Analyticsmodul

Automatisera dina analyser

Kiona sunrise

Analyticsmodul

Är du redo att djupdyka ner i analyser?

Analyticsmodul

Se dina installationers prestanda, hitta svagheter och upptäck förändringar. Automatisera analysen av alla dina system på ett ställe. 

Bild: Få en snabb överblick över hur din installation utvecklas.

Traditionellt sett har styrning och övervakning kretsat kring övervakningssystem med driftbilder och trendkurvor – med reaktiv larmhantering som resultat. De dagarna är ett minne blott. Kom igång och automatisera analyserna för alla dina system på ett ställe. Se data över dina installationer prestanda, hitta svagheter och upptäck förändringar. 

Med Web Ports Analyticsmodul får du en snabb överblick över hur väl varje installation fungerar och hur prestandan utvecklas. 

Enkel konfigurering

Ett nytt sätt att arbeta på

System med begränsad eller försämrad prestanda flaggas automatiskt och resultaten av olika åtgärder kan övervakas. Analysmodulen gör det enkelt att skapa analyser för olika system för att hitta svagheter gällande reglering, stabilitet, energiförbrukning eller läckage. 

Alla delanalyser för ett system kan sedan viktas separat, vilket ger ett övergripande betyg på hur bra systemet fungerar och gör det möjligt att se förändringar i prestandan över tid.

Så fungerar det

Det här kan du göra med analysmodulen

Styrenhetsanalys

Används bland annat för att hitta regulatorer som inte fungerar som de ska eller ventiler som läcker eller har fel storlek.

Stabilitetsanalys

Se hur väl en signal följer ett målvärde och konfigurera olika toleransnivåer efter behov. Perfekt för att utvärdera temperaturer i olika lägenheter eller rum.

Energianalys

Används för att se energiförbrukningen för exempelvis en byggnad jämfört med ett beräknat eller förinställt förbrukningsmönster, hitta frånkopplade effektmätare m.m.

Balansanalys

Utvärdera förluster i system med hjälp av skillnaden mellan en eller flera in- eller utsignaler. Till exempel kan inkommande vattenmätare utvärderas i förhållande till enskilda enheter.

Anpassad analys

Ger möjlighet att skapa anpassade analyser/algoritmer där parametrar från analysen används för att ta fram en poäng enligt den angivna algoritmen.