Tårnby Municipality

Tårnby er en kommune full av muligheter. Tett på hovedstaden og resten av verden. Å skape en bærekraftig utvikling krever en aktiv innsats av alle. Det betyr at hver person, bedrift og bygg i kommunen må jobbe effektivt.

Totalt styrer kommunen 236 bygg med et oppvarmet areal på 231 000 m². Byggene består av alt i fra barnehager og skoler, til sportsarenaer, bibliotek og administrative kontorer.

Effektive besparelser

Samarbeidet mellom Tårnby kommune og Kiona startet med en samtale med kommunens forvaltningsteam. De trengte et system som kunne hjelpe dem å nå sparemålene, og en bedre løsning for å få et overblikk over byggene, finne avvik og få slutt på unødvendig forbruk.
Funksjonene i Edge var en perfekt match til kravene, og med enkel installasjon og rask oppstart, ble det et naturlig valg.

Tårnby startet med å integrere de største byggene, ettersom det største potensialet for besparelser finnes der (38 bygg / 180 000 m²). Etter å ha oppnådd en reduksjon på 8,9% av varmeforbruket på 1,5 år, bestemte de seg for å også inkludere de mindre byggene. I dag har de IoT plattformen og AI motoren, Edge, installert i over 110 bygg.

Målet var å skape en konstant og behagelig innetemperatur, og å redusere mengden av varme som skapes før varmen trengs, og dermed redusere forbruket. En investering som vil betale seg selv.

Fordeler med å styre varmen

Det er installert sensorer på varmekretser og i hvert rom, slik at driftsteamet hele tiden kan overvåke varmen – noe som gir et behagelig inneklima. Edge AI brukes til å forstå byggets varmebehov i kombinasjon med eksterne faktorer som temperatur, vind, sol og regn.

Ved å holde en konstant temperatur unngår du overoppheting og sparer energi. Denne prediksjonsevnen er spesielt nyttig når solen bryter frem og begynner å varme opp bygget, eller når det er store temperatursvingninger fra dag til natt.

"Den fysiske installasjonen av Kionas produkter er enkel, og systemet begynner å optimalisere så snart det er satt i gang."

Prosjektet har gitt større innsikt i varmeforbruket. Nye tilgjengelige data har også forbedret samarbeidet mellom teknisk servicepersonell og ledergruppen, og systemet brukes til og med for å få innsikt i hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå ytterligere besparelser.

Å skape en grønn kommune

Værstyringen har bidratt til å redusere varmeforbruket med 8,9 %, og det er fortsatt en nedgang i forbruket tilsvarende en sparing på 7,5 kWh/m² per år. Målet er å spare 10 %. 

Suksessen fortsetter i kommunens 74 mindre bygg, og samarbeidet og innsatsen fortsetter å vokse. 

Se hele historien om samarbeidet vårt med Tårnby:

Vil du vite hva Edge kan gjøre for deg?

Redusert varmeforbruk

8.9%

/ 1,5 år

Redusert energiforbruk

1,36 GWh

/ år

kontakter

Se løsninger for bygg og industri