GPNT zmniejsza zużycie ciepła dzięki Edge

Gdańsk Science and Technology Park (GPNT)

Gdańsk Science and Technology Park är ett levande affärs- och teknikcenter där dussintals företag har valt att bedriva sin verksamhet.

Trots att fastigheterna är relativt nya (idrifttagna 2011–2014) såg ägaren möjligheten att minska uppvärmningskostnaderna genom att installera ett intelligent system för uppvärmning. Kionas anbud gällande utformning och installation av ett sådant system vann uppdraget genom att erbjuda vår Edge-lösning.

Om projektet

Moderniseringsprojektet vid Gdańsk Science and Technology Park fokuserade på två byggnader, A och B, med en sammanlagd yta på 25 300 m². Dessa byggnader har en uppvärmd yta på 9 800 m² respektive 9 140 m².

Byggnaderna utrustades ursprungligen med ett traditionellt system för kontroll, reglering och uppvärmning baserat på den aktuella utomhustemperaturen och värmekurvan. GPNT använder värme från det kommunala systemet för uppvärmning, ventilation, varmvatten och processvärme.

Som en del av moderniseringsplanen planerades en uppgradering av det befintliga värmesystemet som endast förlitade sig på mätning av utomhustemperaturen. Det nya systemet utgår från olika faktorer som temperaturprognoser, förväntat solljus, nederbörd, luftfuktighet och vindhastighet. Dessutom övervakar det kontinuerligt inomhustemperaturen, byggnadens värmeprestanda och den aktuella omgivningstemperaturen. Det gör att man får en mer exakt styrning av värmefördelningen.

Installation

Ett annat krav för det nya systemet för uppvärmning var att alla dess delar skulle vara kompatibla med det befintliga styrsystemet i undercentralen. Målet var att undvika förändringar av undercentralens tekniska installation. Dessutom skulle det nya systemet kunna användas traditionellt, baserat på den aktuella utomhustemperaturen, om det inte fanns någon väderprognos tillgänglig.

Edge-systemet, som baseras på IoT-teknik, är en lösning för styrning, övervakning och optimering av värmeförbrukningen som uppfyller GPNT:s alla krav. Tack vare den ”lätta” arkitekturen, baserad på ett trådlöst nätverk (wM-Bus, trådlös M-Bus), tog installationsarbetet bara två dagar och påverkade inte den dagliga verksamheten vid parken eller dess hyresgäster.

Uppnå energimål

Lösningen som implementerats på Gdańsk Science and Technology Park består av flera grundläggande delar: en enhet som styr driften av uppvärmning, ett nätverk med sensorer för inomhustemperatur och luftfuktighet, en gateway som underlättar kommunikationen med molntjänsten samt ett wM-Bus nätverket som ansluter alla sensorer till gatewayen.

För att övervaka temperaturen i tillopp- och returledningar (som fördelar värme från det kommunala nätverket till byggnaderna) installerades två trådlösa utanpåliggande sensorer.

  • I byggnader som de på GPNT minskar värmeanvändning med cirka 10 % efter att Edge installerats.
  • Det ger en snabb avkastning på investeringen och besparingarna täcker den totala kostnaden för systemet inom några månader, särskilt med dagens energipriser.

Det bästa är att dessa besparingar sker nästan omedelbart, så fastighetsägare och -förvaltare behöver inte vänta länge innan de ser fördelarna.

Vill du veta vad Edge kan göra för dig?

röster

  • Syftet med moderniseringen var att minska värmeanvändningen i GPNT-byggnaderna, som används till uppvärmning, ventilation och processvärme men samtidigt säkerställa att hyresgästerna har ett behagligt innomhusklimat. Främst förväntade vi oss en minskning av uppvärmningskostnaderna, men en viktig aspekt för oss var även minskningen av utsläpp av växthusgaser och andra hälso- och miljöskadliga ämnen som uppstår vid värmeproduktionen.

    Andrzej Zaliński, Chief Specialist på Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, företaget som förvaltar GPNT-byggnaderna

  • Jämfört med traditionella moderniseringsprojekt för uppvärmning som kan ta flera månader, kan implementeringen av ett intelligent styrsystem för uppvärmningen slutföras på bara några dagar. Byggnaden kan till och med utrustas med det nya systemet redan fyra veckor efter undertecknandet av kontraktet. Det innebär att även om man börjar från noll kan man uppnå betydande minskningar i energianvändning under den aktuella värmesäsongen.

    Michal Zaleski, Projektledare på Kiona

kontakter

Läs mer om våra lösningar för fastighetsförvaltning