Dlaczego warto korzystać ze standardów znakowania danych w inteligentnych budynkach

Tworzenie standardowych sposobów opisywania różnych elementów w budynku i ich wzajemnych relacji sprawia, że integracja nowych technologii jest bardziej przystępna. I to jest cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
  • Silje Moan

    Marketing

opublikowane

aktualizacja

Korzyści ze znormalizowanego oznaczania danych

Czym jest interoperacyjność?

Interoperacyjność odnosi się do podstawowej zdolności różnych skomputeryzowanych produktów lub systemów do łatwego łączenia się i wymiany informacji między sobą, zarówno w zakresie implementacji, jak i dostępu, bez ograniczeń.

Inteligentne budynki potrzebują komunikacji, a standardy znakowania danych typu open source sprawiają, że komunikacja jest płynna. Zapewnienie interoperacyjności komponentów, bez względu na to, kto opracował oprogramowanie lub wytworzył urządzenia.

Dlaczego inteligentne budynki potrzebują standardów znakowania danych

Rozwój inteligentnych technologii w budynkach (tzw. Proptech) generuje ogromne ilości danych. Aby dane te były użyteczne, muszą być dostępne dla wszystkich połączonych systemów i urządzeń w budynku. Umożliwia to standaryzacja etykietowania komponentów budynku za pomocą wspólnego słownictwa. 

Zalety ustandaryzowanego znakowania danych

Standardy znakowania danych przekładają się na szybszy i sprawniejszy przepływ danych z ich źródeł do sterowników oraz między powiązanymi urządzeniami. Ustandaryzowane znakowanie i open-source’owe modele danych przyczyniają się do poprawy współdziałania podsystemów i zewnętrznych źródeł danych przy równoczesnym usprawnieniu przepływu danych. 

Dzięki standaryzacji semantycznych modeli danych i usług sieciowych, znacznie łatwiej jest uwolnić wartość z danych generowanych przez nasze inteligentne urządzenia.

Oto najważniejsze powody, dla których warto zacząć stosować standardy znakowania w inteligentnych budynkach:

Lepsza jakość danych

Standardy znakowania danych zapewniają, że dane są dokładnie i konsekwentnie oznaczane i kategoryzowane. Zmniejszenie liczby błędów i niespójności, które mogą pojawić się, gdy dane są etykietowane ręcznie. Poprawa jakości danych pozwoli między innymi:

  • Pomóc zdefiniować ilość danych niezbędnych do przygotowania nowych źródeł danych.
  • Na wydajniejsze znajdowanie danych, dzięki czemu można uzyskać do nich łatwy dostęp w razie potrzeby.
  • Odfiltrować nieużyteczne dane lub oznaczyć dane niskiej jakości, aby zapewnić lepsze podejmowanie decyzji, w tym podczas korzystania z algorytmów uczenia maszynowego.
  • Poprawić jakość gromadzonych dużych zbiorów danych i umożliwić ekspertom ds. automatyki budynkowej łatwiejsze korzystanie z tych nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych dużych zbiorów danych.

Zwiększona interoperacyjność

Zwiększ skalowalność poprzez usprawnienie integracji nowego oprogramowania lub urządzeń. Dane mogą być udostępniane i analizowane w różnych systemach i aplikacjach, a systemy inteligentnych budynków mogą komunikować się ze sobą bardziej efektywnie.

Lepsza analityka

Pomóż zarządcom budynków zrozumieć klasyfikacje i relacje między wyposażeniem budynku. Dokładne i spójne znakowanie danych pozwala na bardziej efektywną analizę danych i pomaga nam uzyskać wgląd w zużycie energii, wzorce obłożenia i inne istotne wskaźniki. 

Ułatwiona automatyzacja

Umożliwiając systemom inteligentnego budynku automatyczne rozpoznawanie i reagowanie na różne rodzaje danych, pozwalamy na większą automatyzację i wydajność w operacjach budowlanych.

Ulepszone wykrywanie usterek i konserwacja

Znacząco popraw możliwości wykrywania i diagnostyki usterek w budynkach. Etykietowanie i kategoryzowanie danych z różnych systemów ułatwia identyfikację i diagnozowanie awarii systemu lub nieprawidłowości w jego regularnym działaniu. 

