Matsentralen

Gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse

Hver eneste måned deler Matsentralen ut 40 000 måltider til ideelle organisasjoner. Det minste vi kan gjøre, er å gi litt ekstra mattrygghet tilbake.

Matsentralen er et nettverk av åtte matsentre som legger til rette for omfordeling av overskuddsmat fra næringsmiddelindustrien til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Målet er å skape et bærekraftig matsystem.

Matsentralen åpnet i Trondheim i 2018. Sammen med sine givere og mottakere bidrar de til 7 av FNs 17 bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi i Kiona er stolte av å kunne bidra på vår måte – med det vi kan best. Derfor støtter vi Matsentralen med et gratis IWMAC-system.

Gjennom sitt arbeid hjelper de matindustrien med å redusere matsvinn og gjør ideelle organisasjoner i stand til å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Samarbeidet med Kiona består av SCADA-systemet IWMAC, som gir digital overvåking av temperaturen i skyløsningen. Dette gir matsentralen bedre oversikt over maten de tar vare på og hindrer ytterligere tap av varer. Anlegget overvåkes, og ledere varsles dersom det oppstår avvik. På denne måten har de full oversikt over kjølesystemene – og kan overstyre dem fra hvor som helst.

Vil du vite mer om hvordan temperaturovervåking med IWMAC fungerer?

stemmer

  • I Norge kaster vi 385 000 tonn mat i året. Den maten bør for det første gå til noen som trenger det, men det har også kostet miljøet masse å produsere den i utgangspunktet. Jeg hadde ønsket meg digital overvåkning av temperaturen, slik at jeg slipper å huske på å notere det ned manuelt. Det er mye mer behagelig, og dessuten er det betryggende å vite at jeg får beskjed hvis noe går galt.

  • Vi er opptatt av matsikkerhet og følger alltid Mattilsynets retningslinjer. Dette bidraget fra Kiona gjør det enda litt enklere å ta vare på maten.

    Marte Lønvik Bjørnsund, Leder hos Matsentralen Trøndelag

    Matsentralen Trøndelag

kontakter

Vil du høre mer om kundehistorien?