Sandvikenhus uppgraderar 2G-teknik och säkerställer fortsatt framgångsrikt drift- och energiarbete

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts och är en utmaning på samhällsnivå som påverkar all typ av 2G eller 3G-uppkopplad teknik i Sverige.

publicerad

uppdaterad

Sandvikenhus uppgraderar 2G-teknik för 2G- och 3G-näten släcks ned
Foto: Sandvikenhus AB

Produkter som trygghetslarm, värmepumpar, mät- & styrningsutrustning, jordbrukssystem, jakt- & husdjurspejlare med mera, upphör att fungera när 2G och 3G nätet släcks ned.

Sandvikenhus arbetar proaktivt

En av alla fastighetsägare som redan valt att agera är Sandvikenhus, som nyligen beslutade om att uppgradera all sin befintliga hårdvara från Kiona, kopplat till cirka 100 fastigheter som påverkas av nedsläckningen. Det handlar främst om äldre versioner av Kionas produkt Edge Hub vars syfte är att koppla upp en fastighet till Kionas molntjänst energioptimeringstjänst Edge via 2G/3G-näten.

– För oss på Sandvikenhus har vi känt till att 2G- och 3G-näten kommer släckas ner sedan en lång tid tillbaka och vi har kartlagt vilka infrastrukturer i våra fastigheter som påverkas av detta teknikskifte. Redan förra året så uppdaterade vi tekniken i alla hissar av samma anledning, och gällande Kionas leverans av driftoptimering och AI-styrning så är det också en viktig och prioriterad funktion för oss.

– Vi ville vara säkra på att vi har en fortsatt drift och kunna fortsätta arbetet med driftoptimering och ha kontroll över våra byggnader, även efter 2025, säger Niklas Johansson, Drifttekniker på Sandvikenhus.

Niklas Johansson, Drifttekniker på Sandvikenhus.

Uppkoppling via Web Port och 3:e part SCADA-system

Som en del i uppgraderingen har Sandvikenhus även valt att i 10 av sina befintliga fastigheter med Web Port som övergripande system för fastighetsdrift, att där mjukvaruintegrera Edge med hjälp av certifierade Kiona-partners. Det ger såväl kostnadsfördelar att nytta redan uppkopplade fastigheter, men ger också möjligheter till ny och utökad funktionalitet.

Web Port är ett SCADA-system för larm- och driftövervakning av fastigheternas alla tekniska system som till exampel värme- & ventilationsanläggningar, solceller, laddstationer m.m. även integrationer till 3:e parts SCADA-system som Arrigo, Citect, EcoStructure m.fl. är även möjligt.

Framtidssäkra utrustningen och säkerställ fortsatt funktionalitet

– Vi ser många proaktiva fastighetsägare som nu verkligen agerar för att säkerställa och framtidssäkra sin utrustning innan 2G/3G-näten stängs ned. Vi erbjuder flera alternativa lösningar, dels baserat på ny hårdvara eller genom mjukvaruintegrationer via SCADA-system.   
 
– Det viktiga är att fastighetsägarna agerar nu då det riskerar bli utmaningar med såväl tillgång på produkter och installatörer, och det är Sandvikenhus som fastighetsbolag ett lysande exempel på, säger Martin Eksberg, Head of Business på Kiona.


Vill du veta mer om hur du framtidssäkrar din utrustning?