Pozwala również na implementację zaawansowanych algorytmów analitycznych (Energinet) i uczenia maszynowego (Edge AI) w celu wykrywania wzorców i anomalii w danych. Wczesna identyfikacja usterek sprzętu, konserwacja predykcyjna i proaktywne rozwiązywanie problemów skutkują poprawą niezawodności systemu, skróceniem przestojów i zoptymalizowaniem harmonogramów konserwacji.

Przyszłościowe rozwiązania

Trzymanie się standardów znakowania danych gwarantuje, że tworzymy systemy inteligentnego budynku ze wspólną strukturą. Integracja nowych urządzeń i systemów staje się łatwiejsza i zasadniczo zabezpiecza infrastrukturę technologiczną budynku na przyszłość. Zapewniając, że może się dostosowywać i ewoluować wraz z pojawianiem się nowych technologii.

Potencjalne wady

Wdrażanie standardów znakowania danych w inteligentnych budynkach może być skomplikowane i czasochłonne, co wymaga znacznych zasobów i wysiłków modernizacyjnych. Powszechne wdrożenie i właściwe wsparcie w branży, bieżąca konserwacja i aktualizacje, wymagania szkoleniowe i kwestie skalowalności to potencjalne wyzwania, które należy wziąć pod uwagę. Staranne planowanie i ocena zasobów oraz wsparcie branżowe są niezbędne do pomyślnego wdrożenia.


Jakie standardy open source istnieją obecnie w przypadku automatyki budynkowej i IoT?

BACnet

BACnet to otwarty standard protokołu dla automatyki budynkowej i sieci sterowania, który jest z nami od końca lat 80. Chociaż jest to przede wszystkim protokół komunikacyjny, zawiera również ustandaryzowany model danych. Ten model danych może przedstawiać różne systemy budynku, takie jak HVAC, oświetlenie, kontrola dostępu itp. BACnet umożliwia interoperacyjność i integrację między różnymi systemami i urządzeniami automatyki budynkowej. BACnet stał się standardem ASHRAE/ANSI Standard 135 w 1995 roku i ISO 16484-5 w 2003 roku.

Projekt Haystack

Projekt Haystack ma na celu standaryzację sposobu, w jaki semantyczne znakowanie i modelowanie danych są wykorzystywane w inteligentnych budynkach do różnych zastosowań, w tym HVAC, zarządzania energią, oświetlenia, zacienienia, pomiarów, wykrywania pożarów, bezpieczeństwa, kontroli dostępu, monitoringu, wykrywania wycieków wody, zarządzania przestrzenią, zarządzania aktywami itp. Projekt jest zarządzany przy użyciu Academic Free License 3.0. 

Brick Schema

Brick Schema to kompleksowy zestaw znaczników i relacji, które opisują różne elementy budynku. Elementy te obejmują pomieszczenia, systemy HVAC i czujniki. Brick jest darmowy i działa na zasadzie open-source na licencji BSD 3-Clause.

Inne godne uwagi inicjatywy open-source to Sedona Framework, wieloplatformowy framework do komunikacji między urządzeniami w systemach automatyki budynkowej, oraz HyperCat, skupiający się głównie na IoT w ujęciu ogólnym. Mimo to można go również zastosować do inteligentnych budynków.


W jaki sposób Kiona używa standardów znakowania?

Nasz system integracji budynków, Web Port, wykorzystuje konfigurowalne standardy znakowania do wykonywania szerokiej gamy zautomatyzowanych połączeń.

Dzięki płynnej integracji i automatyzacji w inteligentnych budynkach, integratorzy systemów mogą definiować i konfigurować swoje znaczniki i modele danych. System znakowania Web Port jest elastyczny. Pozwala użytkownikom tworzyć wspólny język dla ich budynku i sprzętu. Ułatwia to łączenie i wymianę danych między różnymi systemami. 

Oprócz konfigurowalnego znakowania, Web Port oferuje wizualny interfejs programowania o nazwie Blockly. Ten interfejs pozwala użytkownikom na tworzenie niestandardowych logik automatyzacji i przepływów pracy poprzez wizualne łączenie bloków kodu. Blockly pozwala użytkownikom na korzystanie ze standardów znakowania danych w celu zdefiniowania wyzwalaczy, warunków i akcji. Dzięki temu mogą dostosowywać scenariusze automatyzacji do swoich konkretnych potrzeb.