Sollentunahem utmanar sig själva och Sveriges Allmännytta när 30% skall bli 40%

Lönsamhet i att förhindra energitjuvar och att proaktivt styra en fastighets energianvändning har varit en nyckel i Sollentunahems framgångssaga.

  • Martin Eksberg

    Head of Business, Sweden

publicerad

uppdaterad

Sollenthunahem
Foto: Tureberg Foto, Sollentunahem

Redan 2020 vann man Sveriges Allmännyttas pris ”Bästa Klimatinitiativ” i kategorin Energieffektivisering genom ett projekt med ökade mätpunkter och digitalisering. Samma år som man vann ”Bästa klimatinitiativ” uppnådde Sollentunahem målet att sänka sin energianvändning med 30% (jmf 2007). Därför är man nu ett av Sveriges Allmännyttiga bolag som satt målet ännu högre, 40% till är 2030 med hållbarhet och driftsnetto i fokus.

Vi satte oss ner med två personer som varje dag arbetar för att Sollentunahem skall blir lite bättre.

Digitala verktyg gör oss skickligare i hela organisationen att leverera en bra service våra hyresgäster, det kan vi se och jämföra med fastigheter som vi inte har den här lösningen eller kontrollen. Det ger oss mer tid att driva andra energiprojekt och ta beslut och driva projekt framöver med hjälp av data. Det handlar om att vi måste ta hand om den köpta energin på bästa sätt.

Filip EgeborgVVS- och drifttekniker, Sollentunahem

Filip Egeborg arbetar sedan 2019 som VVS- och Drifttekniker och har varit mitt i den digitala omställningen.

– Från början handlade mycket av energieffektiviseringen och driftoptimeringen om att plocka lågt hängande frukter. Att kontrollera ventilationsaggregaten, återvinning och säkerställa en mer effektiv ventilation är kanske en av de enklaste sakerna att börja med. När vi gick över till digital optimering av fastigheternas värmeanvändning fick vi inte bara en lägre energianvändning utan också en helt annan insyn i hur fastigheterna beter sig vid olika tids- och värmeperioder. Ett operativt drift- och projektverktyg helt enkelt.

När Andreas Ahlqvist började arbeta som elprojektledare/elansvarig på Sollentunahem fanns Kiona Edge redan installerat i merparten av beståndet. Idag har man 80% av fastigheterna uppkopplade och kommer koppla upp resterande del som tidigare var tänkt att avyttras, men nu kommer behållas och fortsatt förvaltas, för att uppnå samma möjligheter även där.

– Vi vill bli ännu mer effektiva som organisation och då behöver vi välja system som stöttar oss i den ambitionen. Då kan vi inte ha 4-5 olika system som gör samma sak fast som kräver kontinuerlig utbildning. Det är varken hållbart eller skalbart, kommenterar Andreas.

Medarbetarna viktiga för att lyckas

Digitala verktyg har stor betydelse både för energieffektivisering och medarbetarnöjdheten. Idag förväntar man sig att det finns stöd för att kunna analysera på distans. Även hyresgästerna kan använda funktionen där de scannar sin inomhussensor och på så sätt kan kontrollera sin egen uppmätta inomhustemperatur, vilket avlastar driftsorganisationen.

– Att koppla upp fastigheterna innebär att vi får kontroll utan att behöva vara på plats. Hade vi inte haft det hade vi behövt rondera dygnet runt för att uppnå samma mängd värdefulla insikter. Vi vill utvecklas så att den insats vi tillsammans i organisationen gör ger så mycket som möjligt samtidigt som alla kollegor är, men framför allt känner sig, uppdaterade och välinformerade, avslutar Andreas.