Smart effektvakt

Vår effektvakt för topplaster är smartare än någonsin

Smart guard

Smart effektvakt

Ta kontroll över dina tekniska system med våra SCADA-lösningar

Smart effektvakt

Om du har ett system utan någon form av belastningsstyrning förbrukar du förmodligen mer energi än nödvändigt. Med vår smarta effektvakt kan du se till att förbrukningen ligger under specifika tröskelvärden. På så sätt kan du spara stora belopp.

Den traditionella effektvakten för topplaster har blivit smartare. Mycket smartare. Välj vilka komponenter du vill styra – och låt vår smarta effektvakt ta hand om resten. Svårare än så är det inte att undvika energislöseri.  

Smart effektvakt
Illustration: Smart effektvakt ser till att du håller dig inom dina tröskelvärden.

Mer information om funktionen

Smarta, flexibla tröskelvärden

För att systemet ska veta var det behövs som mest anger vi tröskelvärdena utifrån noggranna analyser som baseras på din förbrukning under tidigare år. Du kan dock välja hur hög timförbrukning som ska vara tillåten varje månad. Du kan också justera hur snabbt du vill att din smarta effektvakt ska reglera energianvändningen under en timme. 

Använd den till ”allt”. 

Den smarta effektvakten kan tolka ett stort urval av driftdata från till exempel ventilations- eller värmesystem. Du kan ange kriterier som klockslag, tidsperioder eller temperaturer. Baserat på logik kan den smarta effektvakten justera temperaturer, starta och stänga av utrustning – eller gradvis jämna ut effektkurvor. 

Undvik dyra tariffer

Vår smarta effektvakt märker om något skjuter i höjden och börjar omedelbart minska förbrukningen. Den vet alltid hur mycket den har ”att gå på” och ser till att en dålig timme inte förstör en bra månad. Om din energianvändning plötsligt skulle bli högre, även om det bara är under en kort period, kan dina energikostnader öka och bli riktigt höga i slutet av månaden.