Tårnby Municipality

Tårnby är en möjligheternas kommun med närhet till huvudstaden och till kontinenten. Att skapa en hållbar utveckling krävs en aktiv insats från alla. Det kräver att företag, medborgare och alla institutioner i kommunen arbetar effektivt.

De förvaltar 236 fastigheter med en uppvärmd yta på 231 000 m². De olika fastighetstyperna sträcker sig från förskolor, skolor och idrottsanläggningar till bibliotek och administrativa byggnader.

Att nå energimålen

Samarbetet mellan Tårnby kommun och Kiona inleddes med en dialog med kommunens team för teknisk fastighetsförvaltning. De behövde ett system som kunde hjälpa dem att nå sina energimål och en lösning för att få en bättre överblick över fastigheterna, så att de kunde identifiera dålig prestanda och energislöseri.
Funktionerna i Edge matchade teamets krav, och med den enkla installationen, skalbarheten och den snabba utrullningen var det ett naturligt val.

Tårnby började med att integrera sina största fastigheter, då den största besparingspotentialen fanns här (38 fastigheter/180 000 m²). Efter att ha uppnått en minskning av värmeanvändningen med 8,9 % under de första 1,5 åren bestämde sig kommunen för att även inkludera sina mindre fastigheter. I dag har de vår analysplattform Edge och dess AI-optimering, installerad i 110 av sina fastigheter.

Målet var att uppnå en jämn temperatur i byggnaderna och sänka framledningstemperaturen, för att på så sätt minska energianvändningen. En investering som skulle komma att betala sig själv.

Fördelar med att styra och optimera värmen med AI

Trådlösa IoT-sensorer installeras i värmesystemen och i olika delar av en fastighet. Det gör att fastighetsteknikerna ständigt kan övervaka driften av beståndet – och snabbt upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser i till exempel inomhusklimatet. Den artificiella intelligensen i Edge bearbetar dagligen miljoner och åter miljoner datapunkter för att förstå fastighetens uppvärmningsbehov i olika situationer samt yttre påverkan som temperatur, vind, sol och regn.

Genom att hålla en jämn inomhustemperatur undviker man överdriven uppvärmning och sparar energi. Denna förutseende egenskap är fördelaktig när solen tittar fram och börjar värma upp byggnaderna, eller när det förekommer stora temperaturfluktuationer mellan dag och natt.

”Den fysiska installationen av Kionas produkter är enkel och systemet påbörjar optimeringen så fort det implementeras.”

Projektet har gett större inblick i energianvändningen. Nya tillgängliga data har också förbättrat samarbetet mellan teknisk servicepersonal och förvaltningsteamet. Systemet används även för att få insikt i vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra fastigheternas prestanda och uppnå ytterligare besparingar.

Att skapa den grönaste kommunen

Användningen av Edge har bidragit till att minska värmeförbrukningen med 8,9 % och det sker fortfarande en minskning av förbrukningen som motsvarar besparingar på 7,5 kWh/m² per år. Deras mål är att spara 10 %. 

Framgångarna fortsätter i kommunens 74 mindre fastigheter och samarbetet och satsningen fortsätter att växa. 

Se hela berättelsen om vårt samarbete med Tårnby:

Vill du veta vad Edge kan göra för dig?

Minskad värmeanvändning

8.9%

/1,5 år

Minskad energianvändning:

1,36 GWh

/år

kontakter

Läs mer om fastighetsförvaltning