Rakennuksen energiakatselmuksen toteuttaminen

Energiankulutusta ei voi välttää. Sitä voi kuitenkin vähentää monin eri tavoin. Selkeän ja ytimekkään energiakatselmuksen avulla voit pienentää liiketoimintakuluja tehokkaasti ja päästä eroon mahdollisista tehottomista energiankulutustottumuksista, joita on saattanut ajan mittaan muodostua. Tässä oppaassa perehdymme siihen, miksi katselmukset ovat niin tärkeitä ja – arvasit oikein – miten katselmusprosessi toimii.
  • Silje Moan

    Marketing

julkaistu

päivitetty

Nainen varastorakennuksen läpikäyntitarkastuksella
Yksinkertaisen tilojen läpikäynnin pohjalta voidaan laatia suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Hanki selkeä yleiskuva rakennuksesi energiankulutuksesta.

Toisin kuin monet uskovat, energiakatselmukset eivät suinkaan ole ajanhukkaa, vaan ne ovat varsin hyödyllisiä. Asianmukaisen katselmuksen avulla saat selkeän yleiskuvan rakennuksesi kulloisestakin energiankulutuksesta ja helposti ymmärrettävää tietoa alueista, jotka kuluttavat liikaa energiaa.

Kun saat selvitettyä paikat, joissa energiaa hukataan, voit pitkällä aikavälillä säästää rahaa. Katselmuksen tulokset voivat auttaa laatimaan suunnitelman energiankulutuksen vähentämiseksi, rahan säästämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Mitä yksityiskohtaisempi katselmus, sitä parempi. Tehokas katselmus on sellainen, jossa huomioidaan kaikki tekijät mahdollisimman laajasti: rakennuksen sisätilat, ulkotilat, kiinteät kalusteet ja laitteistot. Näin katselmuksessa voidaan selvittää, miten kaikki järjestelmät toimivat keskenään.

Mitä energiakatselmukset tarkalleen ottaen ovat?

Energiakatselmuksen määritelmä

Energiatehokkuudesta annetun EU-direktiivin toisessa artiklassa energiakatselmus määritellään järjestelmälliseksi menettelyksi, jolla hankitaan riittävästi tietoa rakennuksen tai rakennusryhmän, teollisen tai kaupallisen toiminnan tai laitoksen taikka yksityisen tai julkisen palvelun energiankulutuksesta. Energiakatselmus kattaa kustannustehokkaiden energiansäästömahdollisuuksien tunnistamisen ja mittaamisen sekä tulosten raportoinnin. Direktiivin kahdeksannessa artiklassa kerrotaan energiakatselmuksista ja erityisesti energianhallintajärjestelmistä.

Energiakatselmuksen laajuus voi vaihdella paljonkin. Katselmuksia voidaan tehdä joko yksittäisille rakennuksille tai kokonaisille yrityksille. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme katselmuksen vaiheita yleisellä tasolla. Rakennuksen tai koko yrityksen energiankulutuksen järjestelmällisessä kartoituksessa voidaan tunnistaa mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta ja pienentää energiakustannuksia. 

Katselmukset jaetaan tavallisesti kahteen eri luokkaan:

  • Alustavassa energiakatselmuksessa kiinteistön energiankulutukseen ja tehokkuuteen perehdytään käymällä liiketilojen eri osissa. Tätä kutsutaan toisinaan myös läpikäyntikatselmukseksi. Tällaisessa katselmuksessa ei juurikaan tarvita mittauksia eikä datan keräämistä, eikä sen tekemiseen myöskään kulu kauaa. Katselmuksen aikana voi kuitenkin käydä ilmi energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia, ja se voi auttaa laatimaan analyyseja siitä, missä kaikessa energiaa voidaan säästää. Lisäksi katselmuksen pohjalta voit arvioida, kuinka paljon rahaa voisit muutosten avulla säästää.
  • Investointitason eli yksityiskohtaisista energiakatselmuksista saadaan kattavampia ja tarkempia tietoja erilaisista energiaa kuluttavista järjestelmistä ja laitteista, kuten pumpuista, tuulettimista, paineilmasta ja höyrystä. Tällaiset katselmukset vievät enemmän aikaa kuin alustavat energiakatselmukset, ja ne tehdään pidemmän ajan kuluessa kattavien energiankulutusraporttien laatimiseksi. Niiden avulla saadaan yleensä tarkempi kuva rakennuksen energiatehokkuudesta, minkä ansiosta energiatehokkuuden parantamiseksi voidaan antaa tarkempia suosituksia.

