Vanlige problemer med kjøle- og frysesystemer – og hvordan du kan unngå de

Kjøle- og fryseanlegg har en tendens til å få trøbbel i ny og ne. Å vite hvilke problemer som kan oppstå kan forhindre at problemene vokser seg for store. Her er hvordan du gjenkjenner og unngår dem – og hva du skal gjøre hvis uhellet er ute.
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Icy freezer, one of the most common problems with refrigeration and freezing systems.
Icy freezer, one of the most common problems with refrigeration and freezing systems.

Kommersiell kjøling er en livsnerve for mange bedrifter, slik som restauranter og dagligvarebutikker. Disse systemene arbeider døgnet rundt for at mat og andre produkter oppbevares i rett temperatur. Men som alle andre arbeidshester krever de regelmessig stell og vedlikehold for å fortsette å fungere effektivt.

Men selv godt vedlikeholdte systemer kan støte på driftsproblemer fra tid til annen. Det er viktig å kjenne til hvilke problemer som kan oppstå for å forhindre de vokser seg for store. 

Her er noen vanlige problemer du kan støte på med kommersielle kjøle- og fryseenheter:

Isdannelse i kjøleskapet

Isdannelse er et av de vanligste problemene som oppstår og er ikke farlig – men du bør ikke la det gå for lang tid før du tar affære. Dette skyldes vanligvis problemer med avrimingssystemet, dårlige dørpakninger, blokkerte ventilasjonsåpninger eller dører som har stått åpne for lenge.   

For mye is kan blokkere tilførselen av kald luft, slik at kjølesystemet må jobbe hardere og bruke mer energi. Dette kan til slutt føre til at komponenter svikter.

Sørg for å inspisere dørpakningene regelmessig og skift ut eventuelle defekte pakninger. Ved å være ekstra oppmerksom på disse små detaljene, kombinert med riktig avrimingsrutine, kan du forebygge dette problemet.

Feil temperaturnivåer

Tips:
Fordi en kompressor som ikke fungerer som den skal, må jobbe hardere og lenger for å opprettholde ønsket temperaturnivå, overskrider utløpstemperaturen ofte grensen som produsenten anbefaler. Dette vil etter hvert føre til overoppheting. Hvis du mistenker at det er noe galt med kompressoren, bør du få den sjekket av en fagperson med en gang.

Hvis kjølesystemet ikke klarer å opprettholde riktig temperaturnivå, er det viktig å kontrollere temperaturinnstillingene. Manglende evne til å gi nok kjøling kan skyldes skitne kondensator- og fordamperbatterier, kompressor- eller termostatfeil, feil temperaturinnstillinger, skitne vifter eller utilstrekkelig luftstrøm inne i kjøleskapet.

Regelmessig temperaturovervåking og kalibrering kan bidra til å sikre nøyaktig temperaturkontroll. Selv kjøleskap med automatiske temperaturinnstillinger bør kontrolleres regelmessig.

Hvis du har IWMAC, er det enkelt å holde oversikt over temperaturkjeden. Hvis temperaturen faller under eller stiger over en innstilt verdi, varsler systemet deg automatisk. Det betyr at du raskt får beskjed hvis noe av utstyret ikke fungerer som det skal, slik at du kan iverksette tiltak for å forhindre tap og skade.

Uvanlige lyder

Kjølesystemet ditt skal gå stille og rolig. Hvis du begynner å høre ukjente lyder – knirking, skrangling eller summing – er det et tydelig signal om at noe er galt. Disse lydene kan tyde på problemer med kompressoren, viftemotoren eller andre interne komponenter. Hvis du ignorerer disse lydene, kan det føre til alvorlige skader og kostbare reparasjoner.

Rådfør deg alltid med en profesjonell tekniker hvis skap eller disker begynner å lage mye lyd; det er sjelden et tegn på noe godt.

En plutselig økning i energiforbruket

En plutselig økning på strømregningen kan tyde på at kjølesystemet ikke fungerer effektivt. Men det er mange faktorer som kan være grunnen til dette, for eksempel skitne kondensatorbatterier, defekte vifter, utdatert utstyr, temperatursvingninger – eller en kombinasjon av disse.

Uansett hvilke problemer du finner eller mistenker, er det en god idé å få en profesjonell tekniker til å sjekke og vedlikeholde kjøleutstyret med jevne mellomrom.

Hvis du ønsker eksperthjelp og løsninger som er skreddersydd for dine behov, kan du kontakte en av våre sertifiserte partnere. De er godt rustet til å håndtere eventuelle problemer.