Tillgängliga drivrutiner

Brett stöd för kommunikation med Web Port

Driver support in Web Port

Tillgängliga drivrutiner

Välj det alternativ som passar dig bäst – testa en demo eller köp en licens

Tillgängliga drivrutiner

Integrera Web Port med ett omfattande urval av hårdvara och programvara via drivrutiner, öppna API:er och webhooks. Våra drivrutiner möjliggör kommunikation mellan Web Port och externa system via olika protokoll.

  • Kontakta oss om du behöver lägga till stöd för drivrutiner för din hårdvara eller programvara.
Stöd för drivrutiner i Web Port

Tillgängliga drivrutiner i Web Port

DrivrutinBeskrivning
IEC60870Används för att kommunicera via protokollet IEC 60870-5-104. Drivrutinen fungerar som en klient (master).
AbelkoAnvänds för att kommunicera med Abelko IMSE WebMaster Pro.
WDCAnvänds för att kommunicera med WebDatorCentral.
HelvarNetAnvänds för att kommunicera med utrustningen via protokollet HelvarNet.
WebPortApiAnsluter till andra Web Port-installationer för att läsa, skriva och hämta historiska data. Den här drivrutinen är en del av Web Port som produkt och kan inte väljas eller tas bort under installationen.
M-BusM-Bus (Meter-Bus) är en europeisk standard (EN 13757-2 för fysiska lager och datalänkslager, EN 13757-3 för applikationslager) för fjärravläsning av vatten-, gas- eller elmätare. M-Bus kan också användas till andra typer av förbrukningsmätare. Drivrutinen har stöd för MBus via TCP/IP och UDP och har stöd för både primär och sekundär adressering.
SQLHämtar data från MsSQL och många andra olika källor via ODBC.
EcoGuardHämtar data från EcoGuard Curves.
NBSAnsluter till bokningssystem som Aveny eller Agrando via standarden Nordic Booking System. De används för att hämta bokningsinformation för t.ex. hotell, arenor och kyrkor. Web Port kan sedan skicka data vidare till styrsystem, till exempel hos företag som har förhandsförsäljning.
MQTTGör det möjligt för Web Port att kommunicera med IoT-enheter via MQTT protokollet.
KNXKommunicerar med enheter via det öppna protokollet KNX.
RESTMöjliggör kommunikation med REST-API:er som tillhandahåller JSON-svar.
Via NewtonSoft.JSON och vårt JavaScript-baserade skriptspråk finns möjligheten att avkoda både JSON och eventuella kodade meddelanden i JSON-svaret.
EXOlineMöjliggör kommunikation med Regins EXOline-dataundercentraler (DUC) via TCP/IP. Stöd för adressering via VPac/DPac men också symbolnamn för bättre hantering vid omprogrammering av DUC:en. Innehåller ett verktyg för att konvertera exporter från ExoProjekt (.DPL-filer) till Web Port-format. Verktygen kan skapa tagglistor, eller så kan vi importera filter där taggnamn, enheter etc. kan fyllas i automatiskt.
SRDlink (KTC)Stöd för KTC:s DUC:ar via protokollet SRDlink.
FidelixStöd för Fidelix med automatisk import av taggar via ett importskript.
S-BusStöd för anslutning till SAIA PLC:er via S-BUS.
BACnetKommunikationsprotokoll för BAC-nätverk (Building Automation and Control, fastighetsautomation och -styrning) baserat på ASHRAE- och ANSI-standarder samt protokollet i standarden ISO 16484-5[1] BACnet är utformat för att möjliggöra kommunikation med styrsystem för värme, ventilation AC (HVAC), belysning, åtkomst och brandlarm. Web Port har en specifik drivrutin för kommunikation med BACnet mot Web Port HMI/SCADA.
ModbusKommunicerar via Modbus TCP, RTU och ASCII.
ADSAnvänds för att kommunicera via ADS och Beckhoff PLC:er. Drv ADS använder bibliotek från Beckhoff för kommunikation via ADS. Besök Beckhoffs hemsida för mer information om ADS-protokollet och Beckhoffs produkter.
OPCOPC, som står för OLE for Process Control, är en standard för kommunikation mellan datorer och inbyggda system. OPC har antagits som internationell standard, IEC 62541, och svensk standard, SS-EN 62541. Web Port har stöd för OPC DA (dataåtkomst) och OPC-UA (standardiserad arkitektur).
TrendAnvänds för att kommunicera med DUC:ar från Trend Controls. Drivrutinen har stöd för DUC:ar av typen IQ1, IQ2, IQ3, och IQ4.
PiiGABPiiGAB innehåller två drivrutiner för Web Port. Den ena möjliggör kommunikation med PiiGAB M-Bus 900 via protokollet MbusASCII, och den andra kan ta emot överföringar via protokollet QuickPost.
CtAPIMöjliggör användning av Web Port som ett webbgränssnitt till CITECT.
SNMPAnvänds för att kommunicera med nätverks- och datorutrustning. SNMP står för Simple Network Management Protocol och används för att övervaka och hantera datornätverk.