Bättre effektivitet och mindre matsvinn med digital övervakning av kyldiskar

Livsmedelsbutiker med både stora och små kyldiskar och kylrum behöver regelbunden service och underhåll av sina kylsystem för att de ska fungera optimalt. Detta är något som NR Kyl har uppmärksammat.
  • Max Karlsson

    Head of Refrigeration, Sales

publicerad

uppdaterad

NR Kyl, a Kiona certified partner uses IWMAC to gain better efficiency and reduce food waste
Photo: www.nrkyl.se

NR Kyl AB, en certifierad Kiona Partner, är verksamt i Göteborg och grundades 2012. Deras mål är att bidra till sund kylteknik med klimatsmarta köldmedier i livsmedelsbutiker, restauranger och byggnader.

"Vi har serviceteam som utför reparationer och service på befintliga anläggningar och montörer som dels bygger nya anläggningar dels bygger om befintliga kylsystem när butikerna behöver uppdatera och investera i modernare kylanläggningar", säger Emil Sundgren, Service Manager på NR Kyl AB.

Undvik driftstopp och matsvinn

Övervakning och mätning av kylsystem är avgörande för att undvika driftstopp och matsvinn.

"Larm kan gå antingen till en larmcentral eller direkt till oss", säger Emil. "Då ringer vi matbutiken och vi lämnar en rekommendation på vad de behöver göra.

Tips:
Med digital övervakning kan fel förebyggas och repareras snabbt. Onödiga och kostsamma utryckningar och resor kan också undvikas.

När ett larm kommer in från larmcentralen bedömer han vad som behöver göras, skriver serviceorder och lägger ut jobbet på den kyltekniker som är bäst lämpad för jobbet. Han ansvarar också för att planera det förebyggande underhållet av butikernas kylsystem.

Digital övervakning

IWMAC-systemet används för att övervaka anslutna livsmedelsbutiker dygnet runt. Genom att installera givare och ställa in parametrar för temperatur, tryck, effekt, öppningsgrad mm, kan kylteknikerna enkelt förebygga, hantera och justera på distans.

"Det gör att vi kan hålla en mycket hög servicenivå till våra kunder och hjälpa dem att minska matsvinnet, undvika onödiga störningar och sänka energiförbrukningen", säger Emil.

Med IWMAC kan jag visa temperaturdiagram, t.ex. hur mycket kylning som krävs för öppna diskar jämfört med kyldiskar med dörrar. Det är enkelt att visualisera detta för kunden och visa vad som händer vid olika temperaturer och vilken skillnad det kan göra för deras energiförbrukning.

Emil SundgrenServicechef på NR Kyl.

"Idag är energieffektivitet och optimering viktigt för kunden att hålla koll på. Varje mätning ger information om hur disken, rummet eller kylskåpet fungerar; du behöver inte vara på plats för att se det. Detta resulterar i lägre jourkostnader eftersom du omedelbart kan se om det behövs åtgärder eller om det kan vänta. Det ger också information om hur man kan optimera förbrukningen, vilket sparar både tid och pengar."

Från frysning och kylning till uppvärmning

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

I september 2015 träffades över 150 politiska ledare i New York för att anta FN:s nya mål för hållbar utveckling (SDG). De 17 fastställda målen anger världens agenda för hållbar utveckling för de kommande 15 åren. Inom mål 12 finns ett internationellt mål (12.3) om att halvera matsvinnet per capita i detaljhandels- och konsumentledet och minska livsmedelsförlusterna i produktions- och leveranskedjorna fram till 2030.

En annan viktig del av IWMAC är prognosstyrning och värmeåtervinning. Genom justeringar kan livsmedelsbutiker ta tillvara överskottsenergin från kyldiskar och omvandla den till värme.

"De flesta kylsystem är utrustade med värmeåtervinning. Det innebär att energin kan tas tillvara och värma upp butiken och varmvattnet i stället för att den kyls bort på taket. Det minskar behovet av att köpa el från nätet och ger en bättre driftsekonomi." Emil menar att så många som 75-80% av kunderna använder överskottsenergin från sina kylsystem.

IWMAC har också funktioner för egenkontroll och HACCP-kontroll av livsmedelskvalitet.

"Anläggningens ägare ansvarar för att den mat som konsumenten köper är säker. Det innebär att man måste hålla koll på om det finns avvikelser från vad som är normalt. Med hjälp av digital övervakning kan vi se historiken och bedöma om något är fel", säger Emil.

Kundfokus

Emil anser att genom att känna till kundernas verksamhet och förstå deras utmaningar kan NR Kyl erbjuda skräddarsydda lösningar och tillförlitlig service.

Äldre kylsystem kan innebära att det är svårare att lösa problemet och att kylteknikerna måste rycka ut flera gånger. Då behöver kunden förstå varför.

"Det är lite som en gammal bil som inte går att köra - ena gången är det ett trasigt tändstift och nästa gång kan det vara en trasig fläktrem. Med digital övervakning kan vi vara proaktiva och arbeta med förebyggande underhåll så att kunden får en tryggare och smidigare drift."

NR Kyl arbetar med digital övervakning i en livsmedelsbutik
NR Kyl arbetar med digital övervakning i en livsmedelsbutik. (Foto: www.nrkyl.se)

Våga ta betalt för kunskap

Förr tog det lång tid att åtgärda fel i en kyldisk. Idag har dock kylbranschen andra utmaningar, främst förmågan att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

"För gemene man är kylbranschen inte lika välkänd som andra yrken,som till exempel elektriker, rörmokare och målare. Detta skapar en utmaning när det kommer till att attrahera talanger och säkerställa en stabil arbetsstyrka."

"En annan utmaning är bristen på utbildningsmöjligheter inom kylteknik. Den ökande efterfrågan på kvalificerad personal har lett till konkurrens om kompetens och ökande lönekrav. Det innebär att vi måste våga ta betalt för den tid som läggs ner."

För våra kunder handlar det om att kunna sova gott om natten, i vetskap om att deras butiker har god livsmedelssäkerhet, bra varukvalitet och minimalt matsvinn. Butiker som har investerat i övervakning har definitivt sparat pengar.

Emil SundgrenNR Kyl

Han poängterar att valet av kylleverantör är viktigt.

"Man måste våga ställa krav och välja någon med hög kompetens och ett gott rykte i branschen. Även om många kunder tittar på priset så är det billigaste sällan det bästa i längden", säger han.

Rådgivning, övervakning och rekommendation av kylsystem har förbättrat effektiviteten och minskat matsvinnet för många kunder. Detta har möjliggjorts av NR Kyls tidiga anammande av ny teknik och dess integrering med avancerad digital övervakning.

Är du intresserad av hur vårt partnerprogram fungerar? Kolla in våra lösningar för Partners!