Kontrola szczytowa

Unikaj dużych obciążeń energetycznych

Edge

Kontrola szczytowa

Gotowy, aby nawiązać połączenie, zdobyć wiedzę i rozpocząć swoją przygodę ze sztuczną inteligencją?

Kontrola szczytowa

Peak Control, czyli Kontrola szczytowa, korzysta z inteligentnego algorytmu sterowania, ale zamiast optymalizować temperaturę w pomieszczeniu, analizuje, kiedy mogą wystąpić szczyty poboru mocy i działa, w celu ich zmniejszenia – zawsze, przy jak najmniejszym wpływie na klimat wewnętrzny.

Koszt energii jest częścią modeli rozliczeniowych, które stanowią dużą część całkowitego kosztu rocznego. Koszt energii wpływa głównie na te budynki, w których zapotrzebowanie jest nierówne, zwłaszcza jeśli występują pory dnia, kiedy zapotrzebowanie na moc jest wysokie, przez krótki czas.

Te koszty energii, mogą stanowić, nawet połowę całkowitych kosztów ogrzewania. 

Obraz: Dodatek Kontrola szczytu zapewnia utrzymanie mocy poniżej ustawionego limitu

Korzyści

Zmniejsz szczytowe obciążenia cieplne

Nasz dodatek, Kontrola szczytowa, działa w celu zmniejszenia obciążenia energetycznego, poprzez wcześniejsze zrównoważenie rozkładu ciepła w budynku. Odbywa się to poprzez proaktywne dodawanie energii cieplnej przed szczytem i unikanie zużycia energii, podczas kosztownych szczytów dystrybucji. 

Łatwa do wdrożenia

Nie jest wymagany nowy sprzęt. Bez kosztownego i czasochłonnego przeprogramowania ciepłowni. Dane o tym, jaki wpływ na budynki wywierają różne potrzeby grzewcze i warunki pogodowe oraz o tym, jak te budynki reagują, wyznaczają standardy unikania szczytów mocy. Peak Control oznacza dalszy rozwój i dodatek do naszego systemu sterowania, zoptymalizowanego pod kątem klimatu wewnętrznego. 

Skalowalny i elastyczny

Nasi eksperci ds. energii i zespół operacyjny są zawsze dostępni i zapewniają, że będziesz zawsze i szybko gotowy do pracy. System Edge Peak Control, można łatwo aktywować w określonych budynkach lub w całym portfolio budynków.

Jak to działa

Nadaje się do stosowania w następujących modelach rozliczania energii cieplnej w systemach ciepłowniczych:

Codziennie

Efekt średniej dziennej

Wykorzystując dane budynku i pogodowe, system sterowania przewiduje, które dni będą charakteryzowały się wysokim zapotrzebowaniem na moc , zmniejszy obciążenie szczytowe i wyrówna zapotrzebowanie na moc, nie przekraczając jej.i wyrówna moc oddawaną.

Godzinowo

Efekt średniej godzinowej

W przypadku kiedy to najwyższe składowe efekty godzinowe decydują o poborze mocy, należy wziąć pod uwagę, kiedy w ciągu dnia występują zapotrzebowania maksymalne na moc.. System jest dostarczany wraz z wiedzą opartą na danych i będzie sterował dystrybucją ciepła tak, aby zmniejszyć zapotrzebowanie szczytowe.

Efekt mocy zamówionej

Jeśli mamy do czynienia z zamówioną mocą cieplną, ustawiony jest limit, a jeśli zostanie ona przekroczona, zostanie naliczona kara. W tym przypadku system zmniejszy zapotrzebowanie na energię, atak by nie przekroczyć poziomu mocy zamówionej.