Eichmann Property Management Gmbh

Eichmann Property Management GmbH

Hyvää sisäilmalle, hyvää ympäristölle.

Jo vuonna 2016 Eichmann Property Management GmbH (eli Eichmann Grundstücksverwaltung GmbH) alkoi testata IoT- ja AI-alustaamme Edgeä kahdessa rakennuksessaan Berliinissä.

Puhtaan kustannussäästön lisäksi jo hankkeen alussa korostui kaksi muuta myönteistä näkökohtaa. Ensimmäinen oli ympäristöhyöty kulutusta vähentämällä. Toinen oli lämmönjaon jatkuvan valvonnan tuoma turvallisuudentunne. Sen ansiosta olemassa olevaa järjestelmätekniikkaa voidaan seurata ja viat havaitaan aikaisemmin. Kyseessä on strateginen investointi paremman sisäilman luomiseksi.

Edgen tehokkaan ja jatkuvan seurannan ansiosta kahdessa rakennuksessa säästettiin noin 1 800 eur vuodessa. Ensimmäisten 12 kuukauden aikana selvisi useita epäkohtia. Molemmissa lämmitysjärjestelmissä havaittiin puutteita, jotka korjattiin vähitellen. Optimoinnin etuna oli myös, että vuokralaiset hyötyvät pienemmistä lämmityskustannuksista. Myös ympäristö säästyy tarpeettomilta päästöiltä.

Energiankulutuksen vähentämisen lisäksi vuokranantajalle tärkeä syy investointiin oli myös jatkuvan yleiskuvan saaminen lämmönjaosta. Saadun kokemuksen perusteella kiinteistöpäällikkö päätti vuonna 2017 laajentaa Edgen käyttöä 17 rakennukseen.

Tämä projekti osoittaa, miten ekologiset ja sosiaaliset tekijät voidaan sovittaa yhteen. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, se on taloudellisesti kannattavaa.

Janot Dohrmann
Energia-asiantuntija, Kiona

Haluatko säästää energiaa kiinteistöissäsi?

Energiansäästö/vuosi:

12,9%

me

yhteystiedot

Haluatko kuulla lisää tästä projektista?