Smarte bygg og Tingenes Internett (IoT)

Tingenes Internett (IoT) endrer for alltid måten vi tenker og reagerer på. Hvordan fungerer det, og hvilke fordeler kan det gi? Les mer om hvordan den fysiske verdenen møter den digitale – og jobber sammen for å skape smarte bygg.
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Smarte bygg og Tingenes Internett (IoT)
Foto: metamorworks / Getty Images

Kort fortalt er Tingenes Internett (Internet of Things / IoT) det digitale, tilkoblede universet av smarte enheter. Disse enhetene er innebygd med internett-tilkobling og består av maskinvare, slik som sensorer, som kan kommunisere med mennesker, internett, og hverandre.

"Skyen", big data og mobilteknologi, gjør at disse fysiske enhetene kan samle inn og dele data videre med minimal menneskelig innblanding. I vår sammenkoblede verdenen brukes disse dataene til å registrere, overvåke og justere hver interaksjon mellom enhetene. Den fysiske verden møter den digitale - og de samarbeider.

Eksempler på IoT

Antall IoT-tilkoblede enheter

IoT-enheter er rundt oss, og overfører hele tiden data og «snakker» med andre enheter. Antallet IoT-tilkoblede enheter vokste med 8 prosent i 2021 og anslås å øke med ytterligere 22 prosent gjennom 2025, og nå 27 milliarder enheter, ifølge markedsundersøkelsesplattformen IoT Analytics.

De fleste av oss er godt kjent med teknologien. Det beste eksemplet er kanskje «smarthjemmet» ditt, hvor du kan kontrollere lys, lyd, sikkerhet og varme gjennom mobilen.

Mange bedrifter bruker allerede denne teknologien, for eksempel bilverksteder der bilen din kan sende data om kjørelengde og feilmeldinger før avtalen. Eller i automasjonsindustrien, hvor sensorer i en fabrikk kan samle inn data om trykk, luft, fuktighet og utstyr i bruk – og optimere samspillet mellom ulike enheter.

Hvordan IoT skaper smarte bygg

Bygg utgjør en stor utgift for de fleste virksomheter, så det er ingen overraskelse at både eiere og forvaltere hele tiden leter etter nye måter å gjøre dem mer effektive på.

IoT-teknologien blir også mer vanlig i borettslag og sameier, selv om det fortsatt er et enormt uutnyttet potensial i å koble disse byggene til skyen.

Bygg: 
* Automatiserte, digitale bygg
* Integrerte kontrollsystemer.
* Åpen arkitektur
* Analyser og rapporter
* Sammenkoblede enheter
* Nettverk av sensorer

Samfunn:
* Bedre bruk av kapasitet
* Smarte målinger
* Oversikt over energipriser
* Lagring av energi
* Måling og oppfølging

Byer:
* Sammenkobling mellom bygg og lokalsamfunn
* Smarte løsninger
* IP nettverk og bredbånd
* Sammenkoblede, smarte målinger
Bygg, samfunn og byer henger sammen og det er store muligheter for verdiskaping innenfor hvert felt og i integrasjonen mellom dem.

Innen byggforvaltning gjør IoT det mulig å styre prosseser og produktivitet, slik at man kan gjøre riktige tiltak for å øke energieffektivitet og redusere unødvendige utslipp. IoT kan også gjøre det enklere å forbedre inneklima med å holde en mer stabil temperatur. Slik blir det mindre klager av.

Integrering av IoT i eksisterende byggesystemer gir eiendomseiere, forvaltere og energiselskaper større mulighet til å overvåke og justere energibruk og utslipp – sømløst og umiddelbart.

Om IoT-enheter

IoT-enheter, som trådløse sensorer, er fleksible og kan brukes overalt. Dette gjør dem til et utmerket valg for overvåking av alt fra serverrom og båter til vaskehaller og transportkjøretøyer. Installasjonen er enkel: monter dem direkte der noe skal måles.

Når du kobler IoT-enhetene til en AI-basert IoT-plattform, som Edge, kan denne plattformen analysere dataene fra sensorer, og automatisk visualisere og optimalisere energibruken i bygget. Med sanntidsanalyser om bygningsstruktur, ytre påvirkninger og bedre datamateriale, er resultatet et bygg hvor hver komponent kan fungere på en mye bedre måte. Dette gir ofte lavere energibruk, bedre inneklima og mindre avfall.

Helt enkelt skaper uavhengige og fleksible IoT-plattformer et sømløst samspill mellom interne og eksterne faktorer – med små hjelpere som jobber døgnet rundt for å lage smarte bygg.

Fordeler med (ekstra) smarte bygg

Det som en gang tvang teknikere til å foreta dyre besøk på stedet, kan nå fikses opp i digitalt – ofte før det i det hele tatt blir et problem. Mens de fleste bygninger i dag har en slags smarthet, ligger forskjellen i fleksibiliteten hos de ulike løsningene. Noen er mer åpne og selvstendige, andre er mer låst.

Ved hjelp av algoritmer vil våre løsninger kontinuerlig overvåke bygget ditt og reagere når noe ikke fungerer som det skal. Dette kan være både fysiske feil og når noe kan justeres for å gjøre det mer effektivt. Du oppdager avvik raskere og kan bruke mindre tid på oppfølging og analyser.  

Flere fordeler:

  • IoT gir raskere beslutningsgrunnlag, med tyngde i data slik at du gjør riktige valg.
  • Gjør det enklere å identifisere flaskehalser som reduserer effektiviteten, slik at du kan forbedre prosesser.
  • Reduserer nedetiden på grunn av ikke-planlagt vedlikehold eller feil på utstyret.

Vær sikker på at systemene funker på best mulig måte