Kiona och MKB i storaffär – AI-energioptimering införs på 200 byggnader

Kiona och Malmös största allmännyttiga bostadsbolag, Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB), meddelar nu att man slutit avtal om uppkoppling av MKB:s fastighetsbestånd till Kionas AI-energioptimeringstjänst Edge.

  • Martin Eksberg

    Head of Business, Sweden

publicerad

uppdaterad

MKB and Kiona installing AI in buildings in Malmo
"Turning Torso". Sveriges och Nordens näst högsta skyskrapa belägen vid Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen, Malmö och invigd 27 augusti 2005. Foto: elexeneize/ Canva PRO

Syftet med samarbetet är att nå uppsatta klimat- och energimål samt motverka effekterna av den senaste tidens kraftiga kostnadsökningar för fjärrvärme. Upphandlingen har förenklats genom det befintliga HBV-avtalet gällande AI-optimering, ett avtal som omfattar alla Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.

Affären som omfattar MKB:s bestånd om 200 byggnader och ca 20 000 lägenheter, har möjliggjorts genom det HBV-avtal inom Sveriges allmännytta för ”Fastighetsstyrning med AI”, som upphandlades 2022, där nu Kionas AI-tjänst Edge håller på att kopplas på i MKB:s fastigheter i Malmö. Projektet omfattar, förutom implementering av AI-styrningen via Kionas framtidssäkrade Hub, även integrering av befintlig 3:e parts inomhusmätning där mätdata från över 20 000 temperaturgivare kontinuerligt 3D-visualiseras.

Martin Eksberg, Head of Business för Kiona Sverige berättar mer om hur processen sätt ut, och drivkrafterna bakom lett fram till detta avtal.

– Vi gör allt fler av dessa större projekt, både i Sverige och ute i Europa, där många fastighetsägare behöver hantera dramatiska kostnadshöjningar för uppvärmningen av sina byggnader. Med 20-års erfarenhet inom AI-området är vi en trygg leverantör och har fått ett stort förtroende med att hjälpa till att motverka effekten av dessa kostnadsökningar. Exempelvis höjdes fjärrvärmekostnaderna i Malmö med 13% inför 2023. Här kommer AI-styrningen i Edge bidra till en snabb och kostnadseffektiv lösning som kommer göra stor nytta, säger Martin.

Fokus ligger naturligt på att hantera de ökande kostnaderna, men uppkopplingen till analysplattformen i Edge, kommer även medföra stora fördelar för den dagliga driften samt arbetet med löpande förbättringsåtgärder i byggnaderna. säger Martin Eksberg, Head of Business på Kiona.

Martin EksbergHead of Business, Sweden

Snabb utveckling av teknik, central driftstyrning, proptech och energibesparande AI förändrar branschen

– Efterfrågan på marknaden visar på ett stort behov av förenklade installationsförfaranden, tids- och kostnadseffektiva projekt tillsammans med en ökad användning av standardiserade lösningar, trådlös teknik och öppna system. Vi är övertygade om att denna utveckling är nödvändig för att motverka branschens annars växande komplexitet. Kraven från beställare är att projekten snabbt och kostnadseffektivt kan implementeras och integreras med befintliga installationer. I det perspektivet ligger Kionas öppna, flexibla och oberoende plattformar helt rätt i tiden då integrering av AI-lösningen Edge även kan göras via SCADA-systemen Web Port och andra 3:e-parts SCADA-system, avslutar Martin.

Ett omfattande projekt som genomförs snabbt

Projektet som innebär driftsättning av 200 byggnader genomförs med hjälp av lokala installationspartners och genomförs i två etapper. Etapp ett redan är färdig och för närvarande pågår etapp två som förväntas slutföras i september, i god tid inför kommande värmesäsong.