Berlinovo Apartment GmbH

Jaamme joka vuosi Sustainable City Award- palkinnon erinomaisia säästöjä saavuttaneille asiakkaille. Tämä edellyttää aktiivista ja suunniteltua johtamista ja perusteellista sitoutumista energiatavoitteiden saavuttamiseksi.

Berlinovolle tie tehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin rakennuksiin on ollut pitkän aikavälin tavoite. Edgellä tapahtuvan optimoinnin lisäksi Berlinovo tutkii säännöllisesti energiadataa varmistaakseen jatkuvan kehityksen.

Kaikki nämä tekijät yhdistyvät projektissamme Berlinovo Apartment GmbH:n kanssa, joka on Sustainable City Award -palkinnon (2021) viimeisin saaja. Vain vuodessa säästimme yli miljoona kiloa hiilidioksidia.

Constanze Dühring ja Ute Rüße (kuvassa oikealla) saavat Sustainable City Award- palkinnon Eva-Maria Metziltä ja Janot Dohrmannilta (Kiona).
Valokuva: Constanze Dühring ja Ute Rüße (kuvassa oikealla) saavat Sustainable City Award- palkinnon Eva-Maria Metziltä ja Janot Dohrmannilta (Kiona)

Kionan valvova energia- asiantuntija Janot Dohrmann vahvistaa: ”Berlinovo työskentelee esimerkillisesti parantaakseen kiinteistöjensä tehokkuutta unohtamatta kuitenkaan vuokralaisten huolenaiheita ja mukavuustarpeita. Tämä projekti osoittaa, miten ekologiset ja sosiaaliset tekijät voidaan sovittaa yhteen. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, se on taloudellisesti kannattavaa.”

Tämä projekti osoittaa, miten ekologiset ja sosiaaliset tekijät voidaan sovittaa yhteen. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, se on taloudellisesti kannattavaa.

Janot DohrmannEnergia- asiantuntija, Kiona

Lähtökohdat

Berlinovo Apartment GmbH hallinnoi noin 6 500 kalustettua huoneistoa 31:ssa asuinkompleksissa Berliinissä. Lähes viidenkymmenen vuoden kokemuksella yritys on markkinajohtaja tilapäisen asumisen segmentillä Berliinissä. Heidän haasteenaan on kuitenkin ollut yhdistää erityyppisiä järjestelmiä ja kerätä puuttuvia tietoja kiinteistöistään.

Kiinteistöt lämmitetään osittain kaasulla ja osittain kaukolämmöllä yksi- ja kaksiputkijärjestelmillä. Aikaisemmin vuokralaisten ilmoituksia ei voitu tarkistaa etänä, ja paikan päällä käynnit johtivat korkeisiin hallintokuluihin.

Siksi projektin tavoitteena ei ollut vain säästöjen toteuttaminen algoritmin avulla, vaan myös luoda energianhallintajärjestelmä, jota johtoryhmä voisi helposti tarkastella.

Edgen käyttöönotto

Näiden tietojen ja tavoitteiden perusteella päätettiin tarvittavasta anturilaitteistosta.

Berlinovon tapauksessa 30:een rakennukseen asennettiin 685 huoneanturia mittaamaan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Koska huoneanturit ovat langattomia ja helposti huoneistoon asennettavia, asiakas pystyi asentamaan ne itse Kionan etätuen avulla. Lämmityspiirien anturit ja ulkolämpötila- anturit/datayhdyskäytävät (Edge Hub) asensi paikallinen asentaja.

Energianhallinnan käyttöönotto kuudessa viikossa

Kaikki rakennukset olivat verkossa lyhyessä ajassa. Asiakasportaali perustettiin nyt saatavilla olevilla tiedoilla. Erityistä huomiota kiinnitettiin järjestelmän rakenteeseen ja lämmitystyypin mukaiseen navigointiin. Tämä mahdollistaa kulutusarvojen nopean vertailun kyseisessä ryhmässä.

Kulutuksen ja CO2- päästöjen arvioinnin lisäksi asetettiin hälytys liian alhaiselle huonelämpötilalle.

Kiona tukee Berlinovon energianhallintaa vuosittaisella energia- analyysillä. Algoritmi luo jatkuvia säästömahdollisuuksia. Näin suuri osa portfoliosta voidaan jättää itseoppivan optimoinnin varaan.

Tulokset ja näkymät

Lämmitysenergian tarve on projektin alkamisesta laskenut keskimäärin 19,8 kWh/m² kaikissa kiinteistöissä vertailuvuoteen 2018 verrattuna. Samaan aikaan CO2- päästöt ovat tähän mennessä yli miljoona kiloa vähemmän. Nämä luvut perustuvat mitattuihin ja sääkompensoituihin kulutusarvoihin.

Optimointipolku ei kuitenkaan pääty tähän. Ilmastoneutraaleihin rakennuksiin liittyy joukko toimenpiteitä, jotka on suunniteltava ja joita on valvottava. Energy Target moduuli on suunniteltu tähän tarkoitukseen: Tallennettujen kulutustietojen perusteella matkaa ilmastoneutraaliuteen simuloidaan Edgen sisäisten mittausten avulla. Tällä tavalla voidaan tarkasti määrittää, millä toimenpiteillä voidaan saavuttaa tarvittava CO2-vähennys.

Haluatko lukea lisää?

yhteystiedot

Haluatko tietää, miten voit käyttää järjestelmiäsi tehokkaammin?