Den digitale tvillingen – broen mellom det fysiske og det digitale

Apollo 13-ferden i 1970 kan ha vært verdens første bruk av en digital tvilling. I dag brukes denne teknologien blant annet innen byggforvaltning, men hva er egentlig en digital tvilling? Og hva kan du bruke den til?
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Digitale tvillingbygg i 3D
Som to dråper vann: En digital tvilling er en digital eller virtuell kopi av noe som eksisterer i den virkelige verden.

"Houston, we have a problem”.

Den 13. april 1970 holdt verden pusten mens Apollo 13-romskipet suste mot månen. Med livsviktige oksygenforsyninger som lekket ut i rommet, var det liten tid til å ta viktige beslutninger. Ved å legge telemetridata fra det fysiske romfartøyet til den digitale kopien, i sanntid, kunne Mission Control simulere ulike strategier og bringe mannskapet trygt tilbake til Jorden.

Hendelsen var nesten en katastrofe, men er først og fremst husket som en triumf for menneskeheten. Og tro det eller ei: Det er allment antatt at verdens første digitale tvilling ble brukt i forbindelse med Apollo 13-oppdraget– selv om det ikke ble kalt en "digital tvilling" på den tiden.

Hva er en digital tvilling?

Kort sagt er en digital tvilling en virtuell kopi av et fysisk objekt som eksisterer i den virkelige verden, akkurat som NASAs fysiske romfartøy og den digitale modellen av det, koblet sammen med tilgjengelige live-data.

I dag har teknologien spredt seg til andre bransjer, blant annet bygg- og anleggsbransjen.

Selv tvillinger er forskjellige: Geometriske vs. Digitale

For å lage en digital tvilling må du ha et fysisk objekt (i vårt tilfelle, et bygg) som du gjenskaper i en 2D- eller 3D-modell. Men det å kun lage en slik digital modell gjør ikke datafilen til en digital tvilling. Det vi snakker om her, er en geometrisk tvilling. Husk: vi mangler fortsatt NASAs "live data".

Men hva om du fester sensorer til bygget, slik at den digitale kopien også endres hvis noe endrer seg? Da nærmer du deg.

Digital tvilling i IWMAC
Se statusen til kjølesystemene dine live i IWMAC, og gjør endringer i den digitale kopien som overføres til virkeligheten.

La oss se på et eksempel: Vi lager en digital modell av et kontorbygg med alle rom, dører og teknisk utstyr installert. For å holde tvillingen i live og gjøre den "smart" installerer vi sensorer i bygget. Sensorene fanger opp svingninger i temperatur og luftkvalitet i hvert rom. De kan også varsle oss når det skjer noe med strømnettet eller ventilasjonssystemet.

How to integrate

Connecting the physical to the digital is mainly done with sensors, but you can also integrate existing central operating systems. You can freely choose whether you want data exchange via sensors, SCADA systems, or a combination. This allows data to flow back and forth and gives you real-time control over the building.

Og vips, så er det skapt en digital tvilling.

Digital tvilling i Edge, en 3D-gjengivelse av en bygning
Edges 3D-modell av et bygg.

Hva kan du bruke den til?

Etter hvert som tvillingen utvikler seg, kan energibruk og drift bli stadig mer autonom og selvstyrende.

1. Overvåkning og visualisering

Med en digital tvilling kan du overvåke og visualisere sanntidsdata fra sensorer og digitale enheter. Dette kan være informasjon om temperatur, luftfuktighet, energibruk og mye mer. Ved å visualisere disse dataene i en 2D- eller 3D-modell av bygget får du sanntidsanalyse og innsikt i hvordan bygget både brukes og fungerer.

2. Prediktivt vedlikehold

Hvis du bruker mye tid på inspeksjoner (for å forhåpentligvis fange opp et problem) eller på «brannslukking» når feil allerede har oppstått, så finnes det enklere måter.

Ved å analysere innkommende data kan tvillingen forutsi vedlikeholdsbehov før du får større problemer.

3. Hva-hvis-scenarioer

En digital tvilling kan simulere ulike scenarioer, for eksempel endringer i byggets utforming, ytre påvirkninger som vær og vind, eller innføring av nye systemer og nytt utstyr. Ved å simulere disse scenarioene i den digitale tvillingen kan du sikre at tiltakene og endringene du gjennomfører, er til det bedre.

Vær proaktiv fra hvor som helst – når som helst