Rutinene som skaper orden – og fornøyde kunder

Bak kulissene i enhver dagligvarebutikk finner du et velutviklet system av rutiner. Disse rutinene er ikke bare en liste med oppgaver – de er laget for å sikre mattryggheten på best mulig måte. Og hvert trinn i prosessen krever nøyaktig oppfølging. Her er noe av det du må huske på:
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Behind the scenes of every successful grocery store lies a well-executed system of routines.
All supermarkets rely on routines to ensure smooth operations and to follow food safety regulations.

Bak hyllene med kjøtt og fisk, meieriprodukter, og annet snadder, er det et organisert system som skal sørge for at maten du kjøper er sikker og av beste kvalitet.

Mattrygghet er ikke bare et spørsmål om å overholde lover og regler, det er et grunnleggende ansvar for alle som driver butikk. Og nesten like viktig er det at kundene er fornøyde.

Internkontroll: Djevelen ligger i detaljene

Husk
Du må kunne dokumentere en rekke forhold, ikke bare ved kjøl og frys, men ved oppbevaring, tining og oppvarming. Feil temperatur forringer matens holdbarhet,, og temperaturkjeden skal være ubrutt.

Les mer om mattrygghet og regelverket i EU

I en travel butikk skal du gjerne ha kontroll på alt fra mottak av leveranser til lagerrotasjon og avfallshåndtering. Det krever et øye for detaljer.

Internkontroll er en samling rutiner bedrifter har for å etterleve regelverket – og for å kunne dokumentere at det blir fulgt. Internkontroll (IK) skal til syvende og sist sikre trygg mat, og er en av grunnforutsetningene i Mattilsynets veileder. For eksempel må varemottak av råvarer dokumenteres skikkelig. Sekundet du mottar varene, er det du som har ansvaret for at de holder rett kvalitet.

Temperaturovervåkning – den største fallgruven

Når det gjelder lagring må varer oppbevares ved temperaturer som hindrer mikrobiell vekst. Det betyr at det er kritisk å overvåke og kontrollere kjøle- og frysesystemene som maten oppbevares i.

Å holde riktig temperatur forhindrer ikke bare bakterievekst, men forlenger også holdbarheten til lett bedervelige varer. Men i kampen mot mikroorganismene er temperaturen vanligvis den største fallgruven.

Hvis du driver en dagligvarebutikk, må du dokumentere at du overvåker temperaturkjeden og at avvik blir håndtert. Det beste er å ha kontinuerlig overvåkning og digitale dokumentasjonsrutiner.

Hygiene er alltid viktig

Pandemi eller ikke, hygiene og rengjøring er alltid viktig.

For å hindre spredning av bakterier er det selvfølgelig viktig å opprettholde høy hygiene. Dette innebærer jevnlig rengjøring og desinfisering av overflater, utstyr og redskaper for å fjerne eventuelle smittekilder.

Pass på: Engangshansker er en falsk trygghet – det gir ikke alene tilstrekkelig beskyttelse. Du må fortsatt vaske hendene dine skikkelig, og dessuten kan du fremdeles spre smitte selv om du har på deg hansker. Sørg for at du har dokumenterbare rutiner på plass for vask både av tøy, utstyr og hender.

Mange små ting skaper en god kundeopplevelse

Har du noen gang vært i en butikk hvor du rett og slett ikke helt trives – uten at du klarer å sette fingeren på hvorfor? Når det kommer til orden, er det i stor grad underbevisstheten som fanger opp visuelle signaler.  

Står produktene plassert med merkene riktig vei? Er det smuler i brødskjæremaskinen? Dette er småting hver for seg, men til sammen er de med på å utgjøre kundeopplevelsen. Hvis du har orden, føler folk seg velkomne.   

Men uansett hvor viktig rene gulv og ryddige hyller er, må du ikke glemme at mennesker påvirkes av mennesker. Handling er også samhandling. Så det beste du kan gjøre for å få folk til å smile, er å smile til dem først.

Har du kjølesystemer som trenger overvåking, kontroll og oppfølging?