Integracje z Edge – gotowe do połączenia

Czy masz w swoim budynku sprzęt lub usługi, które można zintegrować? Użyj istniejących systemów lub sprzętu wyposażonego w Edge, aby wykorzystać wcześniej przeprowadzone inwestycje.
  • Marcus Sundberg

    Product Manager

opublikowane

aktualizacja

Integracje Edge - wykresy
Użyj dashboardu Edges, aby zobaczyć dane ze wszystkich swoich urządzeń IoT. Photo by PrathanChorrungsak / Getty Images

Otwarte, elastyczne i niezależne systemy są kluczem do udanej cyfryzacji. Edge ma kilka standardowych integracji z różnymi systemami i rozwiązaniami, oferując wszystko, od podłączonych wodomierzy po bezprzewodowe urządzenia IoT i różne systemy technologiczne do budynków.

Takie standardowe integracje oznaczają, że prace przygotowawcze dotyczące skonfigurowania integracji między Edge, a wyposażeniem innych dostawców zostały już wykonane. W ten sposób możesz budować własne rozwiązania na bazie Edge, aby tworzyć wartość dodaną dla biznesu. 

Warunkiem działania tego rozwiązania jest otwarty interfejs API do którego można uzyskać dostęp lub używanie standardowego protokołu komunikacyjnego.

Produkty gotowe do integracji z Edge

ArrigoIntegracja SCADA, Edge jako wtyczka oprogramowania
BKABIntegracja urządzeń IoT, takich jak czujniki temperatury za pośrednictwem wM-Bus.
BmeterIntegracja czujnika temperatury i wilgotności poprzez wM-Bus.
BrunataIntegracja danych temperatury za pośrednictwem API.
CitectIntegracja SCADA, Edge jako wtyczka oprogramowania
DiehlIntegracja liczników przez M-Bus i wM-Bus.
EcoGuardIntegracja danych temperatury za pośrednictwem API.
ElvacoIntegracja CMe3100 i CMe2100.
EnerkeyIntegracja statystyk energetycznych poprzez API.
Entos TopairIntegracja rozwiązania wentylacyjnego za pośrednictwem API.
InfometricIntegracja danych temperatury za pośrednictwem API.
ISTAIntegracja czujników temperatury poprzez SFTP.
KamstrupIntegracja liczników i czujników poprzez M-Bus i wM-Bus.
Landis & GyrIntegracja liczników przez M-Bus i wM-Bus.
LansenIntegracja czujnika temperatury i wilgotności poprzez magistralę wM-Bus.
MetryIntegracja w celu importu statystyk energetycznych i danych pomiarowych za pośrednictwem interfejsu API.
NetmoreIntegracja danych temperatury za pośrednictwem API.
QT-SystemIntegracja danych temperatury za pośrednictwem API.
RiotsIntegracja danych temperatury za pośrednictwem API.
Schneider EcoStructureIntegracja SCADA, Edge jako wtyczka oprogramowania*
SiemensIntegracja SCADA, Edge jako wtyczka oprogramowania*
SimapIntegracja systemu sterowania centralnym ogrzewaniem poprzez API.
SmartvattenIntegracja umożliwiająca import danych pomiarowych za pośrednictwem interfejsu API.
WattsenseIntegracja wyposażenia budynku poprzez API.
Web PortIntegracja ze SCADA w celu przesyłania danych i sterowania AI za pośrednictwem API. Czytaj więcej →
X2 WirelessIntegracja danych temperaturowych z czujek dymu za pośrednictwem interfejsu API.
*Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tych projektów.

Przykłady obsługiwanych integracji

Edge Hub

Oprócz integracji z produktami innych firm, mamy sprzęt do tworzenia bezpośrednich połączeń z Edge za pośrednictwem Edge Hub, na przykład bezprzewodowe czujniki klimatu wewnętrznego lub czujniki temperatury do systemów sterowania centralnym ogrzewaniem. 

Poniżej znajduje się zestawienie niektórych integracji, które obecnie są już połączone z Edge. W tych przypadkach istnieje już standardowa integracja, a łączenie systemów i korzystanie z danych jest łatwe.

1. Integracja urządzeń IoT innych firm

Oprócz już obsługiwanych integracji, Edge ma otwarty interfejs API i może dokonywać importu większości produktów do pomiarów wewnętrznych innych firm lub bezpośrednich danych pomiarowych. Ta elastyczność pozwala wybrać narzędzia najlepsze do potrzeb i połączyć je z Edge.

Otwarty interfejs API oferuje możliwości budowania nowych usług w oparciu o funkcjonalność Edge ewentualnie integracji z innymi systemami, w celu wykorzystania określonych danych lub sterowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na różnych platformach i w różnych systemach.

2. Web Port – Chmura i HMI SCADA

Edge obsługuje bezproblemową integrację z Web Port. Obejmuje to integrację sprzętową różnych protokołów, takich jak M-Bus, Modbus, BACnet i OPC. I jako bonus: wszystkie sterowniki urządzeń obsługiwane przez Web Port działają również z Edge. 

Obsługujemy również wysyłanie algorytmów sterujących z Web Port do budynków na podstawie danych zebranych przez naszą własną infrastrukturę lub od stron trzecich. Na przykład możesz połączyć się z Edge AI, naszym silnikiem sztucznej inteligencji, który został całkowicie oparty na oprogramowaniu za pośrednictwem Web Port.

3. Cyfrowe gromadzenie danych o zużyciu (ciepła, energii elektrycznej, wody)

Integracja ze sprzętem już zainstalowanym w budynku często wiąże się z podłączeniem fizycznych przyrządów różnych marek i łączeniem różnych sposobów komunikacji. Umożliwia to wizualizację i wykorzystanie danych w Edge. 

Integracje te są zwykle przeprowadzane przy użyciu M-Bus lub wM-Bus dla liczników Kamstrup, Elvaco, Diehl, Landis & Gyr i wielu innych. Aby zebrać dane na temat wody, możesz na przykład użyć sprzętu Smartvattens do zbierania i prezentowania danych dotyczących wody w czasie rzeczywistym wewnątrz Edge, włącznie z ogrzewaniem i energią elektryczną.   

Przykładami protokołów stosowanych w sprzęcie, z którym możemy zintegrować nasze rozwiązania, są: M-Bus, wM-Bus, BACnet i LoRaWAN.


Dlaczego warto dążyć do modernizacji istniejących systemów

Największą zaletą integracji jest to, że możesz ponownie wykorzystać posiadany sprzęt lub usługi, być może nawet w innych lub nowych sytuacjach, i skorzystać z inwestycji, której dokonałeś. Nie ma potrzeby wyrzucania i kupowania nowego sprzętu, gdy opłaca się aktualizować i uzyskać dostęp do wszystkich punktów danych.

Czy masz sprzęt lub systemy, które są gotowe do integracji?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zacząć.