Indirekte energibruk: tyven som lurer i bygget

Hvis du er interessert i å spare energi, er du sannsynligvis godt kjent med de mest åpenbare slukene, men hva med de ikke-fullt-så åpenbare? Lær mer om indirekte energibruk og hvordan du kan stoppe de sleipe synderne.
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Indirekte energibruk i bygninger
Foto av bridixon / Getty Images Signatur

Med høye energipriser er vi alle ute etter å spare energi.

Og når det kommer til energi, er du sannsynligvis kjent med direkte energibruk, altså energien som forbrukes av en byggets mekaniske og elektriske systemer, som belysning, oppvarming og klimaanlegg. Men det finnes også en annen form for forbruk som ofte blir oversett – indirekte energibruk.

Indirekte energibruk: hva er det?

Indirekte energibruk refererer til energien som forbrukes under produksjon og transport av varer og tjenester et bygg bruker, for eksempel energien som kreves for å produsere byggematerialer, transportere produkter til stedet eller søppelhåndtering.

Faktaboks

Indirekte energi er også kjent som innebygd energi eller innebygd karbon fordi den er "innebygd" i produktet eller tjenesten.

Selv om indirekte energibruk kanskje ikke er så merkbar, kan det utgjøre en stor del av byggets samlede fotavtrykk. For eksempel er energien som kreves for å produsere en enkelt murstein estimert til å være omtrent 1 kWh (noe som gjør det til et ganske gjennomsnittlig materialvalg). Men hvis det kreves tusenvis av murstein til byggingen, er det likevel mye indirekte energibruk.

Forskjellige materialer har altså forskjellige fotavtrykk. Betong og stål har blant annet en mye høyere grad av innebygd energi enn materialer som tre og bambus.

Hvordan indirekte energibruk påvirker energisparing i bygg

Indirekte energibruk er nært knyttet til energisparing i bygg, siden det står for en stor del av byggets miljøpåvirkning. Å redusere denne typen energi er et avgjørende skritt for å skape bedre bærekraft i bransjen.

Her er noen av trinnene du bør vurdere:

1. Velg bærekraftige byggematerialer

Ved å velge byggematerialer som kommer fra bærekraftige kilder, er energieffektive og har lav innebygd energi, kan du redusere den indirekte energien som brukes i produksjonen.

velge materialer som passer til formålet og forventet levetid.
Husk på: Valg av materialer med lav innebygd energi kan føre til høyere energibruk i drift, og materialer med høyere innebygd energi kan føre til et bygg med lavere driftsenergi. Det viktigste er å velge materialer som passer til formålet og forventet levetid. Foto av Rodolfo Quirós / Pexels.

Å vurdere den innebygde energien i et materiale eller et helt bygg er en kompleks oppgave. Å gjenbruke eksisterende materialer, velge nye materialer laget av resirkulert innhold og planlegge for lang levetid er ofte en god start. Lær mer om å beregne innebygd energi.

2. Optimaliser bygg og automasjonssystemer

Ved å automatisere systemer som belysning, varme og ventilasjon kan vi sikre at disse systemene bare er i drift når det er behov for dem, og unngå sløsing.

Å se etter alternativer som lar deg legge til andre systemer eller komponenter senere er en fin måte å sikre at du slipper å bytte ut løsningen senere.

3. Gjenbruk av eksisterende bygg og infrastruktur

Å gjenbruke eksisterende bygg gjør at vi sparer byggematerialer og ekstra avfall. Det bidrar også til å redusere klimagassutslippene forbundet med produksjon av nye materialer.

Med rimelige løsninger kan vi gjøre dagens bygg mye smartere bare ved å oppgradere det eksisterende utstyret. Dette er mulig så lenge systemene kan snakke med hverandre. Vår åpne og fleksible plattform er bygget for akkurat dét.

Går du «grønt»?

For å virkelig forstå det totale energiavtrykk må man ta hensyn til all energi og alle ressurser som går med til å produsere og drifte bygget, dette inkluderer både direkte og indirekte energibruk.

I tillegg kan fleksible automasjonsløsninger hjelpe deg med å oppnå enda større besparelser, men det er bare én del av puslespillet. Gjenbruk av eksisterende bygg og valg bærekraftige materialer er like viktig.

Det er på tide å få fart på smarte bygg. Og for å nå klimamålene våre kan ikke "smart" være synonymt med flashy nybygg. Vi må gjøre noe med alle eksisterende bygg, og det er fullt mulig.