Energioppfølging: – Dropp magefølelsen, ta beslutninger basert på data.

Uten nok og korrekt data er det umulig å vite hvor du skal starte for å ta de riktige beslutningene. Styring uten overblikk er som å skyte i blinde. – Skal du kutte forbruket, trenger du helikopterblikket, og det får du med Energinet, forteller Thor Øyvind Ludvigsen, Head of Business Energinet.
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Thor Øyvind Ludvigsen om energiovervåking med Energinet.
Thor Øyvind Ludvigsen, HoB Energinet. Foto: @Kiona

Helt fra oppstarten av energioppfølgingssystemet Energinet i 2002, har alt handlet om å utvikle et webbasert energiledelsessystem. Gjennom et enkelt og selvforklarende brukergrensesnitt er informasjon tilgjengelig med få klikk.

Energinet gir deg informasjon om det du gjør faktisk fungerer. Har du styring gjennom SCADA system eller SD-anlegg, ligger Energinet på toppen og overvåker sluttresultatene. Dette gjør jobben med energiledelse mye mer effektiv.

Om systemet

Energinet er et ISO sertifisert energioppfølgingssystem (EOS) utviklet for byggeiere, driftere, industri og produksjon. Med Energinets fleksible webløsning får du sikker datainnsamling, analyseverktøy, alarmhåndtering, rapporter og oversikt – i ett og samme system.

Du må ha kvalitetsdata

Systemet har gjennom tiden blitt utviklet i samarbeid med kunder og energirådgivere. Resultatet er et system som passer absolutt alle. Alt ifra enkle analyser, til komplekse kalkulasjoner for større organisasjoner.

Tankegangen har alltid vært den samme; det viktigste er kvalitet og løsninger som ikke låser kunden.

– Vi har ingen skjult agenda, og derfor er alle løsningene våre helt åpne. Energinet er uavhengig av leverandører og kan hente data fra hvor som helst, når som helst – det er den største fordelen for kundene, forteller han.

Vi låser kunden gjennom frihet. Det er helt irrelevant for oss hvor måleren du bruker kommer fra. Vi kobler maskinvaren sammen med skyløsningen, og gir deg datagrunnlaget du trenger i et brukervennlig oppsett.

Thor Øyvind LudvigsenHoB Energinet

Visste du at?

Tyske kraftselskap overvåker sine vindkraftparker gjennom bruk av Energinet.

I dag brukes Energinet i alle typer offentlig eiendom, næringsbygg og industri, som for eksempel skoler, sykehus, produksjonsbedrifter, og i kjøpesentre og dagligvarebutikker. Til sammen utgjør dette et areal på over hundre millioner kvadratmeter, med ingen begrensninger på antall brukere, brukernivåer, eller antall målere.

I tillegg til webløsningen kan du gjennom autorapporter på e-post og app, spre informasjon til hele organisasjonen eller definerte mottakere. På den måten kan du bruke minst mulig tid på rapportering og kontroll, og mest mulig tid på energireduserende tiltak.

Energioppfølging på nøkkeltallene som er viktig for deg

Energioppfølgingssystemet kan brukes til så mye mer enn å bare følge opp energi. Systemet er modulært, uten begrensninger på antall målere, virtuelle målere, importer, energiblokker, bygg, grupper, undergrupper eller brukere.

– Vi setter opp toppnivået i Energinet for deg, slik at du har tilgang på alle standardiserte rapporter og nøkkeltall. Utover det kan du selv opprette det du vil og lage hvilken som helst kalkulasjon som gir deg nøkkeltallet du og din bedrift er ute etter. Dette kan være alt fra COP (coefficient of performance) på varmepumpeanlegg, antall kilowatt brukt per tonn aluminium produsert, til hvilke av produksjonslinjene dine som er mest effektiv, sier Ludvigsen.

Han forklarer at det er nettopp da du får datamaterialet du trenger for å kunne si hvorfor situasjonen er som den er, og hva du kan gjøre for å effektivisere.

Energioppfølging dashboard
Bruk Energinet til å skreddersy dine egne rapporter, alt etter hvilke KPIer du er ute etter.

– Uten informasjon vet du ingenting. Du kan tro og tippe – men slikt blir det ikke resultater av. Du må forstå historikken, hva situasjonen er i dag, og om tiltakene funker.

Knus flaskehalsene – og få kontroll på forbruket

Potensialet for energisparing er fortsatt er stort innen de fleste områder vi opererer i.

– Mange kjører for eksempel automatisk regulering av innetemperatur avhengig av utetemperatur, men vet ikke om det er energieffektivt eller ikke. Når oppsettet av Energinet er klart, kan du umiddelbart fange opp unødvendige feil eller for høyt energiforbruk knyttet til ventilasjon, kjøling eller varmegjenvinning. Det gjør det mulig å følge opp driften og jobbe på en mer energiøkonomisk måte, forklarer han.

Men uten tilgang på de riktige dataene og analyse av disse, er det umulig å vite hvor du skal starte for å treffe de riktige valgene. Og styring uten overblikk – er litt som å skyte i blinde.

– Vi er avhengige av at kundene forstår verdien av helt åpne løsninger, og ikke låser seg fast til én enkelt leverandør.

– Ta et hvilket som helst bygg, med et hav av forskjellige systemer. Få data fra alle disse inn i en og samme løsning, og se hva som faktisk har betydning for driften din. Da er mye av jobben gjort.

HoB Energinet

Thor Øyvind Ludvigsen

thor.oyvind.ludvigsen@kiona.com

+47 97979080

Vil du vite mer om Energinet?