Forstå sammenhengen mellom BMS, SCADA og EMS/EOS

Ved første øyekast kan disse begrepene virke like, men hva betyr de egentlig? Og hvilken rolle spiller de ulike funksjonene i drift av bygg? Vi tar for oss definisjonene og forskjellene mellom BMS, SCADA og EMS, og viser fordelene med å bruke en helhetlig løsning.
  • Silje Moan

    Marketing

publisert

oppdatert

Digital drawing used to illustrate technology integrated in a building, like a BMS, SCADA or EMS system.
Many people use these terms (and not always correctly) - but what do they mean? Well, there is a difference.

Når det gjelder teknisk byggautomasjon og -integrasjon, er det ofte tre viktige systemer som jobber sammen for å sikre effektiv drift: Building Management Systems (BMS), Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) og Energy Management Systems (EMS). La oss se på hvordan de passer sammen.

Definisjoner på BMS, SCADA og EMS

Vi holder oss til disse tre tradisjonelle systemene for å holde det ryddig. La oss først definere hver av dem for å forstå rollene deres bedre.

Hva er et BMS system?

Et Building Management System (BMS system) automatiserer og sentraliserer styringen av byggets kjernesystemer, for eksempel oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg, belysning og sikkerhet. Systemets primære funksjon er å overvåke og styre disse systemene for å sikre at de fungerer effektivt. De viktigste brukerne av et BMS system er eiendomsforvaltere i kommersielle og industrielle bygg. De bruker dem til å overvåke, kontrollere og forbedre ytelsen til kjernesystemene man bare må ha i orden.

Hva er et SCADA system?

SCADA står for Supervisory Control And Data Acquisition. Det er et sentralisert system som samler inn og analyserer sanntidsdata fra et nettverk av sensorer, enheter og utstyr. Et SCADA system gir brukeren en omfattende oversikt over bygget og gjør det mulig å fjernstyre og administrere driften. SCADA systemer brukes vanligvis i bransjer der komplekse prosesser og systemer krever kontinuerlig overvåking og kontroll.

Hva er et EMS / EOS system?

EMS står for Energy Management System. På norsk bruker vi ofte begrepet EOS (Energioppfølgingssystem) for å beskrive det samme. Dette er et system som er rettet mot energiforbruket i et bygg. Det overvåker bruksmønstre, identifiserer muligheter for sparing av energi og gjør det mulig å optimalisere systemet for å minimere sløsing og redusere kostnader. Energioppfølgingssystemer brukes blant annet av eiendomsforvaltere, bærekraftsansvarlige og energikonsulenter, hovedsakelig i nærings-, industri- og boligbygg.

Å forstå forskjellene

Selv om alle systemene fokuserer på styring av drift, er de forskjellige. Et BMS system er først og fremst ansvarlig for å kontrollere og overvåke individuelle bygningssystemer, mens et SCADA system gir en bredere oversikt over hele bygget gjennom innsamling og analyse av sanntidsdata. Et EMS/ EOS fokuserer utelukkende på energiforbruk og optimalisering, men kan integreres med både BMS og SCADA systemer for mer omfattende kontroll.

Fordelene med en komplett løsning

Ved å bruke alle tre systemene sammen, kan man få gode resultater med drift og styring av bygg. Det er fortsatt viktig å ha én sentralisert plattform som sømløst kan koble disse systemene sammen, skal du få best mulig nytte av de.

Og det er her løsningene våre kommer inn i bildet. Plattformen vår integrerer BMS-, SCADA-, regulator- og EMS-data for å gi et helhetlig bilde av bygningsdriften. Når du har et klart bilde av alle disse systemene, kan du ta mer informerte beslutninger og få bedre kontroll over energiforbruket.

For at du skal kunne utnytte dataene best mulig, integreres plattformen vår effektivt med alt teknisk utstyr og delsystemer. I tillegg har vi kunder som bruker løsningene våre på toppen av eksisterende styringssystemer som Citect, Arrigo, EcoStruxure og Aveva, for å nevne noen.

Koble sammen separate moduler for større effektivitet

Plattformen vår gjør det også mulig å koble separate moduler til eksisterende løsninger. Ved å integrere med andre systemer kan plattformen vår øke effektiviteten og gi bedre innsikt i hvordan bygget ditt bør driftes.  

Å integrere AI og smart logikk kan også være nyttig for å øke effektiviteten et ekstra hakk. Ved hjelp av avanserte algoritmer og maskinlæring gjør disse teknologiene plattformen i stand til å forutse potensielle problemer, planlegge forebyggende vedlikehold og optimalisere energiforbruket dynamisk. AIen kan hjelpe deg med å skreddersy strategier for hvetr enkelt bygg, slik at driften din blir smartere, mer effektiv og mer bærekraftig. 

Selv om det er naturlig å kombinere Edge + Web Port eller IWMAC + Energinet, er det ikke noe problem å integrere løsninger fra andre leverandører. Ved å omfavne ulike plattformer og systemer oppfordrer vi folk til å velge den løsningen som passer best til sitt behov.

Integrer systemene i Kiona-plattformen for sømløs, helhetlig styring.

For å oppsummere: Uansett om det dreier seg om et BMS-, EMS eller SCADA system, spiller de alle en avgjørende rolle for å optimalisere driften. Vår avanserte plattform gir byggforvaltere og integrasjonseksperter muligheten til å integrere disse systemene, noe som gir en mer helhetlig tilnærming til styring av bygg. Vårt fokus på åpenhet og fleksibilitet sikrer dessuten kompatibilitet med ulike SCADA-systemer og løsninger – et allsidig valg for enhver.

Ved å utnytte kraften i kunstig intelligens tilbyr vi dynamisk energioptimalisering for å gjøre byggene dine smartere og mer bærekraftige. Finn ut hvordan plattformen vår kan forbedre driften din, les mer om løsningene våre.

Ikke bare styr byggene dine – optimaliser dem.