Energiatehokkuustodistus

Tarvitsetko energiatodistuksen?

Euroopan komission määrittelemien energiatehokkuustodistusten avulla kuluttajat saavat tietoa rakennuksista, joita he ovat ostamassa tai vuokraamassa. Todistukset sisältävät energiatehokkuusluokituksen ja suosituksia kustannustehokkaiden parannusten tekemiseen. EU-maat käyttävät energiatehokkuustodistusten laatimiseen sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien säännöllisiin tarkastuksiin riippumattomia valvontajärjestelmiä. Joissakin maissa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien säännöllisissä tarkastuksissa käytetään kuitenkin vaihtoehtoisia toimenpiteitä.


Prosessin seitsemän vaihetta

1.  Valmistaudu katselmukseen

Kerää rakennuksesta tietoja, kuten sen ikä, pinta-ala, käyttöastetiedot ja energiankulutushistoria. Voit tarkistaa tarvittavat tiedot laskuista, laitteiden teknisistä dokumenteista ja muista asiakirjoista.

2.  Läpikäyntitarkastus

Tee rakennukselle silmämääräinen tarkastus mahdollisten energiansäästömahdollisuuksien tunnistamiseksi. Kiinnitä huomiota vuotavaan ilmaan, eristystasoihin, valaistusjärjestelmiin, LVI-laitteisiin ja muihin energiaa käyttäviin järjestelmiin.

3.  Energiankulutuksen analyysi

Analysoi rakennuksen energiankulutustietoja, jotta tunnistat energiankulutuksen mallit ja kehityssuunnat. Voit tehdä tämän kätevästi Energinetin tehokkaiden raporttien avulla. Käytä tarvittaessa myös laskutustietoja ja muita menetelmiä.

4.  Laitteistojen ja järjestelmien arviointi

Arvioi rakennuksessa olevat energiaa käyttävät laitteistot ja järjestelmät, kuten LVI, valaistus ja muut laitteet. Etsi parannusmahdollisuuksia ja kohtia, joissa on tehostamisen varaa.

5.  Suositukset

Laadi energiakatselmuksen tulosten perusteella suosituksia energiansäästötoimista, joita rakennuksessa voitaisiin toteuttaa. Niitä voivat olla esimerkiksi energiatehokkaiden laitteiden asentaminen, eristyksen parantaminen sekä valaistuksen ja LVI-ohjauksen optimointi.

6.  Toteutus

Toteuta suositellut energiansäästötoimet yhdessä kiinteistön hallinta- ja kunnossapitohenkilöstön kanssa.

7.  Seuranta ja arviointi

Seuraa rakennuksen energiankulutusta ja arvioi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta. Tee tarvittavia muutoksia ja jatka uusien parannuskohteiden etsimistä.

Ensimmäinen askel on aina vaikein

Energiakatselmuksen tekeminen on tärkeä ensimmäinen askel rakennuksen epäsuoran energiankulutuksen pienentämisessä, ja se voi auttaa kiinteistöpäälliköitä tunnistamaan parannusmahdollisuuksia ja pienentämään energiakustannuksia. 

Pysy kilpailijoiden edellä luomalla energiakatselmusten pohjalta vastuullisempi liiketoimintamalli. Havainnollista yrityksesi mukautumiskykyä ja näytä, kuinka hyvin ymmärrät energiatehokkuutta. Suosittelemme käyttämään kattavan energiakatselmuksen toteuttamiseen ammattimaisia energiatarkastajia. Pääset hyvin alkuun tutustumalla kattavaan kumppaniverkostoomme.

Etsitkö ammattilaista, jonka avulla pääset alkuun?