Kionas Edge är en IoT-plattform som är kopplad till vår självlärande AI-motor. Få effektiva mätningar, visualiseringar, självoptimeringsanalyser, rapporter och kontroll över effekttoppar.

Verktyg

 • Energioptimering med AI
 • Mätning och visualisering
 • Analyser
 • Rapporter och data
 • Anpassa och justera på distans
 • Övervakning av avvikelser
 • Mobilapp

Tilläggsfunktioner

Vår programvara för energistyrning, avfallshantering och miljöledning täcker hela värdekedjan från sensorer till rapporter, vilket säkerställer datakvalitet och datakontinuitet.

Verktyg

 • Insamling av energidata
 • Enkel dataimport
 • Exportera som du vill
 • Analyser
 • Hantering av larm
 • Dashboards och rapporter
 • ISO-certifierat och godkänt

Tilläggsfunktioner

Vårt effektiva SCADA-system ger dig en omfattande digital plattform för all drift så att du kan visa, övervaka och hantera dina installationer.

Verktyg

 • Övervakning och styrning
 • Hantering av larm
 • Fjärrstyrning
 • Support och expertis dygnet runt
 • Hantering av säkerhet och behörigheter
 • Öppet API
 • Datalagring och uppdateringar
 • Alltid säker

Visualisera styrsystem för fastighetsautomation – vår webbaserade programvara kan skalas upp från HMI till SCADA med breda funktioner som förenar användarvänlighet och flexibilitet.

Verktyg

 • Övervakning och styrning
 • Stöd för kommunikation
 • Hantering av larm
 • Rapporter
 • Fjärrstyrning
 • Hantering av säkerhet och behörigheter
 • Online-redigeringsverktyg för HMI
 • Fungerar på alla enheter