Slik foregår en energikartlegging

Bruk av energi er uunngåelig. Likevel er det mange ting du kan gjøre for å spare penger. Ved å gjennomføre en klar og tydelig energikartlegging kan du effektivt redusere bedriftens utgifter og eliminere ineffektive energivaner som kan ha bygget seg opp over tid. I denne guiden går vi gjennom hvorfor det er viktig å gjøre en kartlegging, og hvordan du går frem, før du setter i gang prosjektet ditt.
  • Silje Moan

    Marketing

publisert

oppdatert

Forretningskvinne snakker en energikartlegging i et lagerbygg.
En enkel gjennomgang av anleggene dine kan gi anbefalinger for å forbedre energieffektiviteten.

Få en klar oversikt over energiforbruket ditt.

Mange tenker at en energikartlegging er bortkastet tid, men de kan faktisk være veldige nyttige. En skikkelig kartlegging gir en klar oversikt over byggets nåværende energiforbruk og gir innsikt i hvilke områder som kan være en økonomisk belastning – på en lettfattelig måte.

Å finne stedene hvor du kaster bort energi vil spare deg for penger på lang sikt. Kartleggingens funn kan hjelpe deg med å lage et veikart for å redusere energibruken, spare penger og minimere fotavtrykket ditt. Jo mer detaljert, jo bedre: en effektiv kartlegging er så omfattende som mulig, og tar alt i betraktning; byggets interiør, eksteriør, inventar og utstyr – for å bestemme hvordan disse systemene samhandler eller bør samhandle.

Hva er egentlig en energikartlegging?

Definisjon av en energikartlegging

EU-direktivet om energieffektivitet, artikkel 2 (25), definerer en "energirevisjon" som en systematisk prosedyre for å få tilstrekkelig kunnskap om den eksisterende forbruksprofilen til et bygg eller gruppe bygg, en industriell eller kommersiell virksomhet, eller en privat eller offentlig tjeneste, for å identifisere kostnadseffektive innsparingsmuligheter og rapportere funnene. (Artikkel 8 i direktivet snakker om energirevisjon og energistyringssystemer spesielt).

En energikartlegging kan variere i størrelse. Du kan utføre en kartlegging på et enkelt bygg eller på hele bedriften din. I denne teksten tar vi for oss et høyt nivå av en kartlegging eller energirevisjon. Systematisk kartlegging av en bygnings eller virksomhets energibruk vil identifisere muligheter for å forbedre energieffektiviteten og redusere kostnadene dine. 

Vanligvis snakker vi om to forskjellige typer av en kartlegging:

  • En foreløpig energikartlegging, noen ganger kalt en gjennomgangsrevisjon, innebærer å gå rundt i lokalene dine for å identifisere energibruken og ytelsen. Denne kartleggingen krever bare litt måling eller datainnsamling og tar ikke mye tid. Det kan hjelpe deg med å avdekke muligheter for å bli mer energieffektiv, gi kvalitative analyser av hvor du kan spare energi, og anslå hvor mye penger du kan spare ved å iverksette nye tiltak.
  • En detaljert energirevisjon gir mer omfattende og presise data om ulike energisystemer, som pumper, vifter, trykkluft og damp. Disse revisjonene krever mer tid enn foreløpige kartlegginger og foregår over en lengre periode for å gi skikkelige forbruksrapporter. De gir vanligvis et mer presist bilde av energiytelsen din, og gir mer spesifikke anbefalinger for forbedringer.

Energimerking av boliger og yrkesbygg (EPC)

Er du ute etter energimerking?

Energimerking av boliger og yrkesbygg (Energy Performance Certificate, eller EPC), definert av EU-kommisjonen, gir informasjon til forbrukere om bygg de planlegger å kjøpe eller leie. De inkluderer en ytelsesvurdering og anbefalinger for kostnadseffektive forbedringer. EU-land bruker uavhengige kontrollsystemer for energimerking og har regelmessige inspeksjoner av varme- og ventilasjonssystemer. Noen land har andre alternative tiltak til vanlige inspeksjonsregimer for varme- og klimaanlegg.


Prosessen i 7 trinn

1. Forbered deg på kartleggingen

Samle informasjon om bygget, for eksempel alder, kvadratmeter, beboelsesmønstre og energibrukshistorikk. Du kan få denne informasjonen gjennom regninger, utstyrsspesifikasjoner og andre dokumenter.

2.  Gjennomgangsinspeksjon

Gjennomfør en visuell inspeksjon av bygget for å identifisere potensielle innsparingsmuligheter. Se etter luftlekkasjer, og se på isolasjonsnivåer, lyssystemer, HVAC-utstyr og andre systemer som bruker energi.

3.  Forbruksanalyse

Analyser byggets forbruksdata for å identifisere mønstre og trender i energibruk. Dette kan gjøres problemfritt med Energinets kraftige rapporteringsverktøy. Du kan også finne mønstre gjennom faktureringsdata eller andre metoder.

4.  Vurdering av utstyr og systemer

Vurder utstyret og systemene i bygget som bruker energi, som for eksempel HVAC, belysning og elektriske apparater. Se etter ineffektivitet og muligheter for forbedring.

5.  Anbefalinger

Basert på resultatene fra energikartleggingen kan du gi anbefalinger om energibesparende tiltak som kan iverksettes i bygget. Det kan for eksempel være å installere energieffektivt utstyr, forbedre isolasjonen og optimalisere belysningen og HVAC-kontrollene.

6.  Kom i gang

Samarbeid med byggets forvaltere og vedlikeholdspersonell for å implementere de anbefalte sparetiltakene.

7.  Overvåkning og evaluering

Overvåk byggets energibruk og evaluer effektiviteten av de iverksatte tiltakene. Gjør justeringer etter behov og fortsett å se etter andre forbedringsmuligheter.

Det første steget er det vanskeligste

Å gjennomføre en energikartlegging er et viktig første skritt for å redusere indirekte energibruk i bygget, og kan hjelpe forvaltere med å identifisere forbedringsmuligheter og redusere kostnader. 

Kom i forkant av konkurrentene og få en mer bærekraftig forretningsmodell ved hjelp av en god kartlegging. Vis at du forstår hva energieffektivisering er, og at virksomheten din er villig til å tilpasse seg. Vi anbefaler at du engasjerer profesjonelle energirevisorer for en omfattende energirevisjon. En god idé å begynne med å se etter en partner i partnernettverket vårt.

Ser du etter en proff som kan hjelpe deg i gang?