Energinet

Vårt markedsledende energioppfølgingssystem

Dusky blue skies

Energinet

Vil du vite mer om Energinet?

Energinet

Bli koblet til vårt markedsledende administrasjonssystem for energi-, avfalls- og miljørapportering, sertifisert i henhold til ISO50001- og ISO14001-standardene.

Energinet er et intuitivt energioppfølgingssytem (EMS-system) utviklet for byggeiere og industri. Med en brukervennlig, tilpasningsdyktig og konfigurerbar plattform får du full oversikt over energidata, forbruk og ytelse.

Energinet Dashboard
Bilde: Se de viktigste dataene på ditt Energinet-dashbord.

Egenskaper

Energioppfølging gjort enkelt

Innsamling av energidata

Energinet kan motta data fra alle målere, i sanntid, uavhengig av hvilken kommunikasjonsprotokoll som brukes. Mål energi, vann, andre volumdata i liter, kg, m3, produksjonsdata, damp, trykk, temperaturer og mer. 

I tillegg til at vi tolker alle standardformater kan du også bygge din egen format-leser i Energinet Format Generator.

Import av data

Data importeres til Energinet via industriprotokoller (som OBIX), sikre filoverføringsprotokoller (SFTP), tredjeparts APIer og direkte inn til våre egne API-løsninger. Alle systemer som støtter dataoverføring på ett eller flere av disse grensesnittene kan sende data til Energinet.

Eksporter fritt

I tillegg til å samle inn store mengder data fra ulike systemer, sender vi også dataene tilbake til deg hvis du ønsker det. Sett opp automatisk eksport til tredjepartssystemer eller bruk våre sikre API-løsninger for å eksportere data som rådataserier eller ferdige rapporter. 

Analyser

Energinet benytter seg av anerkjente analysemetoder for energiforbruk og andre algoritmer for avviksdetektering og prognosering av energidata. Automatiske beregninger og spesialutviklede algoritmer gjør at du alltid er oppdatert på siste nytt.

Alarmhåndtering

Enkel alarmkonfigurasjon på alle målere. Sett spesifikke energimål, og alarmene vil varsle deg om avvik fra fastsatte mål. På denne måten kan du raskt sette i gang med tiltak.

Dashboard og rapportering

Bygg dine egne rapporter eller bruk ferdige standardrapporter. Få informasjon om alle typer forbruksdata og kostnader, spektralanalyser, eller sammenlign rapporter på et overordnet nivå (se hele porteføljen), ett bygg eller deler av ett bygg.

ISO-sertifisert og godkjent

Energinet er utviklet rundt ISO50001 og ISO14001 som tilfredsstiller revisjonskrav. Dette er også i samsvar med Energy Saving Opportunities Scheme (ESOS) Britisk lovgivning.

«Etter at et firma utførte vedlikeholdsarbeid på ventilasjonsanlegget i et av våre bygg, glemte de å aktivere varmegjenvinneren og hadde koblet fra tidsstyringen. Energinet varslet med en gang om at energiforbruket var enormt. Vi hadde aldri klart å oppdage denne situasjonen uten Energinet.»

Robert FjellstadEnhetsleder, Oslo universitetssykehus

Add-ons

Klar til å skreddersys

Få mer ut av systemet ved å utvide Energinet med andre løsninger. Del data mellom bygg, leverandører og andre systemer, eller visualiser KPIer og rapporter for driften din.

La oss snakke energi

Byggeiere, driftsledere og leietakere ønsker alle at bygningene deres skal oppfylle visse standarder. Det handler om å holde utslippene nede og forbruket lavt – fordi vi bryr oss om fotavtrykket vi etterlater oss. 

Energinet dekker i dag rundt: 

45 000+
bygg
Brukere
12 000+
brukere
måle
145 000+
målere
100 000 000 m² +
byggeområde