Hvorfor du bør bruke standarder for datatagging i smarte bygg

Ved å skape standardiserte måter å beskrive ulike elementer i et bygg, og forholdet mellom de, blir det enklere å integrere ny teknologi. Se hvorfor dette er mer verdifullt enn noensinne.
  • Silje Moan

    Marketing

publisert

oppdatert

Fordeler med standardisert datatagging

Hva er interoperabilitet?

Interoperabilitet er en egenskap ved et produkt eller et system. Interoperabilitet referer til evnen til forskjellige produkter eller systemer til å koble til og utveksle informasjon med hverandre, uten begrensninger.

Smarte bygg trenger kommunikasjon, og standarder for datatagging (med åpen kildekode) gjør denne kommunikasjonen sømløs. Det gjør at du kan sikre interoperabilitet mellom komponenter, uansett hvem som har utviklet programvaren eller produsert de fysiske enhetene.

Hvorfor smarte bygg trenger standarder for datatagging

Økningen av smartteknologi i bygg og anlegg, kjent som Proptech, skaper enorme mengder data. For at disse dataene skal være nyttige, må de være tilgjengelige for alle systemer og enheter som er koblet til i et bygg. Standardisering av taggingen (eller merkingen) av alle disse komponentene ved hjelp av et felles språk gjør dette mulig. 

Fordeler med standardisert datatagging

Datatagging-standarder gjør at data kan bevege seg raskt og smidig fra der de genereres til styringsenhetene, og mellom systemer. Ved hjelp av standardisert merking og åpne kildekode-modeller blir samarbeidet mellom delsystemer og eksterne datakilder forbedret. Dataflyten blir dessuten enklere å håndtere. 

Ved å standardisere semantiske datamodeller blir det mye enklere å hente ut verdier fra dataene som genereres av smart-enhetene våre.

Her er de viktigste grunnene til at du bør begynne å bruke tagging-standarder:

Bedret datakvalitet

Standarder for datatagging sikrer at dataene merkes og kategoriseres nøyaktig og konsekvent. Det reduserer feil og inkonsekvenser som kan oppstå når data merkes manuelt. Forbedring av datakvaliteten vil f.eks:

  • Bidra til å definere datamengden som er nødvendig for å utarbeide nye datakilder.
  • Gjøre det mulig å mer effektivt finne data, slik at de er lett tilgjengelige når du trenger dem.
  • Gjøre det enklere å filtrere bort data som ikke kan brukes, eller «flagge» data av dårlig kvalitet, også ved bruk av maskinlæringsalgoritmer.
  • Forbedre kvaliteten på stordata (Big Data) som samles inn og gjøre det enklere for automasjonseksperter å bruke denne informasjonen.

Økt interoperabilitet

Gjør det enklere å integrere nye programvarer eller enheter. Data kan deles og analyseres sømløst på tvers av ulike systemer og applikasjoner, slik at du får mer effektiv kommunikasjon, og rask skalering om du trenger å bygge på løsningen din.

Bedre analyser

Når dataene er nøyaktige og merket på samme måte, blir det mer effektivt å kjøre dataanalyser, og det blir enklere å forstå hvordan komponenter er klassifisert og knyttet sammen. Slik kan du få bedre innsikt i energiforbruk, bruksmønstre eller andre viktige beregninger. 

Gjør automatisering enklere

Ved å gjøre det mulig for smarte bygningssystemer å gjenkjenne og reagere automatisk på ulike typer data, åpner vi for økt automatisering og effektivitet i driften av bygget.

Raskere feilsøking og bedre vedlikehold

Når vi merker og kategoriserer data fra ulike systemer, blir det lettere å identifisere og diagnostisere problemer i den daglige driften. Standardtagging gir oss derfor en mye bedre evne til å oppdage og finne feil. 

Det gir oss også muligheten til å bruke avanserte analysemetoder, som Energinet, og maskinlæringsalgoritmer som Edge AI, for å finne mønstre og unormale ting i dataene. Når vi kan oppdage utstyrsfeil tidlig, gjøre prediktivt vedlikehold og løse problemer proaktivt, fører det til bedre pålitelighet i systemet, mindre nedetid og optimaliserte vedlikeholdsplaner.

Sikret for fremtiden

Ved å følge datatagging-standarder sikrer vi at smarte bygningssystemer skapes med et felles rammeverk. Dette gjør det lettere å legge til nye enheter og systemer, samtidig som byggets teknologiske infrastruktur kan tilpasses og vokse i takt med teknologien som stadig utvikler seg.

Potensielle fallgruver

Det kan være komplekst og tidkrevende å implementere standarder for datatagging. Bransjeadopsjon, løpende vedlikehold og oppdateringer, og krav til opplæring og skalerbarhet er tidkrevende utfordringer som må regnes med. For å oppnå suksess og skape et felles rammeverk, er grundig planlegging og støtte av bransjen helt avgjørende.


Hvilke standarder med åpen kildekode finnes for byggautomasjon og IoT i dag?

BACnet

BACnet er en åpen kommunikasjonsprotokoll som har vært i bruk i byggautomasjon og kontrollnettverk siden slutten av 80-tallet. Selv om hovedformålet er kommunikasjon, har den også en standardisert datamodell. Denne modellen kan representere ulike bygningssystemer som for eksempel HVAC, belysning, og adgangskontroller. BACnet gjør det mulig for disse systemene å samarbeide og integreres. I 1995 ble BACnet godkjent som ASHRAE/ANSI Standard 135, og i 2003 ble den også anerkjent som ISO 16484-5.

Project Haystack

Project Haystack  har som mål å standardisere måten vi bruker semantisk tagging og datamodellering i smarte bygg. Dette gjelder for ulike bruksområder slik som HVAC, energistyring, belysning, målinger, branndeteksjon, sikkerhet, adgangskontroll, romadministrasjon, kapitalforvaltning og mer. Prosjektet styres under Academic Free License 3.0.

Brick Schema

Brick Schema er et omfattende sett med tagger som beskriver ulike bygningselementer. Disse elementene inkluderer rom, HVAC-systemer og sensorer. Brick er gratis og har åpen kildekode under BSD 3-Clause-lisensen.

Andre viktige åpen kildekode-initiativer inkluderer Sedona Framework, som er et rammeverk for programvarer som tillater kommunikasjon mellom enheter i automasjonssystemer. I tillegg har vi HyperCat, som hovedsakelig fokuserer på IoT generelt, men som også brukes i sammenheng med smarte bygg.


Hvordan bruker Kiona taggingstandarder?

En av våre løsninger for byggintegrasjon, Web Port, bruker tilpassbare taggingsstandarder for å utføre en lang rekke automatiserte tilkoblinger og handlinger.

Med sømløs integrasjon kan systemintegratører definere og konfigurere sine egne tagger og datamodeller. Web Ports taggsystem er fleksibelt, og gjør det mulig for brukerne å opprette et felles språk for bygget og utstyret. Dette gjør det enklere å koble til og utveksle data mellom ulike systemer. 

Med Web Port får du også et visuelt programmeringsverktøy kalt Blockly. Dette verktøyet lar deg lage egne logikker og arbeidsflyter ved å visuelt koble sammen kodeblokker. Ved hjelp av Blockly kan du bruke datataggingstandarder for å definere «triggere», betingelser og handlinger, slik at du kan tilpasse ønsket automasjonsscenario etter dine spesifikke behov.