Fastighetsförvaltning

Stora som små, nya som äldre – kommersiella fastigheter är väldigt komplexa och energiintensiva

De rymmer många olika typer av verksamheter: köpcentrum och butiker, restauranger, kontor, tillverkningsanläggningar och lager. Det gör att det ofta finns många olika tekniska installationer som behöver samverka.

Vi erbjuder öppna, flexibla och maskinvaruoberoende lösningar för fastighetsförvaltning, unikt lämpade för att hantera de dagliga utmaningarna i kommersiella byggnader. Ta kontroll över alla tekniska system i en central plattform och samla in energidata av hög kvalitet för analys från hela ditt fastighetsbestånd.

Hantera dina byggnaders behov med våra flexibla lösningar

Branschen utvecklas ständigt. För att anses hållbara måste byggnader – både nya och renoverade – hålla en hög standard. Vi tar fram skräddarsydda lösningar för att tillgodose dessa behov. 

Oavsett om du letar efter en plattform för att hantera dina tekniska installationers prestanda, dokumentera och optimera energieffektiviteten eller använda AI:s förmåga för att minska dina kostnader så har vi en lösning för dig. 

Lila byggnadsexteriör
Foto av 719production/Getty Images

 • Våra fastighetsförvaltningslösningar passar kommersiella byggnader i alla storlekar.

Boka ditt möte med vårt säljteam idag.


Prata med våra fastighetsförvaltningsexperter och se själv hur Kionas lösningar kan:
 1. Minimera risker och kritiska fel
  Våra lösningar jobbar dygnet runt för att övervaka, styra och optimera byggnadens tekniska installationer. De minimerar ständigt risker och säkerställer driftsäkerhet i hela ditt fastighetsbestånd.
 2. Säkerställa drifteffektiviteten
  Minska sårbarheten som orsakas av både energirelaterade fel och fel som beror på den mänskliga faktorn.
 3. Maximera rörelseresultatet
  Säkerställ tillförlitlig energiförsörjning och rätt inomhusklimat i dina byggnader. Ligg steget före när det gäller att locka och behålla rätt hyresgäster och få en positiv avkastning på dina investeringar.
 4. Uppfyll krav och standarder gällande hållbarhet
  Vår produktportfölj ger fastighetsägare och operatörer möjlighet att använda stordata, AI och miljöledningssystem för att sänka sina kostnader, förbättra produktiviteten och skapa byggnader med människan i fokus.

Kontakta oss idag och hitta den bästa lösningen för fastighetsförvaltning för ditt företag.