Dashboard og rapportering

Sammenlign, analyser og forstå byggene dine.

Dusky blue skies

Dashboard og rapportering

Bruk det kraftige rapporteringsverktøyet i Energinet til å sammenligne, analysere og forstå ytelsen til byggene dine. Med EMSet vårt kan du enkelt dele rapporter og innsikt med leietakere og kolleger, slik at du kan ta velinformerte beslutninger og forbedre energieffektiviteten i byggene dine.

Visualiser data fra anleggene dine med Energinet, Kionas EMS.

Lag egne rapporter med relevante data

En av hovedfunksjonene i Energinet er muligheten til å lage egendefinerte rapporter som gir deg relevante data. Disse rapportene kan sammenstille alle typer data, for eksempel energi, vann, avfall, kostnader og CO2-besparelser på bygningsnivå eller mappenivå. Ved å analysere disse kan du få verdifull innsikt i bygningens energiytelse og identifisere forbedringsområder. Analysen vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger i tide, og gi kostnadsbesparelser.

Rapporttyper

Velg blant standardrapporter

Du kan velge mellom en lang rekke ferdige rapporter som er lett tilgjengelige. Disse rapportene inneholder omfattende informasjon om bygningsdata, CO2-utslipp og kostnader. Du kan sammenligne rapportene for en gruppe bygninger eller hele porteføljen, eller du kan velge å analysere enkeltbygg eller bestemte deler av et bygg.

Eksempel på dashbord med standardrapporter
Sett opp dashbordet med standardrapporter og dykk ned i dataene dine umiddelbart.

Eksempler på rapporter som er klare til bruk:

 • Energianalyse,
 • Spektralanalyse,
 • Utslipp av karbondioksid,
 • Energisignatur,
 • Energiforbruk,
 • Vannforbruk,
 • Avfallsmengder,
 • Solcelleproduksjon,
 • COP tall,
 • Sammenligninger av bygningers ytelse

Egne rapporter

Slipp kreativiteten løs ved å lage egne rapporter som dekker dine unike behov. Enten du skal lage en leietakerrapport eller utføre en energianalyse, kan du gjøre det slik du vil. Med skreddersydde rapporter kan du også bruke egendefinerte målertyper og virtuelle målere (smartmålere) for å få de nødvendige dataene.

Spesialrapport for solenergi i Energinet.
Tilpass rapportene dine eller bruk en av standardrapportene våre, og begynn å dele viktige data fra dag én.

Dashboards

Brukerspesifikt dashbord med favorittrapporter

Lag et personlig dashbord ved å velge rapporter som er relevante for dine interesser. Du kan velge mellom standardrapporter eller lage dine egne skreddersydde rapporter. Bruk denne funksjonen til å overvåke spesifikke bygninger eller områder du har ansvar for. Dessuten får du raskt tilgang til filtrene du vil bruke i en standardrapport.

Brukerspesifikt dashboard
Lag dine egne dashboards og se dataene som er relevante for jobben din.

Automasjon

Automatisk rapportering på e-post

Du kan bruke standardrapporter eller skreddersydde rapporter for å distribuere data effektivt til kolleger, leietakere eller kunder. Energinet tilbyr muligheten til å sende rapporter automatisk via e-post med forhåndsbestemte intervaller.

Automatiserte e-postrapporter
 • Send rapporter på årlig, månedlig, ukentlig eller daglig basis.
 • Du har full kontroll over når rapportene skal sendes, for eksempel den femte dagen i hver måned eller hver mandag.
 • Velg hva du vil inkludere i de ulike rapportene, for eksempel grafer, tabeller eller data i CSV-format.