Tid er penger – fordeler med energiledelse

Den nye generasjonen leietakere og driftssjefer forventer digitale måter å jobbe på – og å gi dem det er på ingen måte umulig. Ved å samle inn data kan problemer løses opp i digitalt, og spare både tid og penger. De reduserte kostnadene fra digitalisering kan faktisk utgjøre så mye som 13% av den årlige inntekten. Her er hvordan:
  • Viktor Vitell

    CMO

publisert

oppdatert

Tid er penger – fordeler med energiledelse
Investeringer i datadrevet energistyring av bygg kan gi stor verdi. Foto: utah778 / Getty Images

Der du i dag har begrenset kontroll i bygg eller anlegg, gir IoT-teknologien den digitale styringen som er nødvendig for temperaturregulering, ventilasjonskontroll, kjøling og andre systemer. Når IoT-enheter (som sensorer) er installert, kan de sende sanntidsdata gjennom mobilnettverket til en IoT-plattform, hvor du kan overvåke, administrere og optimalisere installasjonene.

Problemer som en gang gjorde at teknikeren måtte rykke ut til stedet, kan nå løses digitalt. Riktig overvåkning betyr ofte at feilen kan rettes, før det i det hele tatt blir et problem. Og med rett teknologi, kan du også samle inn fem ganger flere datapunkter. Det er fem ganger kunnskapen.

Datadrevne beslutninger sparer tid

Realiteten er at byggesektoren er en etternøler når det kommer til digitalisering. Datapunktene som trengs for å optimalisere energieffektiviteten (som data om fuktighet, temperatur, strømforbruk og byggets infrastruktur) er ofte ikke tilgjengelig.

I dag er 80–90 % av en organisasjons data ustrukturert. Innsamlingen av data vil ikke bare brukes til å redusere energiforbruket, men også støtte deg når du skal ta en beslutning om hvor du skal investere og hvorfor.

Datadrevne beslutninger sparer tid
Bruk dataene fra Edge til å ta beslutninger om byggene dine. Foto: PeopleImages / Getty Images Signature

Typiske feil og enkle løsninger for feil i varmesystemet

Ved å redusere og tilpasse tilførselstemperaturen til varmesystemet – er en 10%-15% årlig kostnadsreduksjon for borettslag og sameier, innen rekkevidde (avhengig av det konkrete tilfellet.) 

Varmesystemet er også helt essensielt å få overvåket. Typiske problemer er defekte temperatursensorer eller servomotorer til ventiler. Her kan unødvendige energikostnader, og service- eller utskiftningskostnader unngås ved å fange opp problemene i tide.  

Som byggeier vil det være viktig å forbedre eiendomsverdien, spesielt når investeringsfondene jobber ut ifra et energiperspektiv. For mens energi-ineffektive bygg risikerer å bli stående som dårlige investeringer, kan energistyring og optimalisering øke denne verdien.

Klar for å lære mer? Beregn fordelene mobilt IoT kan gi bedriften din.

Hvorfor investere i energistyringssystemer?

Smart energistyring har kommet langt siden James Southerland konstruerte sin ECHO IV datamaskin i 1977, og byggsegmentet har det klare potensialet til å utvikle seg fra en ettersleper til en innovasjonshub. 

Med systemer matet av en strøm av data fra fysiske og virtuelle sensorer, blir det mer og mer realistisk å lage avanserte digitale tvillinger av bygg. Digitale tvillinger representerer ikke bare de fysiske strukturene til bygninger, men også all aktiv driftsteknologi og detektert bruk av bygget.  

Investeringer i datadrevet energistyring av bygg kan gi stor verdi. Raskt og med minimale investeringer. Dette vil ikke eliminere behovet for å renovere bygget, men vil gi deg muligheten til å raskt forbedre energieffektiviteten. Dataene som samles inn gir innsikt i hvor du kan investere i en renovering for å maksimere avkastningen på investeringen.  

Bedre energieffektivitet er et stort skritt mot å øke sparepotensialet til bygg. Med våre løsninger for byggforvaltning får du mest mulig ut av eksisterende bygningsteknologi og IoT for å samle inn all data du trenger for å ta bærekraftige fremtidige beslutninger. Bra for næringslivet og bra for miljøet. 

Kiona og Ericsson – Gjør tradisjonelle bygg til smarte bygg