Matsentralen

Dawanie drugiej szansy żywności, ludziom i środowisku

Każdego miesiąca Matsentralen dystrybuuje 40 000 posiłków do organizacji non-profit. Jedyne, co możemy zrobić, to przywrócić nieco bezpieczeństwa żywnościowego.

Matsentralen to sieć 8 centrów żywnościowych, które ułatwiają redystrybucję nadwyżek żywności z przemysłu spożywczego do organizacji non-profit, które pomagają osobom w niekorzystnej życiowej sytuacji. Celem jest stworzenie zrównoważonego systemu dystrybucji żywności.

Centrum żywnościowe zostało otwarte w Trondheim w 2018 roku. Wraz ze swoimi darczyńcami i odbiorcami przyczynia się do realizacji 7 z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ – wspólnego światowego planu prac na rzecz eliminacji ubóstwa, walki z nierównościami i powstrzymania zmian klimatu do 2030 r. W Kiona jesteśmy dumni, że możemy wnieść swój wkład robiąc to, co potrafimy robić najlepiej. Dlatego wspieramy Matsentralen darmowym systemem IWMAC.

Dzięki swojej pracy pomagają przemysłowi spożywczemu zmniejszyć marnotrawstwo żywności, a równocześnie umożliwiają organizacjom non-profit pomaganie ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

Współpraca z Kiona obejmuje system SCADA IWMAC, który zapewnia cyfrowy monitoring temperatury w rozwiązaniu opartym na chmurze. Daje to centrum żywnościowemu lepszy wgląd w żywność, którą się opiekują i zapobiega dalszej utracie wartości towarów. Obiekt jest monitorowany, a menedżerowie są powiadamiani o wystąpieniach odchyleń. W ten sposób mają pełny przegląd systemów chłodniczych i mogą ingerować manualnie w ich pracę z dowolnego miejsca.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa monitorowanie temperatury w systemie IWMAC?

głosy

  • „W Norwegii wyrzucamy 385 tys. ton żywności rocznie. Ta żywność powinna najpierw trafić do kogoś, kto jej potrzebuje, ale z drugiej strony jej produkcja kosztowała również dużo środowisko. Chciałam cyfrowego monitorowania temperatury, abym nie musiała pamiętać o ręcznym zapisywaniu wartości. Jest to o wiele wygodniejsze, a poza tym uspokaja mnie fakt, że jestem powiadamiana, jeśli coś pójdzie nie tak. Panował duch ciężkiej pracy, a Kiona znalazła się w dobrym towarzystwie. Jestem bardzo wdzięczna, że ludzie stanęli po naszej stronie"

  • „Dbamy o bezpieczeństwo żywności i zawsze postępujemy zgodnie z wytycznymi Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Wkład Kiony sprawia, że jeszcze łatwiej jest dbać o żywność, którą przechowujemy.”

    Marte Lønvik Bjørnsund, Manager, Matsentralen Trøndelag

    Matsentralen Trøndelag

kontakty

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym przypadku użycia?