Power lines

Lösningar för miljö- och energiuppföljning

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för miljö- och energiuppföljning.

Lösningar för miljö- och energiuppföljning

Företag och verksamheter inom alla sektorer använder miljö- och energiuppföljning för att minska sina driftskostnader. Det är inte bara nödvändigt för att hålla kostnaderna nere, utan också för att uppfylla moderna hyresgästers behov och de nya målen och kraven gällande hållbarhet. Våra lösningar är utformade för framtiden.

Specifika krav och behov kan skilja sig åt mellan olika företag men principen och det övergripande målet är desamma: att skapa energiåtgärder som gör skillnad.

Fastigheter

Våra lösningar för miljö- och energiuppföljning täcker allt från kommersiella byggnader som köpcentrum, butiker och kontorslokaler till flerbostadsfastigheter. 

Illustration: Dessa byggnader innehåller ofta en rad olika tekniska installationer som påverkar energianvändningen. Från processkylsystem, ventilationsenheter, värmeåtervinningssystem och värmepumpar till elektriska installationer och grundvattenpumpar.

Utforska våra lösningar för alla slags byggnader och fastigheter

Hitta möjligheter till energibesparingar 

Som beslutsfattare behöver du framtidssäkra lösningar som gör det möjligt för dig att följa regelverk och ha en positiv miljöpåverkan. Våra molnlösningar omfattar hela kedjan från mätning till rapportering.

Använd Energinet för att samla in energidata i alla former och storlekar och få specialiserade algoritmer för att upptäcka avvikelser och göra prognoser för energiförbrukning.

Vi har investerat ungefär 820 000 kr totalt för att nå målet om 13 % lägre energiförbrukning och vi förväntar oss ett manår för uppföljning av våra 400 000 m2. Det ger oss en återbetalningstid på mindre än ett år.

Robert FjellstadEnhetschef, Oslo Universitetssjukhus

Koppla på styralgoritmer för energioptimering från Edge till dina befintliga system genom att ansluta via API:er och applicera smart styrning helt mjukvarumässigt för att nå dina energimål. Anslut enkelt till alla dina byggnader så att du kan identifiera avvikelser och analysera energianvändningen för hela ditt fastighetsbestånd.

Värdefull mätning, uppkopplade byggnader och smarta molnbaserade system underlättar för oss och skapar samtidigt en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster – och Kiona är ledande inom detta.

Per EklundVD, Victoriahem AB

Produktion och tillverkning

Låt oss gå in på de viktiga detaljerna. Våra lösningar är utformade för fastigheter som används för tillverkning och produktion, som fabriker, anläggningar och lager. 

Illustration: Produktionsanläggningar innehåller ofta en mängd olika tekniska installationer som påverkar energianvändningen, t.ex. processkylsystem, ventilationsaggregat, värmeåtervinningssystem, värmepumpar, elinstallationer, grundvattenpumpar, autoklaver och annan specialiserad utrustning.

Utforska våra lösningar för produktionsanläggningar:

Säkra åtgärder som gör skillnad

Använd våra system för att säkerställa kontinuerlig drift, eller använd våra tillägg för specialiserade algoritmer.

  • Energinet är utformat för att automatiskt ta emot alla typer av data, såsom energi, vatten, gas, produktionsdata, liter, kg, m3, ånga, tryck och temperatur.

Välj en komplett lösning

Få ut mesta möjliga av din investering genom att kombinera olika lösningar – det perfekta valet för dig som vill ta energibesparing på allvar.

  • Kombinera Energinets mät- och rapportsystem med våra effektiva proptech-plattformar för att hantera alla aspekter av er miljö- och energiuppföljning.

Energibranschen

Vi tar emot data i ett brett utbud av olika format från många olika elnätsföretag, elleverantörer, dataloggrar, BMS-system, PLC-system, meteorologiska institut och andra tredjepartssystem.

Utforska våra lösningar för energisektorn:

Spåra förlopp och förbättringar — och kommunicera resultat

  • De specialiserade algoritmerna är utformade för att öka energieffektiviteten och bidra till att hålla kostnaderna nere. Se detaljerade uppföljningsrapporter med sammanställd information om energi, inomhusklimat, ekonomi och CO2-besparingar och få den överblick som krävs för att fatta datadrivna beslut.
  • Använd olika dashboards och rapporteringsverktyg för att göra dina energiresultat mer spännande samtidigt som din miljöprofil får ett lyft.

Varför det är viktigt

Minimerad miljöpåverkan

41 % av världens energiförbrukning är kopplad till byggnader, vilket innebär att hela sektorn har stor press på sig från hyresgäster och tillsynsorgan att minska sitt klimatavtryck.

Vi strävar efter att hantera urbanisering, miljöhänsyn och digitala förväntningar med hög prioritet. Anslut dina system till en lösning från Kiona så är du på god väg mot bättre kontroll, en bättre upplevelse för hyresgästerna, stöd till de anställda, minskad energianvändning och minimerad miljöpåverkan. Vi kommer att hålla vårt ord när det gäller att skapa kostnadseffektiva lösningar som gör det hela lönsamt..