan optimere forbruket, noe som sparer både tid og penger.

Fra frys og kjøl til oppvarming

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

I september 2015 møttes over 150 politiske ledere i New York for å vedta FNs bærekraftsmål (SDGs). De 17 målene setter verdens agenda for bærekraftig utvikling for de neste 15 årene. Innenfor Mål 12 er det et internasjonalt mål (12.3) om å halvere matsvinnet per innbygger på detaljist- og forbrukernivå og redusere matsvinnet langs produksjons- og forsyningskjedene innen 2030.

En annen viktig del av IWMAC er prognosestyring og varmegjenvinning. Gjennom justeringer kan dagligvarebutikkene utnytte overskuddsenergien fra kjølediskene og konvertere den til varme.

– De fleste kjøleanlegg er utstyrt med varmegjenvinning. Det betyr at energien kan brukes til å varme opp butikken og varmtvannet i stedet for å kjøles ned på taket. Dette reduserer behovet for å kjøpe strøm fra nettet og gir en bedre driftsøkonomi. Emil forteller at så mange som 75-80 % av kundene bruker overskuddsenergien fra kjølesystemene sine.

IWMAC har også funksjoner for egenkontroll og HACCP-kontroll av matvarekvalitet.

– Eieren av bedriften som selger matvarer har ansvar for at maten forbrukeren kjøper er trygg. Det betyr at man må følge med på om det er avvik fra det som er normalt. Ved hjelp av digital overvåkning kan vi se historikken og vurdere om noe er galt, forteller Emil.

Med kunden i fokus

Emil mener at de ved å kjenne kundenes virksomhet og forstå utfordringer kan tilby bedre, skreddersydde løsninger og pålitelig service.

Eldre kjøleanlegg kan bety at det er vanskeligere å løse problemet og at kuldeteknikerne må rykke ut flere ganger. Kunden må forstå hvorfor.

– Det er litt som en gammel bil som ikke kan kjøres - den ene gangen er det en defekt tennplugg, og neste gang kan det være en gåen viftereim. Med digital overvåkning kan vi være proaktive og jobbe med forebyggende vedlikehold, slik at kunden får en tryggere og smidigere drift.

NR Kyl jobber med digital overvåking i en dagligvarebutikk
NR Kyl i action hos en dagligvarekunde. (Foto: www.nrkyl.se)

Våg å ta betalt for kunnskap

Før kunne det ta lang tid å reparere feil i en kjøledisk. I dag har imidlertid kuldebransjen andre utfordringer, først og fremst når det gjelder å rekruttere og beholde kompetent personale.

– For allmennheten er ikke kjølesektoren like kjent som andre yrker som elektrikere, rørleggere og malere. Dette skaper en utfordring når det gjelder å tiltrekke seg talenter og sikre en stabil arbeidsstyrke.

– En annen utfordring er mangelen på utdanningsmuligheter innen kuldeteknikk. Økende etterspørsel etter kvalifisert personell har ført til konkurranse om kompetansen og økende lønnskrav. Det betyr at vi må våge å ta betalt for tiden vi bruker.

For kundene våre handler det om å kunne sove godt om natten, vel vitende om at butikken har god mattrygghet, god produktkvalitet og minimalt med matsvinn. Butikker som har investert i overvåkning, har definitivt spart penger.

Emil SundgrenNR Kyl

Han påpeker at valget av servicepartner er viktig.

– Man må tørre å stille krav og velge noen med høy kompetanse og et godt rykte i fagmiljøet. Selv om mange kunder ser på prisen, er den billigste sjelden den beste i det lange løp, avslutter Emil.

Rådgivning, overvåkning og anbefaling av kjølesystemer har forbedret effektiviteten og redusert matsvinnet for mange kunder. Dette har vært mulig takket være at NR Kyl var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og integrere den med avansert digital overvåkning. Nettopp det du som sluttkunde er ute etter, når du vil ha en ekspert på stedet.

Interessert i hvordan partnerprogrammet vårt fungerer? Sjekk ut løsningene våre for partnere!