Hvorfor du bør ha en vedlikeholdsplan for kjøleanlegg – og en sjekkliste for daglige oppgaver

Et kjølesystem krever regelmessig vedlikehold for å fungere optimalt. Når hadde du sist service på kjøleanlegget ditt? Og hva kan du selv gjøre for å forlenge utstyrets levetid? Følg denne sjekklisten, og finn en profesjonell kjølemontør blant våre sertifiserte partnere.
 • Maria Sotberg

  Writer

publisert

oppdatert

Utilize one of our Certified partners for your commercial refrigeration maintenance.
Utilize one of our Certified partners for your commercial refrigeration maintenance.

Kjølesystemer har ofte en kritisk funksjon. De sørger for at teknologi ikke overopphetes og at mat og legemidler ikke ødelegges. Forebyggende vedlikehold er viktig for å unngå problemer og feil, og for at utstyret skal fungere pålitelig i mange år fremover. 

Den generelle anbefalingen er å utføre service på kjøle- eller frysesystemet ditt to ganger i året. Vi anbefaler alltid å bruke et profesjonelt kjølefirma.

Husk at
I noen tilfeller kan regelmessig service og vedlikehold av kjølesystemer og varmepumper være lovpålagt. I tillegg til å overholde gjeldende lover og forskrifter er det også viktig at du oppfyller nye miljøkrav. Et profesjonelt kjølefirma kan hjelpe deg med dette.

I tillegg til å ha et profesjonelt team og en regelmessig serviceavtale, er det flere ting du kan gjøre selv for å holde utstyret ditt i best mulig stand året rundt.

Sjekkliste for vedlikehold av kjøleanlegg: oppgaver du kan utføre selv

La oss ta en titt på oppgaver du bør utføre på daglig eller ukentlig basis:

Hold utstyret rent:God rengjøring beskytter mot lukt og mugg, og gir bedre sikkerhet og kvalitet på det som oppbevares. Gå over overflatene på utstyret ofte nok men unngå å bruke stålull eller sterke kjemikalier, for eksempel blekemiddel, da dette kan skade overflaten.
Overvåk temperaturinnstillingene:Kontroller og juster jevnlig innstillingene for temperatur og avrimingsfrekvens. Pass på at temperaturen ikke settes lavere enn nødvendig, da dette bare vil føre til at systemet må jobbe hardere.
Ha riktig avrimingsrytme:Følg produsentens anbefalinger for avriming. Ofte er folk for ivrige. Avriming av disker og kjøleskap for ofte skaper unødvendig belastning på utstyret.
Ikke pakk for tett:Tilstrekkelig luftgjennomstrømning er avgjørende for at kjølingen skal skal fungere effektivt. Et tettpakket kjøleskap hindrer luftsirkulasjon, noe som gjør at enheten må jobbe hardere for å opprettholde rett temperatur.
Sørg for at du har greit med plass:Pass på at det er god nok plass rundt kjøleskap og disker. Unngå å blokkere luftinntaks- og avtrekksventiler, da dette kan føre til økt energiforbruk og for tidlig svikt i systemet.
Kontroller og reparer pakninger:Kontroller jevnlig at dørpakningene ikke er slitte eller løse. Reparer mindre pakningslekkasjer med silikonfuge, og fest dørhengsler og -låser. Utfør denne kontrollen hver måned for å opprettholde en tett forsegling.

Stol på fagfolk

En service kan bestå av mange ulike oppgaver, avhengig av systemets størrelse og kompleksitet. Selv om du har ganske god erfaring selv, er det mange oppgaver det er best å overlate til fagfolk.

Våre sertifiserte partnere har god kunnskap om kjøleteknologi, og mange tilbyr både forhåndsdefinerte serviceavtaler og skreddersydde tjenester som passer dine behov.

Hvis du synes det er vanskelig å huske å bestille service til bestemte tider, kan en serviceavtale være den perfekte løsningen. Mange av våre samarbeidspartnere har også en 24-timers vaktordning hvis noe uforutsett skulle oppstå.

Hva innebærer en typisk serviceavtale?

 • Rengjøring av filtre og komponenter.
 • Kontroll av kjølemediet og eventuell påfylling, samt testing av kvaliteten på kjølemediet.
 • Sjekk av komponenter som vifter, kondensatorer, fordampere, termostater og ventiler.
 • Inspeksjon av kompressorer og motordrift.
 • Smøring og justering av komponenter for å sikre god ytelse.
 • Kontroll av elektriske komponenter og ledninger, tilkoblinger og jording.
 • Inspeksjon av rør og isolasjon for å sikre at de ikke lekker og at de er tilstrekkelig isolert for å unngå varmetap.
 • Testing av sikkerhetsfunksjoner, som lavtrykks- og høytrykksbeskyttelse, for å sikre at systemet fungerer trygt og sikkert.

Hvorfor du bør ha en vedlikeholdsplan

De fleste problemer som påvirker kjølesystemet gjør at det må jobbe hardere, som fører til flere reparasjoner og høyere strømkostnader. Et ignorert problem kan raskt bli til et kostbart havari. 

I tillegg til service vil et profesjonelt selskap være oppdatert på miljøkrav og ny teknologi. De hjelper også til med å forbedre driften av kjøleanlegg for å redusere energiforbruket. Kjølesystemer genererer for eksempel alltid varme. Hvorfor ikke gjenbruke varmen og spare energi?

Det er alltid smart å få en fagperson til å inspisere utstyret regelmessig.

Finn en sertifisert partner i ditt nærområde