GPNT zmniejsza zużycie ciepła dzięki Edge

Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT)

Gdański Park Naukowo-Technologiczny to tętniące życiem centrum biznesowo-technologiczne, w którym miejsce na prowadzenie działalności znalazły dziesiątki firm.

Mimo że są to obiekty relatywnie nowe (oddane do użytkowania w latach 2011-2014), to właściciel kompleksu dostrzegł potencjał ograniczenia kosztów ogrzewania, poprzez instalację inteligentnego systemu zarządzania ciepłem. Przetarg na zaprojektowanie i instalację takiego systemu wygrała spółka Kiona, oferująca rozwiązanie Kiona Edge.

O projekcie

Objęte projektem modernizacji budynki A i B Parku, o powierzchni użytkowej odpowiednio 12 600 m² i 12 700 m² (w tym powierzchni ogrzewanej 9 800 m² i 9 140 m²), wyposażone były w tradycyjny system sterowania, regulacji i zarządzania ciepłem, działający w oparciu o bieżącą temperaturę zewnętrzną oraz krzywą grzewczą. Dostarczane z instalacji miejskiej ciepło wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego. 

W ramach planowanych prac modernizacyjnych, dotychczasowy system oparty na prostym pomiarze temperatury zewnętrznej miał zostać zastąpiony przez rozwiązanie biorące pod uwagę temperaturę prognozowaną, uzupełnioną szeregiem dodatkowych czynników, poczynając od przewidywanego nasłonecznienia, opadów, wilgotności powietrza atmosferycznego i prędkości wiatru, przez stale monitorowaną temperaturę wewnętrzną, po charakterystykę termiczną budynku oraz – oczywiście – bieżącą temperaturę otoczenia. 

Instalacja

Dodatkowym wymogiem była pełna kompatybilność elementów nowego systemu z istniejącymi elementami układu sterowania węzła cieplnego, brak konieczności wprowadzania zmian w technologicznej części węzłów cieplnych oraz możliwość funkcjonowania systemu w tradycyjny sposób – w oparciu o faktyczną temperaturę zewnętrzną – w sytuacji, gdy prognoza pogody będzie niedostępna. 

System Kiona Edge, oparty o technologię IoT system sterowania, monitorowania i optymalizacji zużycia ciepła, jest systemem, który w pełni realizuje powyższe wymagania Zamawiającego. Dzięki „lekkiej” architekturze, opartej o sieć bezprzewodową (WM-Bus, ang. Wireless Meter-Bus), prace instalacyjne trwały zaledwie 2 dni i nie zakłócały bieżącej działalności ani samego Parku, ani jego najemców. 

Osiąganie celów energetycznych

Na rozwiązanie wdrożone w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym składa się kilka podstawowych elementów: urządzenie sterujące pracą węzła cieplnego, sieć kilkudziesięciu wewnętrznych czujników temperatury i wilgotności, tzw. gateway, umożliwiający komunikację systemu z usługami w chmurze oraz sieć WM-Bus, za pośrednictwem której wszystkie elementy sieci komunikują się z gatewayem. Dodatkowo, celem monitorowania temperatury na rurach zasilania i powrotu (budynki pobierają ciepło z sieci miejskiej), zainstalowaliśmy bezprzewodowe, zasilane bateryjnie, dwa czujniki przylgowe.

  • W budynkach takich jak budynki GPNT, zużycie ciepła po instalacji systemu Kiona spada zwykle o około 10%.
  • Przy dzisiejszych cenach energii, oznacza zwrot całkowitego kosztu inwestycji w perspektywie kilkunastu miesięcy. Co ważne, są to oszczędności, na które nie trzeba długo czekać.

Chcesz wiedzieć, co Edge może zrobić dla Ciebie?

głosy

  • Celem modernizacji było zmniejszenie zużycia ciepła w budynkach GPNT, wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepła technologicznego, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego użytkowników. Oczekiwaliśmy przede wszystkim redukcji kosztów ogrzewania, ale ważnym aspektem było dla nas także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałych substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego, powstających podczas produkcji ciepła.

    Andrzej Zaliński, Główny Specjalista w zarządzającej Parkiem spółce Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

  • O ile w przypadku tradycyjnej termomodernizacji, prace trwają miesiącami, o tyle instalacja inteligentnego systemu zarządzania zużyciem ciepła w budynku to kwestia maksymalnie kilku dni, a budynek jest wyposażony w system już w cztery tygodnie od podpisania umowy. Oznacza to, że – zaczynając modernizację „od zera” – można liczyć na istotną redukcję zużycia energii cieplnej jeszcze w bieżącym sezonie grzewczym.

    Michal Zaleski, Kierownik Projektu w firmie Kiona.

kontakty

Dowiedz się więcej o zarządzaniu budynkami