Avfrostning på ett enkelt sätt – ta kontroll över isen

Hur bra koll har du på din frys eller kyldisk? Behöver den avfrostas – och i så fall hur ofta? Och inte minst: Hur gör man det på rätt sätt? Kolla in den här artikeln!
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Max Karlsson

    Head of Refrigeration, Sales

publicerad

uppdaterad

Defrosting made easy - take control of the ice
Photo by Thunderstock from Getty Images

Regelbunden avfrostning är avgörande för vissa kyldiskar och kylskåp för att säkerställa att de fungerar optimalt. Om det finns för mycket is i kylen och frysen kan det blockera inflödet av kall luft. Detta leder antingen till att utrustningen får arbeta hårdare än nödvändigt eller att temperaturen blir för hög. Oavsett är det en nackdel.

Ta det kallt

Tips
Om dina kyldiskar ofta blir isiga och du måste avfrosta dem manuellt kan orsaken till problemet vara kylsystemet eller inställningarna. Kontakta din serviceentreprenör för en systemgenomgång.

Du tror förmodligen att du avfrostar för sällan? Naturligtvis kan det vara så – det är stora skillnader mellan frysskåp och kylrum. Men faktum är att du förmodligen är lite för ivrig! Det vanligaste misstaget vi ser är att man avfrostar för ofta. Och det finns en enkel förklaring till det: Äldre diskar och skåp började klaga direkt om du inte avfrostade dem två eller tre gånger per dag, men många moderna kylar och frysar är mycket mer förlåtande.

Om du nyligen har bytt köldmedium till ett modernt, koldioxidbaserat måste du även ändra inställningarna.

Men gör det ingen skillnad om jag gör det oftare, kanske du tänker? Jo, lite, eftersom avfrostning drar mer ström. Om du frostar av oftare än nödvändigt slösar du bara med energi. Och så vill vi inte ha det.

Hitta rätt avfrostningsrutin

Rätt avfrostningsrutin beror på vilken typ av utrustning du har – så se till att du har koll på den. Dessutom finns det många relaterade faktorer som påverkar hur ofta man behöver ta bort isen från kyl- och frysutrustningen.

Hur ofta används utrymmet? Hur är rumstemperaturen och luftfuktigheten i vanliga fall? Till exempel bildas mer is om du har ett kylrum för mejerivaror där människor går in och ut hela tiden och släpper in en massa fuktig och varm luft. I så fall måste du naturligtvis avfrosta oftare.

Få kontroll och överblick

Men hur vet man när det är dags att avfrosta? Och hur vet man om åtgärderna har någon effekt – hjälpte det där avfrostningsprogrammet verkligen? I dag kan du få utmärkt hjälp av smarta sensorer som kan upptäcka om luftflödet är tillräckligt och mäta vid vilken temperatur isen bildas.

Om du har Kionas produkt IWMAC är det enkelt att spåra om de elektriska värmeelementen gör sitt jobb – eller om du måste ingripa och avfrosta manuellt. Övervaka om temperaturen stiger när elementen avfrostar. Om den inte gör det kommer inte isen att smälta.

Lägger du till Smarta funktioner i IWMAC kan du enkelt simulera om du frostar av för ofta eller inte. Du får också alla meddelanden om avvikelser skickade direkt till dig, så att du kan optimera din energiförbrukning. Det är mycket billigare än att gå omkring och kontrollera alla sensorer manuellt – eller låta andra göra det.

Håll ett öga på avfrostningstiden

Tips
Tycker du att ni avfrostar för ofta i din butik? Kontakta din serviceentreprenör för att fråga varför börvärden är inställda som de är.

Om du är ansvarig för kyl- och frysdiskar är du förmodligen lika trött på ”Frost”-problemet som många småbarnsföräldrar är. I ren frustration är det lätt att vrida upp sluttemperaturen i tron att det kommer lösa problemet med isen. Men om du vill ”slå dig fri” från problemet bör du ställa in sluttemperaturen på ett värde som ligger nära produkttemperaturen.

Och om frysrummet är helt avfrostat efter 10 minuter finns det ingen anledning att ställa in avfrostningstiden på 30 minuter. Målet är att smälta isen – inte använda enheten till att värma upp frysrummet. Det är slöseri med energi.

Vill du få kontroll över dina avfrostningsrutiner?