Energieffektivisering av bygg – sprinten er i gang!

CO2-utslipp, gamle bygg og økende energipriser. For tiden står byggsektoren overfor flere utfordringer rundt energibruk. Oppfordringen til handling kunne ikke vært tydeligere, men kapital, tid og ressurser er begrenset. Millionspørsmålet er; hvor skal du investere?
  • Viktor Vitell

    CMO

publisert

oppdatert

Energieffektivisering av bygg – sprinten er i gang!
Foto av Smederevac / Getty Images

Verden rundt oss blir smartere og smartere. Vi ser biler som kjører selv, droner som plukker epletrær, kroppssensorer som overvåker helsen vår og mange andre smarte IoT-enheter. Et av segmentene med en ganske langsom tilpasning av smarte løsninger er imidlertid byggsektoren, selv om energieffektivisering av bygg er et hett tema – av alle gode grunner: 

  • Til sammen står bygg i EU for 40 % av energiforbruket vårt og 36 % av klimagassutslippene, noe som ikke er bærekraftig. 
  • 75% av Europas bygg er ikke energieffektive i dag, og det er anslått at 95% av disse fortsatt vil være i bruk i 2050. Det betyr at byggeiere, spesielt i en energikrise, legger igjen mye penger på bordet 
  • For å nå EU-målet om 55% reduksjon i utslipp innen 2030, må byggesektoren redusere sine utslipp med 60%; noe som blir en krevende operasjon for mange.  

Europa er midt i energikrisen, og mange energiselskaper faller tilbake til fossilbasert produksjon for å møte etterspørselen. Så, hvor investerer du?

Stål og betong eller IoT og AI?

Den mest åpenbare måten å møte utfordringene ovenfor er fysiske oppdateringer; å forbedre isolasjonen, bytte ut dårlige vinduer og erstatte fossilbaserte varmesystemer med varmepumper og solcellepaneler. Dette må gjøres, men la oss være ærlige – det vil ikke skje over natten.   

Den nåværende moderniseringssraten av energi for bygg i Europa er 1%, og det meste av dagens globale bygningsmasse vil fortsatt eksistere i 2050. Hvis vi antar at byggsektoren skal redusere karbonutslipp med 60% innen 2030, må denne raten dobles – en ganske stor utfordring med høye kostnader for byggematerialer og knappheten på ressurser.  

Som for mange bransjer gir digitalisering en ny måte å møte utfordringer på. Å samle inn alle slags data relatert til inneklimaet i et bygg; værforhold, energiforbruk og ytelse på varmesystem kan gjøre spørsmål til svar. 

Samle data med IoT-løsninger
Bilde: Ved å analysere og visualisere disse dataene kan du skape verdifull innsikt i ytelsen av energi i et bygg, styre varme- og kjølesystemer (optimalisere energiforbruk), og minimere karbonutslipp.

På denne måten skaper du ikke verdi ved å legge ny isolasjon og bytte ut vinduer, men ved å utnytte IoT- og AI-motorer for å samle inn og behandle bygningsdata. 

Teknologien er her, investeringene som trengs er mye mindre enn andre oppgraderinger, og resultater kan oppnås mye raskere. Men for å være tydelig: Smarte byggløsninger er komplementære til moderniseringen av bygg; de erstatter den ikke.

Vil du vite mer om IoT og AI plattformen vår?

Hvor IoT møter byggsektoren

Suksess innen byggautomasjon er mulig å få til på mange vis, alt fra AI-systemer til sensorer og aktuatorer, og sist men ikke minst, IoT-tilkobling. Nøkkelen til suksess i dette segmentet er verdiskapingen aktører gjør sammen, som gjør smarte bygg til virkelighet. 

Med det i tankene utforsket vi den sanne verdien og virkningen av IoT-tilkoblede bygg sammen med Ericsson og Arthur D. Little. Rapporten Connected Buildings Energy Management viser behovet for å forbedre overvåkning, kontroll og optimalisering av energibruken – slik at byggeiere kan redusere både kostnader og CO2-utslipp.