Kiona sunrise

Edge är vår övergripande optimerings- och analysplattform för teknisk fastighetsförvaltning. Nyttja vår AI för att optimera energianvändning och inomhusklimat, baserat på data från tusentals fastigheter. Visualisera inomhustemperaturer i 3D och ta datadrivna beslut gällande dina fastigheter.

Verktyg

 • Energioptimering med AI
 • Mätning och visualisering
 • Analyser
 • Rapporter och Insikter
 • Anpassa och justera värme på distans
 • Övervakning av avvikelser och larm
 • Mobilapp

Tilläggsfunktioner

Vår programvara för energi- och hållbarhetsuppföljning som täcker hela värdekedjan från sensorer till rapporter, vilket säkerställer datakvalitet och datakontinuitet. Byggt för att vara enkelt, applicerbart överallt och öppet för integrationer och anpassningar.

Verktyg

 • Insamling av energidata
 • Enkel dataimport
 • Exportera som du vill
 • Analyser
 • Hantering av larm
 • Dashboards och rapporter
 • ISO-certifierat och godkänt

Tilläggsfunktioner

Vår kraftfulla SCADA ger dig en omfattande digital plattform för all drift så att du kan visualisera, övervaka och hantera dina byggnadsinstallationer.

Verktyg

 • Övervakning och styrning
 • Hantering av larm
 • Fjärrstyrning
 • Support och expertis dygnet runt
 • Hantering av säkerhet och behörigheter
 • Öppet API
 • Datalagring och uppdateringar
 • Alltid säker

Med vårt SCADA/HMI-system Web Port kan du visa, övervaka och hantera dina fastigheters styrsystem både i molnet och som lokal installation. Utforma din automationslösning med ett öppet, flexibelt och oberoende SCADA-system som du själv skräddarsyr.

Verktyg

 • Övervakning och styrning
 • Stort utbud av drivrutiner
 • Hantering av larm
 • Rapporter
 • Fjärrstyrning
 • Hantering av säkerhet och behörigheter
 • Online-redigeringsverktyg för HMI
 • Fungerar på alla enheter