Eichmann Property Management Gmbh

Zarządzanie Nieruchomościami Eichmann GmbH

Dobre dla klimatu wewnętrznego, dobre dla środowiska.

Już w roku 2016, spółka Zarządzanie Nieruchomościami Eichmann GmbH (nazwa oryginalna: Eichmann Grundstücksverwaltung GmbH) rozpoczęła testowanie naszej platformy IoT i sztucznej inteligencji, Edge, w dwóch spośród należących do niej budynków w Berlinie.

Oprócz czystej oszczędności kosztów, na początku projektu podkreślono dwa dodatkowe pozytywne aspekty. Pierwszym z nich były korzyści dla środowiska wynikające ze zmniejszonego zużycia. A drugim, komfort wynikający z ciągłego monitorowania kotłowni. Oznacza to, że można uprościć monitorowanie istniejących systemów technicznych i wcześniej wykrywać błędy. Strategiczna inwestycja mająca na celu stworzenie bardziej urozmaiconego klimatu wewnętrznego.

Dzięki skutecznej i ciągłej obserwacji po zastosowaniu Edge, w obu budynkach zaoszczędzono około 1800 EUR / rok. W ciągu pierwszych 12 miesięcy wykryto kilka błędów. W obu systemach grzewczych znaleziono wady, które stopniowo korygowano. Ogólnie rzecz biorąc, optymalizacja oznaczała, że najemcy skorzystają na obniżeniu kosztów ogrzewania. Pomaga to również chronić środowisko przed niepotrzebnymi emisjami.

Ważnym powodem dla wynajmującego, aby zdecydować się na inwestycję, był, oprócz zmniejszenia zużycia energii, stały wgląd w to, co działo się w kotłowni. W oparciu o zdobyte doświadczenia, zarządca obiektu zdecydował w 2017 roku o podłączeniu do Egde kolejnych 17 budynków.

Ten projekt pokazuje, w jaki sposób można pogodzić czynniki ekologiczne i społeczne. I wreszcie, co nie mniej ważne, opłaca się to finansowo.

Janot Dohrmann
Ekspert ds. Energii, Kiona

Chcesz oszczędzać energię w swoich budynkach?

Oszczędności energii/rok:

12,9%

głosy

kontakty

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym projekcie?