GPNT zmniejsza zużycie ciepła dzięki Edge

Gdansk vitenskaps- og teknologipark( GPNT)

Gdansk vitenskaps- og teknologipark er et knutepunkt for alt fra medisinsk forskning til høyteknologisk innovasjon. Her holder dusinvis av bedrifter til og driver sin virksomhet.

Selv om dette er relativt nye anlegg (satt i drift i 2011-2014), så eieren av parken potensialet for å redusere oppvarmingskostnadene ved å installere et intelligent varmestyringssystem. Kiona vant anbudet for design og installasjon av dette systemet, med vår Edge-løsning.

Om prosjektet

Moderniseringsprosjektet ved teknologiparken i Gdansk dreide seg hovedsakelig om to bygg, A og B, med et samlet bruksareal på 25 300 m². Disse byggene har et oppvarmet areal på 9 800 m² og 9 140 m².

Byggene var fra før av utstyrt med et tradisjonelt kontroll- og varmestyringssystem som var basert på basert på utetemperatur og varmekurve. Parken bruker varme fra det kommunale anlegget til sentralvarme, ventilasjon, varmtvann og prosessvarme.

Som en del av moderniseringsplanen skulle det eksisterende varmesystemet, som utelukkende baserte seg på måling av utetemperaturen, oppgraderes. Det nye systemet tar hensyn til flere ulike faktorer som forventet temperatur, forventet sollys, nedbør, luftfuktighet og vindhastighet. I tillegg overvåker det kontinuerlig innetemperaturen, byggets termiske ytelse og omgivelsestemperatur. Dette gjør det mulig å få en mer presis kontroll av varmefordelingen.

Installasjon

Et annet krav til det nye styringssystemet var at alle elementene skulle være fullt kompatible med det eksisterende kontrollsystemet. Målet var å unngå endringer i transformatorstasjonens teknologiske oppsett. I tillegg skulle det nye systemet også ha muligheten til å driftes tradisjonelt (kun basert på utetemperatur) hvis det ikke er noen værmelding tilgjengelig, som en back-up løsning.

Edge-systemet, basert på IoT-teknologi, ble valgt som løsning for å kontrollere, overvåke og optimalisere varmeforbruket. Takket være den "lette" arkitekturen, basert på et trådløst nettverk (WM-Bus, Wireless Meter-Bus), varte installasjonsarbeidet bare to dager og kunne settes igang uten å forstyrre den daglige driften av selve parken.

Nå energimålene

Løsningen som ble installert i teknologiparken består av flere grunnleggende elementer: en enhet som styrer driften av varmesentralen, et nettverk av interne temperatur- og fuktighetssensorer, en gateway som forenkler kommunikasjonen med skytjenester, og WM-Bus-nettverket, som kobler alle nettverkselementene til gatewayen.

For å overvåke temperaturen på tilførsels- og returrørene (som distribuerer varme fra det kommunale nettverket til byggene) ble det installert to trådløse, batteridrevne kontaktsensorer.

  • I bygg som disse reduseres varmeforbruket vanligvis med ca. 10 % etter installasjon av Edge.
  • Dette gir en rask avkastning på investeringen, med besparelser som dekker kostnadene for systemet i løpet av bare noen få måneder, og spesielt nå med høye energipriser.

Det beste er at disse besparelsene nesten skjer med én gang, slik at byggeiere og -forvaltere ikke trenger å vente lenge for å begynne å se fordelene.

Vil du vite hva Edge kan gjøre for deg?

stemmer

  • Hensikten med moderniseringsprosjektet var å redusere varmeforbruket i byggene, brukt til sentralvarme, ventilasjon og prosessvarme, samtidig som vi sikrer best mulig komfort for brukerne. Fremfor alt forventet vi en reduksjon i oppvarmingskostnadene, men det var også viktig for oss å redusere klimagassutslipp og andre helse-og miljøskadelige stoffer som genereres ved varmeproduksjon.

    Andrzej Zaliński, Sjefspesialist i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, bedriften som forvalter parken.

  • Sammenlignet med tradisjonelle termiske moderniseringsprosjekter som kan ta måneder, kan implementering av et smart varmestyringssystem fullføres på bare noen få dager. Faktisk kan bygget utstyres med det nye systemet allerede fire uker etter kontrakten er skrevet under. Dette betyr at selv om man starter helt fra scratch, så kan man oppnå store besparelser i varmeenergiforbruket, også innenfor samme fyringssesong.

    Michal Zaleski, Sjefspesialist i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, bedriften som forvalter parken.

kontakter

Sjekk ut løsningene våre for bygg og industri